English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Dėl akcizų lengvatos taikymo denatūruotam etilo alkoholiui (atnaujinta)

Atkreipiame verslo subjektų dėmesį, kad nuo 2020 m. kovo 31 d. įsigaliojo praplėstos kai kurių etilo alkoholio denatūravimo formulių panaudojimo sritys.

Akcizų lengvatą denatūruotam etilo alkoholiui reglamentuoja Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 2 dalis bei 28 straipsnis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

Atsižvelgiant į akcizų lengvatą reglamentuojančius teisės aktus, paaiškiname, kad nuo akcizų atleidžiamas:

1. iš trečiųjų šalių importuojamas denatūruotas etilo alkoholis (KN 2207 20 subpozicija), kuris denatūruotas:

1.1. pagal Reglamento (EB) Nr. 3199/93 priede nurodytą bendrą visiško etilo alkoholio denatūravimo formulę – 1,0 litras izopropilo alkoholio, 1,0 litras metiletilketono, 1,0 gramas denatonio benzoato hektolitrui absoliučiojo alkoholio (nėra apribojimų panaudojimo sritims) arba;

1.2. pagal kurią nors Sąraše nurodytą denatūravimo formulę ir skirtas panaudoti Sąraše nustatytose panaudojimo srityse, jeigu tokį etilo alkoholį importuoja asmuo, turintis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atitinkamą leidimą, išduotą  Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių nustatyta tvarka ( LRV 2004-05-14 nutarimas Nr. 589).

2. iš trečiųjų šalių importuojamų produktų (kitas KN kodas, nei KN 2207 20, pvz., dezinfekavimo skystis, priskiriamas KN 3808 94 90 subpozicijai) sudėtyje esantis denatūruotas etilo alkoholis, kuris denatūruotas:

2.1. pagal Reglamento (EB) Nr. 3199/93 priede nurodytą bendrą visiško etilo alkoholio denatūravimo formulę (nėra apribojimų panaudojimo sritims) arba;

2.2. pagal kurią nors Sąraše nurodytą formulę ir panaudotas Sąraše nustatytose panaudojimo srityse.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. kovo 31 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1K-83 praplėstos pagal Sąrašo 1 ir 11 formules denatūruoto etilo alkoholio panaudojimo sritys.

Taigi, ekstremalios situacijos galiojimo laikotarpiu nuo akcizų taip pat bus atleidžiamas etilo alkoholis (arba produktų sudėtyje esantis etilo alkoholis) denatūruotas pagal Sąrašo 1 ir 11 formules, kuris bus naudojamas (panaudotas) tam tikrų dezinfekantų, priskirtų Asmens higienos (1 produktų tipas) ir Dezinfekantų ir algicidų, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui (2 produktų tipas) kategorijoms, kaip tai nurodyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede, gamyboje, kai:

1. tokie gaminiai sufasuoti į ne didesnę kaip 1 litro pakuotę;

2. tokie gaminiai sufasuoti į didesnę kaip 1 litro pakuotę, jeigu tam neprieštarauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Pažymėtina tai, kad importuojant tokį denatūruotą etilo alkoholį (KN 2207 20 subpozicija), importuojantis asmuo turi turėti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento išduotą atitinkamą leidimą, o importuojant pagamintus produktus (dezinfekantus) didesnėje kaip 1 litro pakuotėje, importuojantis asmuo turi turėti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotą atitinkamą dokumentą.

Informacija atnaujinta 2020-04-01