English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Projektas "Integruota transporto priemonių ir prekių kontrolės sistema" (Nr. 04-014-P-0001).

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Su Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) deklaracija pateikiamos informacijos valdymas didžiąja dalimi nuo „popierinių“ dokumentų arba žodinių pranešimų nuosekliai keičiamas į el. duomenis. Nors deklaracijose ir pranešimuose yra informacija, nurodanti prekių buvimo vietą, tačiau atskirais atvejais ji būna netiksli ir (arba) nesutampa su transporto priemonės (siuntos) pateikimu. Dėl šių priežasčių informavimo apie prekių pateikimą muitinės informacinėse sistemose funkcionalumas nepakankamas tiek muitinės klientams (asmenims vykdantiems ekonominę veiklą), tiek muitinės pareigūnams (vykdantiems prekių pateikimo kontrolę). Siekiant patikrinti faktinį prekių siuntos (transporto priemonės) pateikimo faktą, reikia veikti tarp skirtingų informacinių sistemų, o tai nepatogu muitinės klientui ir muitinės pareigūnui.

Nauji Sąjungos muitinės kodekso reikalavimai nustato naujus reikalavimus prekių ir duomenų pateikimui muitinei. Įvežamų į Europos Sąjungą prekių duomenys turi būti pateikiami iš anksto ir vėliau papildomai teikiami atitinkamuose logistikos proceso etapuose. Šie duomenys (jų detalumas ir panaudojimas) skiriasi ir jie yra susieti su skirtingais prekių gabenimo proceso etapais. Nors šiuo metu muitinė jau gali identifikuoti deklaruojančio asmens (deklaranto) pranešimą ir momentą, kada jis buvo pateiktas, tačiau muitinė negali automatiškai patikrinti (patvirtinti) prekių ir transporto priemonės pateikimo fakto, ir tai sudaro galimybę visai išvengti tikrinimo, atlikti veiksmus su kroviniu nepateikus informacijos apie jo pateikimą, arba pateikti pranešimą apie prekių patekimą kroviniui, kuris dar nepateiktas muitinei, ir taip išvengti tikrinimo. Eksporto atveju tai gali sąlygoti apsimestinio eksporto atvejus.

Nepaisant kai kuriuose muitinės postuose įrengtų lokalių eilių ir eismo valdymo sprendinių, jie nėra susieti su muitinio įforminimo procesu. Šiuo metu muitinės postuose tikrinamų siuntų judėjimas valdomas žodiniais pavedimais, o užtvarai valdomi rankiniu būdu. Dėl to pasitaiko tiek brutalių pabėgimų iš muitinės posto vengiant tikrinimo, tiek netyčinių pasišalinimų dėl blogai suprastų komandų. Muitinės postuose įdiegus eismo valdymo sistemas, kuriose užtvarų valdymas būtų susietas su muitinio įforminimo sistemomis, patobulėtų transporto priemonių judėjimas. Taip pat būtų efektyviau išnaudojama jau turima transporto priemonių numerių nuskaitymo įrenginių infrastruktūra.

Projekto veiklomis siekiama išspręsti gautų duomenų ir faktinio transporto priemonės atvykimo į muitinės postą sutikrinimo problemą. Įgyvendinus projektą, šie duomenys bus sutikrinami automatiškai. 

Projekto įgyvendinimo metu numatyta sukurti Integruotą transporto priemonių ir prekių kontrolės sistemą (toliau – TRAKIS), užtikrinančią galimybes asmenims papildomai neteikti informacijos apie prekių (siuntų) (apie kurių pateikimą yra arba bus pranešta muitinei pateikiant pranešimų apie prekių pateikimą duomenų rinkinį (toliau – rinkinys) faktinį pateikimą muitinei (vietą ir laiką), o muitinei patikrinti pranešimų apie prekių pateikimo  tikrumą ir prekių siuntos pateikimo faktą bei keistis šiais duomenimis su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis (toliau – kontroliuojančios institucijos).

Taip pat, įdiegus TRAKIS, būtų sudarytos galimybės automatiškai perduoti atitinkamus sprendimus muitinės postų eismo valdymo sistemoms.

Projekto veiklos prisideda prie Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ plano „6. Veiksmingasis viešasis sektorius ir prielaidos atsitiesti po pandemijos“ komponento „Išmanusis mokesčių administravimas siekiant sparčiau mažinti PVM atotrūkį“ reformos „Naujos duomenų analizės priemonės ir muitinės IT sistemų atnaujinimas“ F.1.6.5 5 papriemonės 171 rodiklio įgyvendinimo.

Projekto tikslas – užtikrinti galimybes asmenims papildomai neteikti muitinei informacijos apie prekių (siuntų), apie kurių pateikimą yra (bus) pranešta muitinei pateikiant rinkinį, faktinį prekių pateikimą, pateikimo vietą ir laiką, o muitinei, vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso reikalavimais, automatiškai patikrinti šių pranešimų tikrumą, prekių siuntos pateikimo faktą ir keistis šiais duomenimis su kontroliuojančiomis institucijomis sukuriant TRAKIS.

Projekto įgyvendinimas – nuo 2022-12-21 iki 2025-12-31.

Projekto tikslinės grupės:

Muitinės pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, – nauda bus aktuali visiems muitinės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurie atlieka rizikos valdymo ir tikrinimo funkcijas, atlieka analitinį darbą, kaupia statistinius duomenis;

Muitinės informacinių sistemų valdytojai ir tvarkytojai – nauda bus aktuali visiems muitinės informacinių sistemų valdytojams ir tvarkytojams ir jų atstovams, dirbantiems ir valdantiems (tvarkantiems) sistemas su transporto priemonių duomenimis.

Muitinės klientai – ekonominės veiklos vykdytojai – projektas aktualus visiems ekonominės veiklos vykdytojams ir fiziniams asmenims, vairuotojams ir asmenims, kurie deklaruoja prekes ir gabenamus daiktus muitinei;

Kontroliuojančios institucijos – projekto sukuriama nauda bus aktuali kontroliuojančioms institucijoms, tikrinančioms muitinės prižiūrimas prekes arba turinčioms teisę prašyti, kad muitinė patikrintų prekes, tarp jų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir kt.

Projekto veikla ir poveiklės – TRAKIS sukūrimas – TRAKIS sukūrimo ir garantinės priežiūros paslaugų suteikimo sutarties įgyvendinimas (TRAKIS branduolio funkcionalumų sukūrimas; TRAKIS paslaugų portalo, pasiekiamo per VLS portalą, suteikiančio galimybę asmenims pasitikrinti informaciją apie transporto priemonių atvykimą / buvimą, sukūrimas; transporto priemonių duomenų, priimtų taikant veiklos tęstinumo procedūrą, integravimo į TRAKIS sistemą galimybės sukūrimas; TRAKIS tobulinimo pakeitimų  funkcijų diegimas).

 

Informacija atnaujinta 2024-01-16