English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Startuoja Garantijų valdymo sistema

Šių metų kovo 20 dieną Lietuvos muitinėje pradedama naudoti Garantijų valdymo sistema (GVS). Šios sistemos priemonėmis bus registruojamos visų tipų vienkartinės ir bendrosios garantijos, įskaitant sumažinto dydžio bendrąsias garantijas ir atleidimą nuo pareigos pateikti garantiją, visoms muitinės operacijoms galės būti teikiami garanto elektroniniai įsipareigojimai. Garantai ir ekonominės veiklos vykdytojai, turintys prieigą prie GVS, galės vykdyti jiems priskirtų garantijų būsenų ir panaudojimo stebėseną. Prieiga prie GVS suteikiama EORI kodą turintiems asmenims, Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių nustatyta tvarka įregistruotiems paslaugų gavėjais ir pasirinkusiems atitinkamą veiklos profilį. Daugiau informacijos apie GVS rasite čia.

GVS įregistruota garantija konkrečiai muitinės operacijai (muitinės procedūrai, laikinajam saugojimui) priskiriama naudojant prieigos prie įregistruotos garantijos duomenis.

Piniginis užstatas, kaip vienkartinė garantija, GVS registruojamas automatiškai (sumokėjus įmoką arba perkeliant į GVS anksčiau sumokėto ir nepanaudoto piniginio užstato sumą), o priskiriant jį konkrečiai muitinės operacijai prieigos prie įregistruotos garantijos duomenimis laikomas universalus kodas „LTUZS“.

Kitais atvejais priskyrimui naudojami GVS suformuoti prieigos duomenys (registracijos numeris (GRN) ir prieigos kodas), kuriuos ekonominės veiklos vykdytojui perduoda garantiją įregistravęs muitinės darbuotojas, arba, kai įregistruotas garanto elektroninis įsipareigojimas, – garantas.

Pradėjus naudoti GVS, lieka galioti leidimai dėl bendrosios garantijos, sumažinto dydžio bendrosios garantijos naudojimo, atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją.

Jeigu leidimai susiję su Sąjungos/ bendrosiomis tranzito procedūromis, leidimų turėtojai galės naudoti tuos pačius prieigos prie įregistruotos garantijos duomenis, kuriuos naudojo iki GVS įdiegimo (išskyrus pirminį prieigos kodą, kuris naujai sugeneruotas GVS). 

Kitais atvejais leidimų turėtojai apie garantijos duomenų perkėlimą į GVS bus informuoti elektroniniu paštu (naudojamas adresas, kuris buvo pateiktas asmeniui registruojantis Muitinės prievolininkų registre). Prieigos prie garantijos duomenys elektroniniu paštu siunčiami nebus, leidimų turėtojai šiuos  duomenis galės sužinoti prisijungę prie GVS portalo. Prieigos prie GVS portalo suteikimo ir naudojimosi juo aprašymas pateikiamas GVS portalo naudotojo vadove. Prie GVS portalo bus galima prisijungti adresu https://gvs.lrmuitine.lt.

Lieka galioti ir Sąjungos/ bendrosios tranzito procedūros reikmėms įregistruoti ir konkrečiai muitinės operacijai nepanaudoti vienkartinės garantijos dokumentai. Procedūros vykdytojai galės naudoti tuos pačius prieigos prie įregistruotos garantijos duomenis, kurie buvo suteikti garantijos dokumentų registravimo metu.

Visas garantijų priėmimo ir administravimo GVS priemonėmis procesas aprašytas Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo įdiegus Garantijų valdymo sistemą taisyklėse.

Informacija atnaujinta 2023-03-13