English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Projektą „Muitinės garantijų valdymo sistemos vystymas, II etapas“ (NR. 04-016-P-0001).

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Garantijų valdymas yra muitinės deklaracijų apdorojimo proceso dalis, leidžianti užtikrinti, kad visos atsiradusios arba galinčios atsirasti muitinės administruojamos mokestinės prievolės bus įvykdytos. Muitinės garantijų valdymo sistemoje (toliau – GVS) kaupiami ir apdorojami muitinės garantijų duomenys, taip pat informacija, susijusi su garantijų panaudojimu. GVS tiesiogiai dalyvauja muitinės deklaracijų įforminimo procese, t. y. nei viena muitinės deklaracija su mokėjimo atidėjimu ir (arba) sąlyginiais mokesčiais negali būti įforminta negavus iš GVS patvirtinimo, kad muitinei pateikta apmokėjimą užtikrinanti garantija arba sumokėtas piniginis užstatas. Neveikiant GVS negali būti užtikrintas kitų Integruotų muitinės informacinių sistemų dalių – Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS), Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (NTKS), Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (MAKIS) funkcijų vykdymas. GVS turi sąsajų su išorinėmis ekonominės veiklos vykdytojų (garantų) informacinėmis sistemomis, kurios užtikrina su muitinėje registruotų garantijų valdymu susijusių funkcijų vykdymą. GVS užtikrina Europos Sąjungos muitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su garantijų  registravimu ir valdymu, įgyvendinimą. Sistemoje automatizuotai vyksta informacijos apie garantijas mainai su kitomis muitinės sistemomis ir garantų bei ekonominės veiklos vykdytojais.

Pagrindinis numatomas projekto uždavinys yra GVS vystymas. Projektu siekiama:

•       pritaikyti GVS integracijai su pasikeitusiomis muitinėmis informacinėmis sistemomis (toliau – IS), su kuriomis GVS turi integraciją ir kurios naudoja informaciją apie garantijas;

•       atitikti Europos Sąjungos  ir Lietuvos Respublikos teisės aktams bei muitinės veiklos reikalavimams ir suderinti GVS su kitais Integruotos MIS posistemiais bei išorinėmis IS.

•       pilnai automatizuoti GVS bendrųjų garantijų registracijos (ir registracijos duomenų atnaujinimo) procese pasikeitus muitinės leidimų naudoti bendrąją garantiją (CGU) duomenų struktūroms ir formatams;

•       patobulinti GVS, kad būtų užtikrintas tranzito garantijų panaudojimo valdymas tranzito muitinės deklaracijų įforminimo procese, pasikeitus tranzito deklaracijų duomenų struktūroms ir formatams pagal  Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 B prieduose nustatytus reikalavimus bei nacionalinius reikalavimus.

Pagrindinės priežastys, sąlygojusios projekto poreikius – tai 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (SMK), ir SMK Darbo programos įgyvendinimas. Projektas užtikrins Lietuvos Respublikos muitinės įsipareigojimus, susijusius su SMK Darbo programos projektų „SMK garantijų valdymas (GUM) I-asis komponentas)“ ir „SMK garantijų valdymas (GUM) II-asis komponentas)“ įgyvendinimu.

Projekto tikslas – įgyvendinant GVS vystymo projektą, planuojamas GVS (vidinės sistemos ir GVS portalo) vystymas, pritaikant ją darbui su  pasikeitusiomis muitinės IS, su kuriomis GVS turi integraciją ir kurios naudoja informaciją apie garantijas.

Projekto įgyvendinimas – 2023-02-22 iki 2025-12-31.

Projekto tikslinės grupės:

- Muitinės pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis  – nauda bus aktuali visiems muitinės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo, kurie registruoja LR muitinei pateiktas garantijas

- Muitinės informacinių sistemų valdytojai ir tvarkytojai – nauda bus aktuali visiems muitinės informacinių sistemų valdytojams ir tvarkytojams ir jų atstovams dirbantiems ir valdantiems (tvarkantiems) sistemas su  garantijų duomenimis.

- Muitinės klientai – nauda bus aktuali garantams, kurie turi galimybę „sistema – sistema“ būdu arba naudojantis GVS portalu teikti ir valdyti garanto elektroninius įsipareigojimus, peržiūrėti GVS įregistruotų garanto įsipareigojimų duomenis, taip pat teikti ir tvarkyti duomenis apie prarastus garanto rašytinius įsipareigojimus. Taip pat nauda bus aktuali ekonominės veiklos vykdytojams, kurie gali peržiūrėti jų atžvilgiu GVS įregistruotų garantijų duomenis, tvarkyti papildomus prieigos kodus, teikti prašymus dėl piniginio užstato pripažinimo grąžintinu.

Projekto veikla ir poveiklės – Taikyti naujus duomenų analizės metodus  ir atnaujinti muitinės informacines sistemas - Muitinės garantijų valdymo sistemos vystymas, II etapas (GVS sąsajų su muitinės IS vystymas; GVS portalo tobulinimas).

 

Informacija atnaujinta 2024-01-16