English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
 •  
 • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Bendra informacija

Atnaujinta Nacionalinė tranzito kontrolė sistema (NTKS)

Informuojame, kad 2024 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos muitinė planuoja gamybinėje aplinkoje įdiegti atnaujintą Nacionalinės tranzito kontrolės sistemą (NTKS),  atitinkančią NCTS 5 etapo reikalavimus: Šiais veiksmais muitinė įgyvendina Darbo programą, susijusią su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (2023 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/2879). 

Atnaujinta NTKS apdoros ir keisis su išorės naudotojais naujos struktūros tranzito deklaracijos bei tranzito deklaracijos su išvežimo bendrosios deklaracijos duomenimis.

Deklarantai galės pateikti tranzito deklaracijos duomenis prieš prekių pateikimą (deklaracijos rūšis „D“), elektroninio transporto dokumento, naudojamo kaip tranzito deklaracija, duomenis.

Sistemoje bus įgyvendintos incidentų registravimo kelyje funkcijos, sąveika su Automatizuota eksporto sistema.

Atkreipiame dėmesį, kad atnaujinta NTKS neapdoros tranzito deklaracijų su įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų. Nuo nurodytos datos Lietuvos muitinei turės būti teikiami atskiri duomenų rinkiniai, skirti įvežimo bendrajai deklaracijai ir tranzito deklaracijai.

Įvežimo bendrosios deklaracijos duomenys turės būti teikiami Importo kontrolės sistemai (IC2) (daugiau žiūrėti čia Hiperlinką į rubriką ICS2) https://lrmuitine.lt/web/guest/1000 ).

 

2022 m. vasario 8 d. pradėjo veikti atnaujinta NTKS.

Pagrindiniai pokyčiai:

1. Keičiasi asmenų autentifikavimas

Asmenys, ketinantys gauti elektroninę paslaugą „Tranzito e-paslauga“, vadovaujantis Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis (MD generalinio direktoriaus 2017-03-24 įsakymas Nr. 1B-234), turi Lietuvos muitinės Bendro naudotojų valdymo portalo (BAP) priemonėmis užsiregistruoti adresu (https://lrmuitine.lt/web/guest/elpaslaugos).

Asmenims BAP priemonėmis jau užsiregistravusiam paslaugų gavėju, papildomai registruotis nereikia, nes vasario 8 d. paslaugų gavėjo administratoriams teisės gauti muitinės elektroninę paslaugą „Tranzito e-paslaugos“ bus suteiktos automatiškai.

Paslaugų gavėjų administratoriai BAP priemonėmis prisijungę prie paslaugų gavėjo paskyros, galės atlikti muitinės elektroninės paslaugos „Tranzito e- paslaugos“ teisių priskyrimą ir kitiems paslaugų gavėjo atstovams. To pakaks tranzitu gabenamų prekių deklaravimui savo vardu (t. y., kai įmonė yra deklarantas ir procedūros vykdytojas).

Jeigu paslaugų gavėjas nedeklaruos prekių tranzito procedūrai pats, o tai už jį darys atstovas muitinėje (muitinės tarpininkas), paslaugų gavėjo administratorius turės BAP priemonėmis inicijuoti delegavimo (atstovavimo) sutartį su šiuo muitinės tarpininku. Muitinės tarpininkas, kuriam deleguojamos teisės, taip pat BAP priemonėmis turi būti užsiregistravęs paslaugų gavėju. Reikalavimas BAP priemonėmis inicijuoti delegavimo (atstovavimo) su muitinės tarpininkais privalomai taikomas tuo atveju, kai tranzito deklaracijos ar elektroniniai TIR operacijos duomenys teikiami naudojantis NTKS portalo priemonėmis (https://ntks.lrmuitine.lt)

Laikinai, iki atskiro muitinės pranešimo, BAP priemonėmis inicijuoti delegavimo (atstovavimo) sutarčių nereikia tuo atveju, kai tranzito deklaracijos ar elektroniniai TIR knygelės duomenys teikiami naudojantis asmens turimos programinės įrangos, kurią pripažino Lietuvos Respublikos muitinė, priemonėmis (S2S).

