English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Techninė pagalba kitoms valstybėms

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMA PROGRAMA „PARAMA VIEŠŲJŲ FINANSŲ VALDYMUI UKRAINOJE“

   

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos  finansuojamos programos „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ (toliau – EU4PFM  programa) 3-iojo komponento „Padėti vystyti modernią, efektyvią ir skaidrią mokesčių surinkimo sistemą „Mokesčių/pajamų valdymas”“ ir 4-ojo komponento „Padėti tinkamoms viešųjų finansų valdymo institucijoms stiprinti jų organizacijos valdymo gebėjimus „Horizontalios užduotys ir valdymas”” veiklas.  

2019–2022 m. įgyvendinamos  4 m. trukmės  EU4PFM programos tikslai yra gerinti Ukrainos viešųjų finansų valdymą, padėti valstybinėms institucijoms planuoti ir kontroliuoti biudžetus, plėsti ekonominių nusikaltimų tyrimo sistemą, padėti reformuoti mokesčių ir muitinės tarnybas.

2019 m. birželio 18 d. Kijeve, Ukrainoje įvyko EU4PFM programos atidarymo renginys.

Lietuvos muitinės atstovai atlieka tarptautinių ekspertų funkcijas Ukrainoje.

2019 m. gruodžio 13 d. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas, atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas J. Miškinis dalyvavo Kijeve (Ukraina) vykusiame EU4PFM programos 1-jame priežiūros komiteto posėdyje.

Dvišalio susitikimo su  Ukrainos valstybinės muitų tarnybos vadovu Maksymu Nefyodovu metu buvo aptartas bendradarbiavimas bei pagalbos teikimas Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (NCTS) diegimo klausimais. Planuojamas NCTS sistemos įdiegimas padės Ukrainos muitinei priartėti prie Europos Sąjungos standartų muitų srityje bei prisidės prie visos Europos muitų sistemos integralumo užtikrinimo.

2020 m. vasario 24–28 d. Vilniuje organizuotas Ukrainos muitinės tarnybos ir Finansų ministerijos atstovų pažintinis vizitas LR muitinėje NCTS klausimais, kurio metu buvo lankomasi Muitinės informacinių sistemų centre, Vilniaus teritorinėje muitinėje bei muitinės postuose.

EU4PFM programos veiklų vykdymas tranzito, rizikos valdymo, muitinės procedūrų  ir kt. srityse tęsiamas ir  COVID-19 pandemijos metu:  Lietuvos muitinės atstovai trumpalaikių ekspertų funkcijas atlieka nuotoliniu būdu.

2020 m. rugsėjo 21 ir 22 d. LR muitinės ekspertas vedė nuotolinius mokymus Ukrainos muitinės pareigūnams dvigubos paskirties prekių muitinio tikrinimo tema.

2020 m. spalio 28 d. vykusiame 4-jame EU4PFM programos priežiūros komiteto virtualiame posėdyje pristatyti pasiekti svarbūs projekto rezultatai NCTS diegimo bei muitų teisės aktų harmonizavimo srityse, prie kurių reikšmingai prisidėjo LR muitinės ekspertai.  

Daugiau informacijos apie EU4PFM programą rasite programos tinklapyje: https://eu4pfm.com.ua/.

  

   

LR muitinė kartu su Italijos muitinės ir monopolijų agentūra (jaunesnysis projekto partneris) ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2017 - 2020 m. įgyvendino ES Dvynių programos projektą Moldovoje „Pagalba modernizuojant Moldovos muitinės tarnybą pagal Asociacijos susitarimo reikalavimus“, kurio bendra vertė – 1 000 000 eurų. Lietuvos muitinės vadovaujama ekspertų komanda padėjo Moldovos muitinės tarnybai pagal tarptautinius reikalavimus sustiprinti prekių judėjimo kontrolę Moldovos pasienyje bei supaprastinti prekybos prekėmis formalumus.

Tarptautinė ekspertų komanda įgyvendino projekto veiklas keturiose srityse:

1)  teisinio pagrindo, reikalingo Bendrosios tranzito sistemos taikymui ir prekybos prekėmis supaprastinimui, laikantis reikalavimų, nustatytų Konvencijoje dėl bendrosios tranzito procedūros ir Konvencijoje dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo, įskaitant reikalavimus, taikomus Bendrojo administracinio dokumento (SAD) parengimui ir naudojimui, parengimas (LR muitinė);

2) teisinės bazės ir techninės specifikacijos IT sistemai vieno langelio principams įgyvendinti parengimas (Italijos muitinė);

3) parama įgyvendinant Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros ir Konvenciją dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo (LR muitinė);

4) muitinės kontrolės stiprinimas ir suinteresuotų šalių dalyvavimas Vieno langelio, Bendrosios tranzito procedūros ir Prekybos formalumų supaprastinimo konvencijų kontekste, (Italijos muitinė).

