English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimas

Paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas (paslaugos aprašymą rasite čia)

Paslaugos apibūdinimas

Muitinės departamentas (toliau − MD) teikia konsultacijas apie muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymą.

Konsultacijos asmenims teikiamos žodžiu tel.: 8 800 900 80 (darbo valandomis) ar tiesiogiai asmeniui atvykus į MD 112 kabinetą (Jakšto g. 1, Vilnius), raštu ir elektroniniu paštu [email protected].  

Kreiptis konsultacijos taip pat galima interneto svetainės skyriaus „Klausimai“ poskyryje „Užduoti klausimą“ užpildžius nurodytą elektroninę formą, taip pat MD, kitose muitinės įstaigose organizuojamų seminarų, posėdžių metu.

Konsultacijas, kurioms reikia išsamesnės, specialių žinių reikalaujančios informacijos, gali teikti ir muitinės pareigūnai, kurių kontaktai nurodyti Lietuvos Respublikos muitinės svetainėje 
www.lrmuitine.lt

Prašymai priimami MD (Jakšto g. 1, Vilnius) Dokumentų valdymo skyriuje, 211 kab., tel. (8 5) 266 61 27.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas;

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės taisyklės;

Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairės;

Asmenų konsultavimo Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos taisyklės

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens kreipimasis, paklausimas, prašymas, prireikus − kiti dokumentai.

Prašymo forma yra laisva:
Asmuo prašyme nurodo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jei prašymą pateikia fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti (telefonas, el. pašto adresas).

Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi.

Prašymo suteikti konsultaciją pavyzdinė forma.

Elektroniniame paklausime turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (ar juridinio asmens pavadinimas), kontaktinis telefonas.

Paslaugos teikėjas

MD Muitinės informacijos skyrius tel.: 8 800 900 80 (darbo valandomis), el. paštas [email protected]. Paslaugą teikia muitinės specialistai, kurių pareigybės aprašyme nurodyta tam tikros muitinės veiklos srities kompetencija.

Paslaugos vadovas

MD Muitinės informacijos skyriaus l. e. vedėjo pareigas Mindaugas Krikščionaitis mob. tel.: +370 664 55683 , el. paštas [email protected] 

Paslaugos suteikimo trukmė

Konsultacija žodžiu suteikiama iš karto. Jei atsakymui parengti reikia papildomos informacijos − ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Rašytinė konsultacija pareiškėjui teikiama per 20 darbo dienų, prirekus terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų. 

Paslaugos suteikimo kaina 

Neatlygintinai.

Paslaugos teikimo schema

 

 Savo nuomonę arba klausimus apie Lietuvos muitinės teikiamas paslaugas galite pateikti čia.

Informacija atnaujinta 2023-07-31