English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Kokybės vadyba

     

Lietuvos Respublikos muitinė, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos muitinės veiklos strategiją 2016–2020 metams ir siekdama teikti kokybiškas, asmenų teisėtus lūkesčius ir pažangią praktiką atitinkančias muitinės paslaugas, kartu išlaikant deramą pusiausvyrą tarp verslo sąlygų palengvinimo ir veiksmingos Lietuvos ir Europos Sąjungos finansinių interesų, rinkos, visuomenės ir aplinkos apsaugos nuo neteisėtos, nesaugios ir nesąžiningos tarptautinės prekybos, 2016 m. spalio mėnesį atnaujino Lietuvos Respublikos muitinės kokybės politiką.

Kokybės vadybos sistema Lietuvos Respublikos muitinėje buvo įdiegta ir sertifikuota 2010 m. gruodžio mėnesį įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuotą projektą Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-001 „Lietuvos Respublikos muitinės kokybės vadybos sistemos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO  9001:2008 diegimas, sertifikavimas ir priežiūra“.

2013 m. ir 2016 m. lapkričio mėn. po kartotinio sertifikavimo auditų Lietuvos Respublikos muitinei buvo išduoti atitikties sertifikatai, kurie liudija, kad Lietuvos Respublikos muitinės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus.

2017 m. lapkričio mėn. po periodinio pirmojo priežiūros audito Lietuvos Respublikos muitinei suteiktas Sertifikatas ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015.

Muitinės KVS taikymo ir sertifikavimo sritis apima Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansinių interesų, rinkos, visuomenės ir aplinkos apsaugą nuo nesąžiningos ir neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarant palankias sąlygas teisėtam verslui, prisidedant prie sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, užtikrinant Europos Sąjungos ir jos gyventojų saugumą ir saugą, išlaikant deramą pusiausvyrą tarp muitinio tikrinimo ir teisėtos prekybos palengvinimo.
Ją sudaro:

•         bendrojo muitų tarifo, muitų ir kitų muitinės administruojamų mokesčių bei jų lengvatų, valstybės rinkliavų, muitinės įgyvendinamuose teisės aktuose nustatytų importo, eksporto ir tranzito draudimų bei apribojimų taikymas;

•         muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimų prevencija, atskleidimas ir tyrimas;

•         prekių importo ir eksporto bei prekybos su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis statistikos tvarkymas;

•         muitinei pavestų saugumo ir saugos, asmenų ūkinės komercinės veiklos priežiūros, grynųjų pinigų kontrolės, intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir kitų muitinės įgyvendinamuose teisės aktuose numatytų priemonių įgyvendinimas.

Siekiant užtikrinti užsakovams teikiamų tyrimų rezultatų kokybę, efektyviai valdyti ir nuolat gerinti Muitinės laboratorijos veiklos procesus Muitinės laboratorijoje yra įdiegta vadybos sistema. Laboratorijos atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimams Nacionalinis akreditacijos biuras pirmą kartą patvirtino 2006 metais. 2016 m. rugsėjo 8 d. Laboratorija buvo perakredituota naujam 5 metų laikotarpiui. Nacionalinis akreditacijos biuras išdavė Akreditacijos pažymėjimą, liudijantį, kad Muitinės laboratorija yra akredituota maisto produktų, alkoholinių gėrimų, tekstilės medžiagų ir naftos produktų tyrimams atlikti.

Muitinės laboratorijos akreditavimo sritis apima 14 tyrimo metodų. Visai akreditavimo sričiai nustatytas bandymų metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių tapačių dokumentų taikymo lankstumo atvejis. Akredituota lanksti sritis suteikia teises pačiai laboratorijai įvertinti akredituotus tyrimo metodus aprašančių dokumentų pasikeitimų svarbą, jų įtaką tyrimo rezultatams, priimti galutinį sprendimą dėl šių pasikeitusių tyrimo metodų taikymo laboratorijoje ir tvirtinti naują akreditavimo sritį.

 

Informacija atnaujinta 2018-01-05