Projekto tikslai buvo pasiekti teikiant paramą ir įgyvendinant numaytas veiklas, mokymus ir seminarus, susijusius su muitų teisės aktų rengimu, atliekant išsamią Moldovos teisės aktų analizę, siūlant geriausią ES praktiką ir patirtį - taip užtikrinant vietinių teisės aktų suderinimą su ES reikalavimais muitinės klausimais.

Per 26 projekto mėnesius Moldovos muitinė su Lietuvos ir Italijos ekspertų pagalba suderino visą eilę Moldovos muitų teisės aktų su ES reikalavimais. Moldovos muitinė intensyviau įgyvendino priemones deklaracijų apdorojimo sistemos modernizavimo ir plėtros srityje, sustiprino veiklos pajėgumus ir pristatė naujas priemones. Viso projekte dalyvavo beveik 50 ekspertų iš ES, kurie per projektą įgyvendino 66 misijas.

 

LR muitinė kartu su LR specialiųjų tyrimų tarnyba, LR vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentu prie LR vidaus reikalų ministerijos, LR generaline prokuratūra ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2017 - 2019 m. dalyvavo įgyvendinant ES Dvynių programos projektą Moldovoje „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“.

 

http:/www.lrmuitine.lt/mport/failai/naujienos/logo_Maked_proj_12_11.jpg

2017 - 2020 m. Lietuvos Respublikos muitinė, kaip jaunesnysis projekto partneris, Šiaurės Makedonijoje įgyvendino ES Dvynių programos projektą „Muitinės administracijos veiklos ir institucinių gebėjimų stiprinimas“. Projektas įgyvendintas kartu su Europos integracijos ir ekonominės plėtros agentūra (AEI, pagrindinis projekto vykdytojas) ir Austrijos muitinės administracija. Bendras projekto tikslas – stiprinti Šiaurės Makedonijos muitinės administracijos pareigūnų administracinius gebėjimus, acquis įgyvendinimo kompetencijas ir paremti pokyčius, kuriais siekiama atitikti ES keliamus reikalavimus muitinės veiklos srityse siekiant būti ES rinkos ir Muitų Sąjungos dalimi.

Tarptautinė ekspertų komanda įgyvendino projekto veiklas keturiose srityse: (1) Muitinės auditas ir tikrinimai po muitinio įforminimo, (2) Rizikos valdymas, (3) Laboratorijos veikla ir (4) Mokymai. Lietuvos muitinė buvo atsakinga už projekto 2-ojo ir 3-iojo komponentų veiklų įgyvendinimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė – 21 mėn., projekto vertė – 1 600 000 Eur.

2017 m. gruodžio 18 d. vyko šio projekto pirmasis Valdymo komiteto posėdis, kurio metu buvo aptartas projekto įgyvendinimo I ketvirtis ir pasiekti rezultatai, taip pat trumpalaikiai bei ilgalaikiai ateities planai.

2017 m. gruodžio 19 d. Skopjė vyko oficialus projekto atidarymo renginys (Kick-off Meeting), kurio metu buvo pristatyti projekto tikslai ir visa aktuali informacija, susijusi su projektu ir jo įgyvendinimu.

2018 m. gegužės 14–18 d. Lietuvos muitinėje organizuotas Šiaurės Makedonijos muitinės administracijos atstovų mokomasis vizitas muitinės rizikos valdymo klausimais ir 2019 m. gegužės14–31 d. ir gegužės 27 d. – birželio 1 d. organizuotos Šiaurės Makedonijos muitinės laboratorijos atstovų praktikos LR muitinės laboratorijoje.

2019 m. gruodžio 3 d. Skopje (Šiaurės Makedonija) įvyko projekto baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo projektą įgyvendinusių Šiaurės Makedonijos, Austrijos ir Lietuvos partnerių bei ES delegacijos Šiaurės Makedonijoje atstovai, Austrijos Ambasadorius Šiaurės Makedonijoje, svečiai iš kitų Šiaurės Makedonijos institucijų, organizacijų, teikiančių techninę paramą Šiaurės Makedonijos institucijoms ir ES šalių narių atstovybių. Baigiamosios konferencijos metu buvo pristatyti sėkmingai pasiekti projekto rezultatai, projekto įgyvendinimo eiga, trumpai pasidalyta prisiminimais iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpio. LR muitinės paskirtasis projekto vadovas V. Paigozinas pristatė su Projekto 2-ojo komponento (Muitinės rizikos valdymas) ir LR  muitinės paskirta 3-iojo komponento (Muitinės laboratorijos veikla) lyderė R. Neniškienė pristatė su 3-iojo komponento įgyvendinimu susijusius klausimus, kurie buvo aktualūs per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projektą kartu įgyvendinusių šalių atstovai pažymėjo sklandų bendradarbiavimą viso projekto įgyvendinimo metu, sėkmingą užsibrėžtų tikslų ir rezultatų pasiekimą ir geranorišką dalijimąsi patirtimi bei geriausia praktika muitinės veiklos srityje.

