English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Techninė pagalba kitoms valstybėms

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMA PROGRAMA „PARAMA VIEŠŲJŲ FINANSŲ VALDYMUI UKRAINOJE“

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, (CPVA) dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos  finansuojamos programos „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ (toliau – EU4PFM  programa) 3-iojo komponento „Padėti vystyti modernią, efektyvią ir skaidrią mokesčių surinkimo sistemą „Mokesčių/pajamų valdymas”“ ir 4-ojo komponento „Padėti tinkamoms viešųjų finansų valdymo institucijoms stiprinti jų organizacijos valdymo gebėjimus „Horizontalio užduotys ir valdymas”” veiklas.  

4 metų trukmės EU4PFM programos tikslai yra gerinti Ukrainos viešųjų finansų valdymą, padėti valstybinėms institucijoms planuoti ir kontroliuoti biudžetus, plėsti ekonominių nusikaltimų tyrimo sistemą, padėti reformuoti mokesčių ir muitinės tarnybas, teikti pagalbą valdant valstybines investicijas ir bendradarbiauti stiprinant valstybinių kompanijų atsakomybę.

2019 m. birželio 18 d. Kijeve, Ukrainoje įvyko EU4PFM programos atidarymo renginys.

Lietuvos muitinės atstovai atlieka tarptautinių ekspertų funkcijas Ukrainoje.

2019 m. gruodžio 13 d. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas, atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas J. Miškinis dalyvavo Kijeve (Ukraina) vykusiame EU4PFM programos priežiūros komiteto posėdyje.

Dvišalio susitikimo su  Ukrainos valstybinės muitų tarnybos vadovu Maksymu Nefyodovu metu buvo aptartas bendradarbiavimas bei pagalbos teikimas Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (NCTS) diegimo klausimais. Planuojamas NCTS sistemos įdiegimas padės Ukrainos muitinei priartėti prie Europos Sąjungos standartų muitų srityje bei prisidės prie visos Europos muitų sistemos integralumo užtikrinimo.

2020 m. vasario 24–28 d. Vilniuje organizuotas Ukrainos muitinės tarnybos ir Finansų ministerijos atstovų pažintinis vizitas LR muitinėje NCTS klausimais, kurio metu buvo lankomasi Muitinės informacinių sistemų centre, Vilniaus teritorinėje muitinėje bei muitinės postuose.

EU4PFM programos veiklų vykdymas tranzito, rizikos valdymo, muitinės procedūrų  ir kt. srityse tęsiamas ir  COVID-19 pandemijos metu:  Lietuvos muitinės atstovai trumpalaikių ekspertų funkcijas atlieka nuotoliniu būdu.

  

LR muitinė kartu su Italijos muitinės ir monopolijų agentūra (jaunesnysis projekto partneris) ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra nuo 2017 m. rugsėjo mėn. įgyvendina 24 mėnesių trukmės ES Dvynių programos projektą Moldovoje „Pagalba modernizuojant Moldovos muitinės tarnybą pagal Asociacijos susitarimo reikalavimus“, kurio bendra vertė – 1 000 000 eurų. Lietuvos muitinės vadovaujama ekspertų komanda padės Moldovos muitinės tarnybai pagal tarptautinius reikalavimus sustiprinti prekių judėjimo kontrolę Moldovos pasienyje bei supaprastinti prekybos prekėmis formalumus.

Tarptautinė ekspertų komanda įgyvendina projekto veiklas keturiose srityse:

1)  teisinio pagrindo, reikalingo Bendrosios tranzito sistemos taikymui ir prekybos prekėmis supaprastinimui, laikantis reikalavimų, nustatytų Konvencijoje dėl bendrosios tranzito procedūros ir Konvencijoje dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo, įskaitant reikalavimus, taikomus Bendrojo administracinio dokumento (SAD) parengimui ir naudojimui, parengimas (LR muitinė);

2) teisinės bazės ir techninės specifikacijos IT sistemai vieno langelio principams įgyvendinti parengimas (Italijos muitinė);

3) parama įgyvendinant Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros ir Konvenciją dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo (LR muitinė);

4) muitinės kontrolės stiprinimas ir suinteresuotų šalių dalyvavimas Vieno langelio, Bendrosios tranzito procedūros ir Prekybos formalumų supaprastinimo konvencijų kontekste, (Italijos muitinė).