2. Naujas NTKS portalas

NTKS portalas pasiekiamas jungiantis prie Vieno langelio sistemos (VLS): https://vls.lrmuitine.lt.

NTKS portale asmuo galės atlikti šias funkcijas:

 • sukurti ir pateikti elektroninę tranzito deklaraciją ar  elektroninius TIR knygelės duomenis;
 • įkelti ir pateikti muitinei kitomis priemonėmis parengtą elektroninę tranzito deklaraciją ar elektroninius  TIR knygelės duomenis“ (XML failas);
 • keistis su muitinės įstaigomis visais NTKS  pranešimais (MD generalinio direktoriaus 2017-12-05 įsakymas Nr.1B-1019);
 • įgaliotasis siuntėjas atspausdinti tranzito lydimąjį arba tranzito saugumo lydimąjį dokumentą (TAD/TSAD);
 • valdyti savo parengtus elektroninius tranzito deklaracijos ar elektroninius TIR knygelės  duomenis;
 • formuoti ataskaitas apie vykdytas tranzito procedūras;
 • gauti informaciją apie garantijos panaudojimą;
 • stebėti tranzito deklaracijų ir elektroninius TIR knygelės duomenų muitinio įforminimo eigą.

 3. TIR įgaliotasis siuntėjas

Asmenys, turintys leidimą naudotis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu, gali savarankiškai pradėti TIR operacijas, pateikiant el. TIR knygelės duomenis (elektroninis pranešimas „Deklaracijos duomenys“ (IE015)).

Šiuo atveju papildomai nurodoma:

 • tikrinimo rezultato kodas „A3“ (Supaprastinta procedūra);
 • numatomas atvykimo į paskirties įstaigą terminas;
 • duomenų grupėje „Verslininko atstovas – pavadinimas“ - nurodoma TIR įgaliotojo siuntėjo EORI kodas (pvz. LT11...), duomenų grupėje „Atstovo pareigos“ – nurodoma atstovo pareigos, vardas, pavardė;
 • duomenų grupėje „Įgaliotos prekių buvimo vietos kodas“ nurodomas prekių buvimo vietos kodas iš TIR įgaliotojo siuntėjo statuso turėtojo leidimo;
 • duomenų grupėje „Plombų informacija“ nurodo TIR įgaliotojo gavėjo uždėtų specialiųjų plombų kiekį ir numerius.

4. NTKS susiejimas su laikinai saugomų prekių kiekio balansavimu

Atnaujinta NTKS dirba sąveikoje su Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) laikinai saugomų prekių kiekio balansavimo moduliu.

Tai reiškia, kad asmuo prekėms, kurioms buvo įforminta prekių laikinojo saugojimo deklaracija MDAS priemonėmis ir toliau bus taikoma tranzito procedūra, išvykimo įstaigai, priėmusiai tranzito deklaraciją ar el. TIR knygelės duomenis (deklarantas gavo elektroninį pranešimą „MRN suteiktas“ (IE028)), NTKS priemonėmis turės pateiki elektroninį pranešimą „Papildomas procedūrų ir elektroninių dokumentų susiejimas bei prekių kiekio balansavimas“ (IELB20LT). Elektroninio pranešimo IELB20LT siuntimo kartai nėra ribojami, t. y. jį galima siųsti iki kol bus gautas elektroninis pranešimas „Papildomo procedūrų ir elektroninių dokumentų susiejimo bei prekių kiekio balansavimo pranešimo priėmimas (nepriėmimas)“ (IELB21LT).

Detaliau – Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklės (MD generalinio direktoriaus 2015-03-31 įsakymas Nr. 1B-244).

 

Klausimais, susijusiais su NTKS, konsultuojame:

Tel.: (8 5) 236 2302, 8 800 900 80 (darbo valandomis)

E. p.: [email protected],  [email protected]

 

 

Informacija atnaujinta 2024-02-27