English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Teisės aktai

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.B-1029 „Dėl Muitinės veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant muitinės arba asmens elektroninėms sistemoms, patvirtinimo" 

    - Prašymas taikyti veiklos tęstinumo procedūrą

 

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-357 „Dėl elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų taisyklių ir Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų pavyzdinės sutarties patvirtinimo“

    - Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų taisyklės

    - Prašymas teikti elektroninius duomenis, naudojamus eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti

    - Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų pavyzdinė sutartis

 

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-360 „Dėl elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklės“

 

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-362 „Dėl elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“

 

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1B-202 „Dėl elektroninės įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“

 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1B-204 „Dėl elektroninės išvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su šios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“

 

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1B-246 „Dėl su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcijos patvirtinimo“

 

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1B-244 „Dėl elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“

 

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. 1B-688 „Dėl elektroninio eksporto manifesto privalomojo naudojimo“

 

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 1B-1001 Dėl automatinio importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų priėmimo ir apdorojimo

 

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2018 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 1B-273 Dėl importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų įforminimu, pateikimo

 

Europos Komisijos interneto puslapyje skelbiamos „Bendrojo administracinio dokumento rekomendacijos (taikomos SMK numatytu pereinamuoju laikotarpiu)“, kurių pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad valstybių narių muitinių administracijos ir verslininkai vienodai suprastų ir taikytų su BAD susijusius teisės aktus pereinamuoju Sąjungos muitinės kodekso taikymo laikotarpiu.

 

Informacija atnaujinta 2021-03-26