English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės mokymo centras

  

 

Projektas „Naujų muitinės kontrolės ir klientų aptarnavimo įgūdžių formavimas“ (Nr. 04-020-P-0001)

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Projektas skirtas gerinti Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) ir muitinės klientų mokymo valdymą ir administravimą, atsižvelgiant į Europos Sąjungos muitinės kompetencijų sistemą bei tobulinti ir vertinti muitinės darbuotojų ir muitinės klientų žinias, įgūdžius, kompetencijas naudojantis įdiegtais skaitmenizavimo ir virtualios realybės sprendimais.

Siekiant užtikrinti vieningą kontrolės lygį Europos Sąjungos pasienyje, būtina stiprinti muitinės darbuotojų ir muitinės klientų kompetencijas. Tam reikalinga pritaikyti ir skaitmenizuoti mokymo įrankius bei muitinės mokymų valdymo ir administravimo sistemą, įdiegti kompetencijų valdymo modelį. Kompetentingi muitinės darbuotojai gebės efektyviau ir kokybiškiau vykdyti jiems pavestas funkcijas, ir prisidės prie neteisėtos prekybos mastų mažinimo, didesnės pridėtinės ekonominės vertės kūrimo.

Projekto tikslas – užtikrinti muitinės darbuotojų ir muitinės klientų kompetencijų tobulinimą naudojantis įdiegtais skaitmenizavimo ir virtualios realybės sprendimais.

Projekto tikslinė grupė – muitinės darbuotojai ir muitinės klientai.

Projekto uždaviniai:

▪ skaitmenizuoti muitinės mokymo valdymą ir administravimą, atsižvelgiant į Europos Sąjungos muitinės kompetencijų sistemą;

▪ tobulinti deklaravimo kompetencijas, bendrąsias profesines kompetencijas, vadovų vadovavimo ir lyderystės kompetencijas;

▪ tobulinti muitinės darbuotojų muitinio tikrinimo kompetenciją.

Projekto veiklos:

▪ sukurti, įdiegti ir palaikyti skaitmeninę muitinės mokymo valdymo ir administravimo sistemą, atsižvelgiant į Europos Sąjungos muitinės kompetencijų sistemą;

▪ sukurti mokymo modulius: muitinio tikrinimo mokymo modulius muitinės darbuotojams ir įrengti virtualios realybės mokymams pritaikytą aplinką, skaitmeninius deklaravimo mokymo modulius, skaitmeninį vadovų mokymo modulį ir skaitmeninį bendrųjų profesinių kompetencijų mokymo modulį;

▪ suorganizuoti mokymus 250 muitinės darbuotojų ir klientų pagal trūkstamas kompetencijas.

Projekto vykdytojas: Muitinės mokymo centras, Jeruzalės g. 25, LT-08420 Vilnius.

Projekto įgyvendinimas: 2022 m. spalio 31 d. – 2025 m. gruodžio 31 d.

Bendra projekto vertė: 2 193 795,82 Eur.

____________________________________________________________________________

Projekto eiga

2022-10-31 pasirašyta sutartis su UAB „PRO Assessments“  dėl Lietuvos Respublikos muitinės kompetencijų modelio sukūrimo paslaugų teikimo.

___________________________________________________________________________

 

 

ESF finansuojamas projektas

„Kombinuoto mokymo modulių sistemingam muitinės pareigūnų specialiųjų gebėjimų ugdymui parengimas ir įdiegimas“

2010 m. rugsėjo 9 d.  Muitinės mokymo centras pasirašė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SUT100813VBS1-01/8F-443  „Dėl mokomosios programinės įrangos (elektroninių mokymų sistemos) kūrimo, mokymo modulių, praktinių užduočių, testų parengimo bei patalpinimo sistemoje ir lektorių apmokymo dirbti su sukurta sistema paslaugų teikimo“ su paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso laimėtoja UAB „Blue Bridge Code“.

 Apie projektą

 Projekto lankstinukas 

2010 m. birželio 19 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ buvo publikuotas projekto viešinimo straipsnis „Muitinės mokymo centras - kombinuoto mokymo pradininkas Lietuvoje“.

2010 m. gegužės 31 d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr.1B-359 patvirtinta 15 Kombinuotų mokymo programų.

2012 m. rugsėjo 24 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ buvo publikuotas projekto viešinimo straipsnis „Profesionalumas neateina per dieną“.

2011-2012 m. projektinį kombinuotą mokymą baigė 1534 Lietuvos muitinės sistemos pareigūnai ir darbuotojai bei kiti valstybės tarnautojai.

  

Informacija atnaujinta 2024-01-24