English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Tarptautinėje prekyboje muitinė atlieka lemiamą vaidmenį ne tik taikydama pagreitintus tarpuskaitos procesus, bet ir įgyvendindama veiksmingą kontrolę, kuri užtikrina pajamas, nacionalinių įstatymų laikymąsi ir visuomenės saugumą ir apsaugą. Muitinių procedūrų veiksmingumas daro didelę įtaką tautų ekonomikos konkurencingumui ir tarptautinės prekybos augimui bei pasaulinės rinkos plėtrai.

Muitinės procedūra – tai specialių sąlygų ir reikalavimų rinkinys, kuriame yra muitų, mokesčių, apribojimų ir draudimų taikymo tvarka prekėms ir transportui, transporto ir prekių statusui, priklausomai nuo muitinės sienos kirtimo užduočių ir jų taikymo ES muitų teritorijoje ir už jos ribų.

Įvairios muitinės procedūros taikomos atsižvelgiant į priežastis, kodėl prekės importuojamos, eksportuojamos ar vežamos tranzitu. Anksčiau buvo taikomos aštuonios muitinės procedūros, naujasis Sąjungos muitinės kodeksas nustato tris pagrindines muitinės procedūrų grupes:
- laisvą apyvartą;
- prekių išvežimas iš Sąjungos muitų teritorijos ir
- specialiosios procedūros.


Specialiosios muitinės procedūros apima daugumą procedūrų, kurios anksčiau buvo reguliuojamos pačios:
- tranzitas (išorinis ir vidinis tranzitas);
- konkretus naudojimas (laikinasis įvežimas ir galutinis vartojimas);
- perdirbimas (laikinasis įvežimas perdirbti ir laikinas išvežimas perdirbti);
- sandėliavimas muitinės sandėliuose ir laisvosiose zonose.

Teisių ir pareigų perleidimas

Santrumpos:
SMK – Sąjungos muitinės kodeksas (Reglamentas (ES) Nr. 952/2013)
DA - Deleguotasis aktas (Reglamentas (ES) Nr. 2015/2446)
ĮA – Įgyvendinimo aktas (Reglamentas (ES) Nr. 2015/2447)


Kas priima sprendimą dėl procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo?

Procedūros vykdytojo teisės ir pareigos (angliškai „Transfer of Rights and Obligations“, santrumpa – TORO), susijusios su prekėmis, kurioms buvo įforminta specialioji procedūra, išskyrus tranzitą, gali būti visos arba iš dalies perleistos kitam asmeniui, atitinkančiam tai procedūrai nustatytas sąlygas (SMK 218 straipsnis). Kompetentinga muitinė nusprendžia, ar gali būti perleidžiamos procedūros vykdytojo teisės ir pareigos, ir jeigu taip – ji nustato tokio perleidimo sąlygas (ĮA 266 straipsnis). Laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti, galutinio vartojimo atvejais sprendimą, ar procedūros vykdytojo teisės ir pareigos gali būti perleidžiamos, priima leidimą taikyti atitinkamą specialiąją procedūrą išdavusi teritorinė muitinė, muitinio sandėliavimo atvejais – leidimą steigti muitinės sandėlį išdavusi teritorinė muitinė arba teritorinė muitinė, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kurioje prekės buvo pateiktos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti.

Kokiais atvejais taikomas procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimas?

Procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimas gali būti taikomas dviem skirtingais atvejais:
- iš asmens, turinčio leidimą taikyti specialiąją procedūrą (taip pat ir muitinės leidimą perleisti procedūros vykdytojo teises ir pareigas), asmeniui, neturinčiam jokio leidimo;
- iš asmens, turinčio leidimą taikyti specialiąją procedūrą (taip pat ir muitinės leidimą perleisti procedūros vykdytojo teises ir pareigas), asmeniui, turinčiam muitinės leidimą perimti procedūros vykdytojo teises ir pareigas.

Ar reikia gauti naują muitinės leidimą ir įforminti naują muitinės deklaraciją, kai taikomas procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimas?

Procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo atveju nereikalingas naujas leidimas taikyti atitinkamą specialiąją procedūrą, nes pareigos ir teisės, kurios gali būti perkeltos kitam asmeniui nustatytos leidime, pagal kurį prekės buvo pateiktos atitinkamai specialiajai procedūrai įforminti. Jeigu po procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo prekėms taikoma ta pati specialioji procedūra, nauja muitinės deklaracija neforminama.
Kokia forma pateikiama informacija apie perleidimą, kai kompetentinga muitinė nusprendžia, kad procedūros vykdytojo teisės ir pareigos gali būti perleidžiamos?
Gairėse (teisės akto statuso neturintis Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato dokumentas, kuriame išdėstytos SMK, DA ir ĮA taikymo nuostatos, susijusios su specialiosiomis procedūromis, išskyrus tranzitą) nustatyta dokumento forma, kuri naudojama perleidžiant procedūros vykdytojo teises ir pareigas. 

Pateikiama forma (anglų ir lietuvių kalbomis). 

 

Informacija atnaujinta 2022-07-11