2017 m. lapkričio 21 d. Kišiniove (Moldova) vyko oficialus projekto atidarymo renginys, kuriame dalyvavo daugiau kaip 60 įvairių Moldovos valstybinių institucijų, tarptautinių organizacijų, ES delegacijos Moldovoje,  verslo ir žiniasklaidos atstovų, taip pat aukšto rango politikai ir ambasadoriai iš Lietuvos ir Italijos. Renginio metu buvo pristatyti projekto tikslai ir numatomi rezultatai, aptartas darbų planas artimiausiam pusmečiui.

2018 m. sausio 24 d. vyko šio projekto pirmasis Valdymo komiteto posėdis, kurio metu buvo aptartas projekto įgyvendinimo I ketvirtis ir pasiekti rezultatai, taip pat trumpalaikiai bei ilgalaikiai ateities planai.

 

LR muitinė kartu su LR specialiųjų tyrimų tarnyba, LR vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentu prie LR vidaus reikalų ministerijos, LR generaline prokuratūra ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dalyvauja įgyvendinant ES Dvynių programos projektą Moldovoje „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“.

Įgyvendinant projektą, 2018 m. gegužės 25 d.  Muitinės departamente lankėsi svečiai iš Moldovos.

Apie LR muitinės ekspertų darbo vizitus Moldovos Respublikoje siūlome skaityti čia.

http:/www.lrmuitine.lt/mport/failai/naujienos/logo_Maked_proj_12_11.jpg

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos muitinė, kaip jaunesnysis projekto partneris, Šiaurės Makedonijoje įgyvendina ES Dvynių programos projektą „Muitinės administracijos veiklos ir institucinių gebėjimų stiprinimas“. Projektas įgyvendinamas kartu su Europos integracijos ir ekonominės plėtros agentūra (AEI, pagrindinis projekto vykdytojas) ir Austrijos muitinės administracija. Bendras projekto tikslas – stiprinti Šiaurės Makedonijos muitinės administracijos pareigūnų administracinius gebėjimus, acquis įgyvendinimo kompetencijas ir paremti pokyčius, kuriais siekiama atitikti ES keliamus reikalavimus muitinės veiklos srityse siekiant būti ES rinkos ir Muitų Sąjungos dalimi.

Tarptautinė ekspertų komanda įgyvendina projekto veiklas keturiose srityse: (1) Muitinės auditas ir tikrinimai po muitinio įforminimo, (2) Rizikos valdymas, (3) Laboratorijos veikla ir (4) Mokymai. Lietuvos muitinė atsakinga už projekto 2-ojo ir 3-iojo komponentų veiklų įgyvendinimą.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo trukmė – 21 mėn., projekto vertė – 1 600 000 Eur.

2017 m. gruodžio 18 d. vyko šio projekto pirmasis Valdymo komiteto posėdis, kurio metu buvo aptartas projekto įgyvendinimo I ketvirtis ir pasiekti rezultatai, taip pat trumpalaikiai bei ilgalaikiai ateities planai.

2017 m. gruodžio 19 d. Skopjė vyko oficialus projekto atidarymo renginys (Kick-off Meeting), kurio metu buvo pristatyti projekto tikslai ir visa aktuali informacija, susijusi su projektu ir jo įgyvendinimu.

2018 m. gegužės 14–18 d. Lietuvos muitinėje organizuotas Šiaurės Makedonijos muitinės administracijos atstovų mokomasis vizitas muitinės rizikos valdymo klausimais ir 2019 m. gegužės14–31 d. ir gegužės 27 d. – birželio 1 d. organizuotos Šiaurės Makedonijos muitinės laboratorijos atstovų praktikos LR muitinės laboratorijoje.

