English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Brexitas

AKTUALI INFORMACIJA

Papildydami anksčiau pateiktą informaciją, susijusią su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, informuojame, kad išstojimo proceso pradžia atidėta iki šių metų spalio 31 d. Visi iki šios datos Jungtinėje Karalystėje suteikti EORI kodai lieka galiojantys. 

Informuojame, kadEurope Direct kontaktinis centras" (angl. EDCC, tel. 00800 67891011), teikiantis piliečiams, verslui ir kitiems suinteresuotiems asmenims informaciją su Brexit susijusiais klausimais, pailgino darbo laiką.  EDCC dirbs ir savaitgaliais, užklausos anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų kalbomis bus priimamos nuo 9.00 val. iki 18.30 val.

Dėl su muitinės veikla susijusios informacijos, rengiantis Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos, galite kreiptis šiais Lietuvos Respublikos muitinės kontaktais: 

tel.: 8 800 90080, el. adr.: info@lrmuitine.lt arba tel. (8 5) 2666 102

___________________________________________

Primename, kad muitinės deklaracijos gali būti įforminamos ir (arba) muitinės veiklos taisyklėmis numatyti leidimai išduodami tik jeigu asmuo, kurio vardu įforminama muitinės deklaracija ir (arba) kurio vardu prašoma išduoti atitinkamą leidimą, turi galiojantį EORI kodą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos:

- nustoja galioti Jungtinės Karalystės muitinės Jungtinės Karalystės ekonominės veiklos vykdytojams ir trečiųjų šalių ekonominės veiklos vykdytojams suteikti EORI kodai. Todėl rekomenduojame Jungtinėje Karalystėje ir kitose trečiosiose šalyse registruotiems ekonominės veiklos vykdytojams, kuriems suteikti EORI kodai nebegalios ir kurie vykdo ar numato vykdyti veiklą reguliuojamą muitų teisės aktų Lietuvos Respublikoje, teikti Lietuvos muitinei prašymus EORI kodui gauti;

- trečiųjų šalių ekonominės veiklos vykdytojams, nurodžiusiems, kad turi registruotą buveinę, centrinę būstinę arba nuolatinį verslo padalinį Jungtinėje Karalystėje, EOS sistemoje ir Muitinės prievolininkų registre bus panaikintas įsteigimo Europos Sąjungoje muitų teritorijoje požymis, tai yra, bus laikoma, kad ekonominės veiklos vykdytojas, vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 5 str. 31 punktu, nėra įsisteigęs Europos Sąjungos muitų teritorijoje;

- iš EOS ir Muitinės prievolininkų su EORI kodų susijusios informacijos bus pašalinti registro ekonominės veiklos vykdytojų Jungtinėje Karalystėje suteikti PVM mokėtojų kodai.

Prašome pasirūpinti registracija Muitinės prievolininkų registre ir EORI kodo gavimu iš anksto!

Tuo atveju, jeigu Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos bus atidėtas, pirmiau pateikta informacija bus atnaujinta!

______________________________________

Informacija apie derybas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos

2016 m. birželio 23 d. Jungtinėje Karalystėje (JK) vyko referendumas dėl to, ar JK turėtų likti Europos Sąjungoje (ES) (dėl vadinamojo „Brexito“). 2017 m. kovo 29 d. JK pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES ir taip oficialiai pradėjo ES sutarties 50 str. numatytą procedūrą.

Pasirengimas pokyčiams muitų ir mokesčių srityse yra ne tik ES ir nacionalinių institucijų, bet ir verslo atstovų, kurie prekiauja su JK, reikalas. Todėl prašome domėtis pokyčiais, susijusiais su JK išstojimu iš ES.

///BREXIT be susitarimo: su muitinės veikla susiję klausimai///

Jungtinės karalystės  išstojimo iš Europos Sąjungos sutarties paaiškinimas  

2018 m. lapkričio 13 d. EK paskelbė naują komunikatą dėl pasirengimo JK išstojimui. Dokumentą rasite čia.

Komunikate nurodomos sritys, kurioms reikės išskirtinio dėmesio, jei nebus pasiektas susitarimas, ir kokie veiksmai planuojami šiose srityse: piliečiai, finansinės paslaugos, oro ir kelių transportas, muitinė, fitosanitariniai reikalavimai, asmens duomenų perdavimas, klimato kaitos politika.

Komunikato prieduose rasite šią informaciją:
- Priede 1 – išvardijami pateikti 8 teisėkūros pasiūlymai (įskaitant 2 naujus – dėl vizų reglamento pakeitimo ir dėl energijos efektyvumo tikslų).  
- Priede 2 nurodoma, kokius antrinės teisės aktus COM planuoja priimti.
- Priede 3 išvardijami visi COM informaciniai pranešimai dėl parengties, kurie jau paskelbti.
- Priede 4 apibendrinami COM planuojami veiksmai, jei nebus pasiektas susitarimas.
- Priede 5 nurodoma, kiek laiko reikia priimti antriniams teisės aktams.    
- Priede 6 nurodomi planuojami parengties seminarai Brexit darbo grupėje.

Priedus rasite čia.

EK pranešimą apie šį komunikatą rasite čia

Europos Komisijos parengta informacija verslininkams apie tai, kokių veiksmų rekomenduojama imtis rengiantis JK išstojimui iš ES. 

Europos komisijos parengtas muitinės procedūrų vadovas įmonėms „Kaip pasirengti BREXIT'ui?“  

________________________________

KITOS AKTUALIOS NUORODOS:

Prancūzijos muitinės informacija:  1 pateiktis;  2 pateiktis;  3 pateiktis 

COM publikacijos dėl muitų ir akcizų:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-deal_en

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-excise-ongoing-movements-goods_en

Q&A dokumentas dėl transporto priemonių:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/type-approval-motor-vehicles-certain-other-vehicles-engines-questions-answers_en.pdf

________________________________

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos svetainėje 

VšĮ „Versli Lietuva“ svetainėje 

Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ svetainėje 

Europos Komisijos svetainėje 

TAXUD generalinio direktorato svetainėje

Eur-Lex svetainėje

Informacija atnaujinta 2019-04-12