English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Peticijos teisės įgyvendinimas

Peticijos teisės įgyvendinimo tvarką Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustato Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinis įstatymas ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023 m. birželio 30 d. įsakymas  Nr. 1BE-487 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“.

 Įgyvendinant peticijos teisę pareiškėjo kreipimesi turi būti nurodyta:

 1) pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas;

 2) pareiškėjo atstovui suteiktos teisės, jeigu kreipimesi nurodytam pareiškėjo atstovui suteikiamos ne visos Peticijų konstituciniame įstatyme numatytos pareiškėjo teisės;

 3) pareiškėjo ir (ar) jo atstovo kontaktiniai duomenys (adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, telefono numeris), kuriais turi būti siunčiama informacija, susijusi su priimtais sprendimais dėl kreipimosi (peticijos);

 4) institucija (Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), kuriai teikiamas kreipimasis;

 5) prašymas pripažinti kreipimąsi peticija, aiškiai nurodant, kokį ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą prašoma ar siūloma spręsti, taip pat kreipimosi pateikimo priežastis ir tikslus;

 6) pareiškėjo prašymas ar siūlymas priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą.

 Prie kreipimosi gali būti pridėti kreipimesi nurodytą prašymą ar siūlymą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos, siūlomo norminio teisės akto projektas, kita su kreipimusi susijusi medžiaga. Prie kreipimosi taip pat pridedamas pareiškėjo atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jo kopija arba atstovavimą patvirtinančio elektroninio dokumento nuorašas.

Kreipimasis turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo ir Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikiamas raštu tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas kreipimasis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.

Informacija atnaujinta 2023-07-12