 

Lietuvos muitinė kartu su Vokietijos ir Lenkijos muitinėmis nuo 2016 m. sausio mėn. įgyvendino 21 mėnesio trukmės ES Dvynių programos projektą Ukrainoje „Parama Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai stiprinant integruoto sienų valdymo elementus muitinės veiklos srityje“, kurio bendra vertė − 1 800 000 eurų. Projekto esmė − remiantis pagrindiniais integruoto sienų valdymo principais padėti Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai siekti efektyvesnio muitinės valdymo ir tobulinti joje veikiančią antikorupcinę sistemą.

Tarptautinė ekspertų komanda įgyvendino projekto veiklas trijose srityse: (1) Teisės aktų, susijusių su integruotu sienų valdymu (IBM), tobulinimo  (Amendment of legislation related to Integrated Border Management), (2) Bendradarbiavimo IBM srityje  (Operational Arrangements of IBM Cooperation), (3) Antikorupcinės sistemos tobulinimo (Anti-corruption system development).

Pagrindinis projekto vykdytojas − Vokietijos finansų ministerija, Lietuvos muitinė − jaunesnysis projekto partneris, atsakingas už projekto 3-iojo komponento − Antikorupcinės sistemos tobulinimas − veiklų įgyvendinimą.

Plačiau apie projektą siūlome skaityti čia.

2016 m. vasario 9 d. Kijeve (Ukraina) įvyko ES Dvynių programos projekto Ukrainoje
atidarymo renginys (Kick-off Meeting).

2016 m. balandžio 6 d. įvyko pirmasis projekto Valdymo komiteto posėdis.

Apie 2016 m. balandžio 25-29 d. vykusį Lietuvos Respublikos muitinės ekspertų vizitą į Lvovo regioninę muitinę siūlome skaityti čia.

Apie Lietuvos Respublikos muitinės ekspertų 2016 m. rugsėjo 7 d. Ukrainoje organizuotą apvaliojo stalo susitikimą siūlome skaityti čia.

2016 m. rugsėjo 12-16 d. ir spalio 3-7 d. Lietuvos muitinėje organizuoti Ukrainos muitinės atstovų mokomieji vizitai.

2017 m. rugsėjo 19 ir 20 d. – Kijeve (Ukraina) įvyko Aukšto lygio konferencija, skirta pristatyti projekto 3-iojo komponento veiklų įgyvendinimo baigiamąjį dokumentą – Vadovą (Manual) – White Book, kuriame pateiktos esminės viso projekto įgyvendinimo metu surinktos ekspertų rekomendacijos dėl antikorupcinės sistemos Ukrainos muitinėje tobulinimo.

2017 m. lapkričio 16 d. įvyko oficiali projekto uždarymo konferencija. Taip pat, keturių šalių muitinių vadovų – Ukrainos (Myroslav Prodan), Vokietijos (Uwe Schröder), Lenkijos (Piotr Walczak) ir Lietuvos (Arūnas Adomėnas) – susitikimo metu M. Prodan dar kartą išreiškė padėkas kolegoms už sklandų projekto įgyvendinimą ir pasiektus tikslus, taip pat – už visapusišką paramą dalijantis geriausia ES praktika ir žiniomis muitinės veiklos srityse. 

2018 m. vasario 27 d. projekto įgyvendinimas užbaigtas.

2018 m. kovo 23 d. Muitinės departamente organizuotas projekto užbaigimo renginys, kuriame dalyvavo Lietuvos muitinės atstovai, dalyvavę projekte kaip ekspertai ir kitaip prisidėję prie sėkmingo projekto įgyvendinimo, taip pat projekto vykdytojo, Vokietijos, paskirtas projekto lyderis p. Reiner Beussel ir nuolatinis Dvynių patarėjas (RTA) p. Detlef Szesny. Renginio metu buvo aptarti sėkmingai pasiekti projekto rezultatai, projekto įgyvendinimo eiga, pasidalyta prisiminimais iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpio.

