English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Bendradarbiavimas Europos Sąjungoje

Bendradarbiavimas Europos Sąjungoje

Bendradarbiavimas Europos Sąjungoje

Lietuvos muitinės pareigūnai dalyvauja Europos Sąjungos (ES) Tarybos, Europos Komisijos, Europolo rengiamuose posėdžiuose, susitikimuose įvairiais muitinės veiklos klausimais, rengia ir teikia Lietuvos pozicijas dėl muitinės kompetencijai priklausančių ES teisės aktų projektų, kurie svarstomi ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose.

Pagrindiniai Europos Komisijos direktoratai, susiję su ES muitinių veikla, yra Mokesčių ir muitų (DG TAXUD) bei Kovos su sukčiavimu (OLAF). Vidaus reikalų (DG HOME) direktoratas yra svarbus muitinės kaip teisėsaugos institucijos veikloje.

Lietuvos muitinės atstovai dalyvauja ES Tarybos darbo grupių veikloje: Muitinių generalinių direktorių aukšto lygio darbo grupėje, kurioje vyksta ES valstybių narių muitinių administracijų vadovų diskusijos strateginiais muitinių veiklos klausimais, ir ekspertinių Muitų sąjungos ir Muitinių bendradarbiavimo darbo grupių veikloje. Su muitinės veikla susiję klausimai taip pat svarstomi ES Tarybos Vidaus saugumo komitete (COSI).

Lietuvos muitinės ekspertai dalyvauja 28 Europos Komisijos komitetų (komitologijos) ir pakomitečių veikloje ir 22 Europos Komisijos ekspertų grupių ir pogrupių veikloje.

Lietuvos muitinė glaudžiai bendradarbiauja su ES valstybių narių muitinių administracijomis aiškinantis galimus muitų teisės aktų pažeidimus ir juos tiriant (tai vadinama tarpusavio pagalba muitinės veiklos srityje). Toks bendradarbiavimas vyksta remiantis atitinkamų ES reglamentų, ES Tarybos sprendimų, Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo nuostatomis.

Remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 515/97, kompetentingos institucijos, siekdamos nustatyti sukčiavimo atvejus, AFIS (Anti-Fraud Information System) priemonėmis keičiasi asmenų duomenimis esančiais ECS (Export Control System) ir NCTS (New Computerized Transit Information System). Siekiant informuoti apie asmenų duomenų naudojimą pateikiame Pranešimą dėl asmens duomenų naudojimo (anglų kalba). Plačiau apie  asmens duomenų naudojimą ir jų apsaugą galima pasiskaityti OLAF  interneto puslapyje.

Informacija atnaujinta 2019-09-20