English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimas

Paslaugos pavadinimas

Informacijos apie Lietuvos muitinės veiklą teikimas asmenims

(nesutrumpintą paslaugos aprašymą rasite čia

Paslaugos apibūdinimas

Teikiama informacija apie Lietuvos Respublikos muitinės veiklą, funkcijas, administracines ir viešąsias paslaugas.

Prašymai gali būti pateikiami žodžiu (nemokamu telefonu 8 800 900 80 (darbo valandomis), ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Muitinės departamentą (toliau − MD, Jakšto g. 1, Vilnius), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į MD, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu paštu [email protected], [email protected].

Kreiptis informacijos taip pat galima interneto svetainės skyriaus „Klausimai“ poskyryje „Užduoti klausimą“.

Informacijos apie muitinės veiklą galima rasti interneto svetainėje.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas;

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo  viešojo administravimo subjektuose taisyklės.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens prašymas, prireikus − kiti dokumentai.

Prašymo forma yra laisva:
Prašyme reikia nurodytu vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jei prašymą pateikia fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti (telefonas, el. pašto adresas).

Pavyzdinę formą rasite čia

Paslaugos teikėjas

MD Muitinės informacijos skyrius  tel. 8 800 900 80 (darbo valandomis), el. paštas [email protected], [email protected].

Paslaugos vadovas

MD Muitinės informacijos skyriaus l. e. vedėjo pareigas Mindaugas Krikščionaitis mob. tel. +370 664 55683, el. paštas [email protected]

Paslaugos suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. 

Informacija žodžiu teikiama iš karto, jei  reikia papildomos − ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Paslaugos suteikimo kaina 

Neatlygintinai.

Paslaugos teikimo schema

 

Savo nuomonę arba klausimus apie Lietuvos muitinės teikiamas paslaugas galite pateikti čia.

Informacija atnaujinta 2020-05-22