 

Muitinės departamentas kartu su Latvijos Respublikos valstybine sienos apsaugos tarnyba ir Rygos technikos universitetu nuo 2015 m. birželio mėn. įgyvendina 36 mėnesių trukmės Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos (BOMCA) 9-ojo įgyvendinimo etapo (Phase 9) projektą, kurio veiklos vykdomos Kazachstane, Kirgizijoje, Tadžikistane, Turkmėnistane ir Uzbekistane. Projekto bendra vertė – beveik 5 mln. eurų. Projekto esmė – prisidėti prie pasienio valdymo veiksmingumo ir efektyvumo Vidurinėje Azijoje didinimo, pasidalijant žiniomis apie pažangius integruoto sienų valdymo elementus, migracijos valdymo plėtros galimybes, mobilumo ir prekybos palengvinimo politiką, pasienio ir migracijos tarnybų administracinių pajėgumų stiprinimą, ir tokiu būdu siekti užtikrinti saugumą ir spartinti ekonominę plėtrą nacionaliniu ir regioniniu lygiais.

Projekto metu įgyvendinamos 3 komponentų veiklos: (1) Pasienio valdymo įstaigų institucinė plėtra (Institutional Development of Border Management Agencies), (2) Institucinė sistema mišrių migracijos srautų pasienyje valdymui (Institutional Framework for Management of Mixed Migration flows at Borders), (3) Prekybos palengvinimo priemonių pritaikymas pasienyje (Adoption of trade facilitation regimes at borders).

Pagrindinis projekto vykdytojas – Latvijos Respublikos valstybinė sienos apsaugos tarnyba, Muitinės departamentas – projekto partneris, atsakingas už projekto 3-iojo komponento – Prekybos palengvinimo priemonių pritaikymo pasienyje – veiklų įgyvendinimą. Numatomas 3-iojo komponento įgyvendintų veiklų bendras rezultatas – papildomų priemonių, gerinančių efektyvų prekių judėjimą pasienyje, siekiant palengvinti regioninę ir tarptautinę prekybą, pateikimas ir taikymas, remiantis ES geriausia patirtimi.

Plačiau apie programą ir projektą, įgyvendinamas veiklas ir kitus projekte vykstančius renginius siūlome skaityti čia.

Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnyba dėkoja LR muitinės kolegoms už sėkmingą bendradarbiavimą įgyvendinant Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos 9-ojo įgyvendinimo etapo (BOMCA 9) projektą.

BOMCA 9 projekto oficialiuose informaciniuose leidiniuose aprašomos ir 3-iojo komponento veiklos, kurias LR muitinės ekspertai įgyvendino Vidurinės Azijos šalyse.

2018 m. lapkričio 6 d. Vilniuje vyko BOMCA 9 projekto informacinis renginys.

Informacinis pranešimas, kuriame aprašomi pagrindiniai BOMCA 9 projekto pasiekimai, pristatomas anglų ir rusų kalbomis. 

 

2017 m. LR muitinės ekspertai įgyvendino LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Moldovos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas“.

2018 m. LR muitinės ekspertai įgyvendino LR ambasados Minske finansuojamą Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Baltarusijos Respublikos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas muitinio įvertinimo ir muitinės veiklos organizavimo srityse“.

2019–2020 m. Lietuvos muitinės ekspertai įgyvendina LR užsienio reikalų ministerijos finansuojamą Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Institucinių gebėjimų stiprinimas ir tarptautinių standartų diegimas Baltarusijos muitinės veikloje“.

 

 

2017 m. LR muitinėje organizuoti Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos pareigūnų vizitai atsiskaitymų banko kortelėmis muitinės postuose organizavimo klausimais ir prekių kilmės klausimais. Taip pat Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai vedė seminarą Kijeve (Ukraina) muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos, nustatymo bei tyrimo klausimais; Muitinės departamento ekspertai vedė seminarus Baku (Azerbaidžanas) dėl muitinės atliekamos kontrolės geležinkelio sienos perėjimo punktuose, Kišiniove (Moldova) – Moldovos muitinės kodekso rengimo klausimais, Kijeve (Ukraina) – muitinio įvertinimo klausimais ir dėl Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių taikymo praktikoje. Jerevane (Armėnija) LR muitinės atstovai dalyvavo ES Dvynių programos projekto „Pagalba Armėnijos valstybiniam mokesčių komitetui stiprinant muitinės kontrolės procedūras ir jų įgyvendinimą Armėnijos Respublikoje, remiantis geriausia Europos Sąjungos valstybių narių patirtimi“ (AM10/ENP-PCA/FI/07/11B-507) peržiūros misijoje (Twinning Review Mission).