 

2015 - 2020 m. Muitinės departamentas kartu su Latvijos Respublikos valstybine sienos apsaugos tarnyba ir Rygos technikos universitetu įgyvendino Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos (BOMCA) 9-ojo įgyvendinimo etapo (Phase 9) projektą, kurio veiklos vykdytos Kazachstane, Kirgizijoje, Tadžikistane, Turkmėnistane ir Uzbekistane. Projekto bendra vertė – beveik 5 mln. eurų. Projekto esmė – prisidėti prie pasienio valdymo veiksmingumo ir efektyvumo Vidurinėje Azijoje didinimo, pasidalijant žiniomis apie pažangius integruoto sienų valdymo elementus, migracijos valdymo plėtros galimybes, mobilumo ir prekybos palengvinimo politiką, pasienio ir migracijos tarnybų administracinių pajėgumų stiprinimą, ir tokiu būdu siekti užtikrinti saugumą ir spartinti ekonominę plėtrą nacionaliniu ir regioniniu lygiais.

Projekto metu įgyvendintos 3 komponentų veiklos: (1) Pasienio valdymo įstaigų institucinė plėtra (Institutional Development of Border Management Agencies), (2) Institucinė sistema mišrių migracijos srautų pasienyje valdymui (Institutional Framework for Management of Mixed Migration flows at Borders), (3) Prekybos palengvinimo priemonių pritaikymas pasienyje (Adoption of trade facilitation regimes at borders).

Pagrindinis projekto vykdytojas – Latvijos Respublikos valstybinė sienos apsaugos tarnyba, Muitinės departamentas – projekto partneris, atsakingas už projekto 3-iojo komponento – Prekybos palengvinimo priemonių pritaikymo pasienyje – veiklų įgyvendinimą, kurio bendras rezultatas – papildomų priemonių, gerinančių efektyvų prekių judėjimą pasienyje, siekiant palengvinti regioninę ir tarptautinę prekybą, pateikimas ir taikymas, remiantis ES geriausia patirtimi.

Plačiau apie programą ir projektą, įgyvendinamas veiklas ir kitus projekte vykstančius renginius siūlome skaityti čia.

Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnyba dėkoja LR muitinės kolegoms už sėkmingą bendradarbiavimą įgyvendinant Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos 9-ojo įgyvendinimo etapo (BOMCA 9) projektą.

BOMCA 9 projekto oficialiuose informaciniuose leidiniuose aprašomos ir 3-iojo komponento veiklos, kurias LR muitinės ekspertai įgyvendino Vidurinės Azijos šalyse.

2018 m. lapkričio 6 d. Vilniuje vyko BOMCA 9 projekto informacinis renginys.

2020 m. rugsėjo 15 d. vyko BOMCA 9 projekto Regioninis valdymo komiteto posėdis ir Baigiamoji konferencija, kurių metu virtualioje erdvėje susitiko partneriai, posėdžiavę Rygoje (Latvija), Vienoje (Austrija), Ašchabade (Turkmėnistanas), Biškeke (Kirgizija), Dušanbė (Tadžikistanas), Nur–Sultane (Kazachstanas) ir Taškente (Uzbekistanas). Baigiamosios konferencijos, žyminčios BOMCA 9 projekto, trukusio daugiau nei penkerius metus, įgyvendinimo sėkmingą užbaigimą, metu buvo apibendrinti visi projekto rezultatai ir pasiekimai. Renginiuose dalyvavo daugiau kaip šimtas aukšto lygio BOMCA 9 projektą įgyvendinusių konsorciumo partnerių, nacionalinių sienų valdymo agentūrų Vidurinėje Azijoje, ES delegacijų, tarptautinių organizacijų, ES valstybių narių ambasadų atstovų.

Informacinis pranešimas, kuriame aprašomi pagrindiniai BOMCA 9 projekto pasiekimai, pristatomas anglų ir rusų kalbomis. 

 

2019–2020 m. Lietuvos muitinės ekspertai įgyvendino LR užsienio reikalų ministerijos finansuotą Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Institucinių gebėjimų stiprinimas ir tarptautinių standartų diegimas Baltarusijos muitinės veikloje“.

 

 

2019 m. LR muitinės ekspertai vedė seminarus Jeriche (Palestinos Administracija) – esminiais sienų valdymo gebėjimų stiprinimo klausimais, Nikosijoje (Šiaurės Kipras) – laisvo prekių judėjimo klausimais ir Baku (Azerbaidžanas) – muitinės atliekamos efektyvios keleivių kontrolės klausimais.

2020 m. LR muitinės ekspertai vedė seminarą Kišiniove (Moldova) Pasaulio prekybos organizacijos Muitinio įvertinimo susitarimo 8.1c straipsnio praktinio taikymo klausimais.

  

Dalyvavimas tarptautinėse misijose

LR muitinės atstovai dalyvauja Europos Sąjungos sienos apsaugos misijoje Ukrainoje ir Moldovoje (EUBAM) bei Europos Sąjungos stebėsenos misijoje Gruzijoje (EUMM GEORGIA).

Informacija atnaujinta 2022-01-03