2018 m. LR muitinės ekspertas vedė seminarus Jeriche (Palestinos Administracija) darbo organizavimo ir personalo veiklos sienų valdymo srityje bei esminiais sienų valdymo gebėjimų stiprinimo klausimais; taip pat, LR muitinėje organizuotas Palestinos Administracijos pasienio ir sienos kirtimo bendrosios administracijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadovo ir ES pasienio pagalbos misijos Rafos perėjimo punktui (EUBAM Rafah) vadovo vizitas, kurio tikslas – susipažinti su žmogiškųjų išteklių valdymu Lietuvos muitinėje.

2019 m. LR muitinės ekspertai vedė seminarus Jeriche (Palestinos Administracija) – esminiais sienų valdymo gebėjimų stiprinimo klausimais, Nikosijoje (Šiaurės Kipras) – laisvo prekių judėjimo klausimais ir Baku (Azerbaidžanas) – muitinės atliekamos efektyvios keleivių kontrolės klausimais.

 

 

2017 m. LR muitinės atstovai dalyvavo Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Moldovai ir Ukrainai (EUBAM) organizuotuose renginiuose:

- Kijeve (Ukraina) – kartu su Jungtinių Valstijų prekybos departamento pagal Prekybos teisės plėtros programą (CLDP) organizuotame Prekybos sąlygų palengvinimo darbo grupės techniniame seminare;

- Odesoje (Ukraina) – Audito po muitinio įforminimo darbo grupės posėdyje ir Tabako darbo grupės susitikime (Task Force Tobacco Meeting);

- Kišiniove (Moldova) – ekspertinės pagalbos ir konsultacijų teikimo misijoje kontrolės ir rizikos valdymo po muitinio įforminimo klausimais.

 

Kitos iniciatyvos

2017 m. kovo mėnesį Minske (Baltarusija) LR muitinės ekspertas dalyvavo Pasaulio banko grupės Tarptautinės finansų korporacijos organizuotame posėdyje dėl muitinio tikrinimo po muitinio įforminimo, o gegužės mėnesį – posėdyje dėl Baltarusijos muitinės audito veiklos tobulinimo.

2017 m. LR muitinės atstovai dalyvavo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) organizuotuose renginiuose: Astanoje (Kazachstanas) – seminare „Iš muitų sąjungos teritorijos eksportuojamų prekių muitinės kontrolės iššūkiai. ES patirtis“ ir Biškeke (Kirgizija) – seminare muitinės audito ir rizikos valdymo po muitinio įforminimo klausimais.

2017 m. gruodžio mėnesį Baku (Azerbaidžanas) Pagal Jungtinių Tautų plėtros programą (UNDP) LR muitinės ekspertai vedė mokymus dėl muitinio tikrinimo atlikimo Pasienio perėjimo punktuose.

2017 m. LR muitinės atstovai Astanoje (Kazachstanas), Kišiniove (Moldova) ir Bridžtaune (Barbadosas, Karibų s.) skaitė pranešimus eksporto kontrolės klausimais Vokietijos federalinės ekonomikos ir eksporto kontrolės tarnybos (BAFA) organizuotų seminarų metu. 

 

Dalyvavimas tarptautinėse misijose

LR muitinės atstovai dalyvauja Europos Sąjungos sienos apsaugos misijoje Ukrainoje ir Moldovoje (EUBAM) bei Europos Sąjungos stebėsenos misijoje Gruzijoje (EUMM GEORGIA).

Informacija atnaujinta 2020-06-19