English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas

Teisinis reglamentavimas


Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos muitinė nacionalinius mokesčius (akcizus ir pridėtinės vertės mokestį) administruoja tiek, kiek jai pavesta pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau − PVM) ir Lietuvos Respublikos akcizų (toliau − Akcizų) įstatymus, t. y. už nacionalinių mokesčių taikymą iš trečiųjų šalių importuojamoms prekėms.

Taikant nacionalinių mokesčių tarifus, vadovaujamasi Akcizų ir PVM įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių apmokestinimą akcizais ir PVM, nuostatomis. Akcizų ir PVM įstatymų ir kitų teisės aktų galiojančias suvestines redakcijas galima rasti Teisės aktų registre.

Įstatymų paaiškinimai

Apibendrinti Akcizų ir PVM įstatymų paaiškinimai, kurie, nors ir neturėdami teisės akto galios, išreiškia suderintą su Lietuvos Respublikos finansų ministerija kompetentingų valstybės institucijų nuomonę, kaip institucijos supranta ir taiko mokesčių įstatymų nuostatas. Jie skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) interneto svetainėje (www.vmi.lt):

Akcizų įstatymo komentaras (žr. aktualią redakciją);
PVM įstatymo komentaras (žr. aktualią redakciją).

Importo akcizai

Pagal Akcizų įstatymą akcizų objektas yra:
1) etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;
2) apdorotas tabakas;
3) neapdorotas tabakas (nuo 2019-11-01);
4) kaitinamojo tabako produktai (nuo 2019-03-01);
5) elektroninių cigarečių skystis (nuo 2019-03-01);
6) energiniai produktai;
7) elektros energija.

Energiniai produktai nenurodyti Akcizų įstatymo 2 priede, išskyrus KN 2710 19 91‒2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamus energinius produktus, tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras.

Visi kiti produktai tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai arba jų priedai, o visi kiti angliavandeniliai – jeigu jie parduodami arba naudojami kaip šildymui skirtas kuras.  

Akcizais apmokestinamų prekių tarifai (nuo 2024-03-01)

Paaiškinimą dėl Akcizų įstatymo tam tikrų nuostatų pasikeitimo nuo 2024-01-01 galite rasti čia

Atvejus, kai importuojamos akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo akcizų (neatsiranda prievolės mokėti akcizus), reglamentuoja Akcizų įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 dalies, 14 straipsnio 1 ir 8 dalies, 15 straipsnio 1 ir 14 dalies, 19, 27, 28, 33, 43, 45, 48, 51 straipsnių, 61 straipsnio 2 ir 3 dalies, 64 ir 72 straipsnių nuostatos.

Paaiškinimą dėl importo akcizų lengvatos (sumažinto akcizų tarifo) taikymo užsienio valstybių mažųjų alaus daryklų alui galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl akcizų lengvatų denatūruotam etilo alkoholiui galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl akcizų lengvatų taikymo importuojamoms prekėms, nurodytoms Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 7 punkte (kvapiosioms medžiagoms (jų mišiniams), etilo alkoholiui ir (arba) alkoholiniams gėrimams, iki 2023-12-31 galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl akcizų lengvatų taikymo importuojamoms prekėms, nurodytoms Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4-6 punktuose ir 9 punkte, nuo 2024-01-01 galite rasti čia

Paaiškinimą dėl akcizų lengvatų taikymo importuojamoms prekėms, nurodytoms Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 7 punkte, nuo 2024-01-01 galite rasti čia

Paaiškinimą dėl akcizų lengvatų taikymo importuojamoms prekėms, nurodytoms Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 10 punkte, nuo 2024-01-01 galite rasti čia

Paaiškinimą dėl importuojamo apdoroto tabako apmokestinimo akcizais nuo 2022-01-01 galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl importuojamo kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio apmokestinimo akcizais nuo 2022-01-01 galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl importuojamo neapdoroto tabako apmokestinimo akcizais galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl importuojamų tepalinių alyvų (KN 2710 19 91–2710 19 99) tam tikrų apmokestinimo akcizais ypatumų galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytos lengvatos taikymo energiniams produktams, nurodytiems Akcizų įstatymo 2 priede bei tepalinėms alyvoms (KN 2710 19 91–2710 19 99) ir šių produktų deklaravimo galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl akmens anglių, kokso, lignito ir šildymui skirtų durpių apmokestinimo akcizais nuo 2024-01-01 galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), naudojamiems kaip šildymui skirtas kuras, akcizų tarifų taikymo nuo 2024-03-01 galite rasti čia.

Lietuvos muitinė kontroliuoja akcizų įskaitymą (sumokėjimą) už importuojamas akcizais apmokestinamas prekes, išskyrus importuojamas akcizais apmokestinamas prekes, Akcizų įstatymo nustatyta tvarka nugabenamas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, už kurių kontrolę atsakinga VMI.

Daugiau informacijos apie importuojamas akcizais apmokestinamas prekes, kurios gabenamos į Lietuvoje esantį akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir (arba) kurias numatoma išgabenti į kitą ES valstybę narę, pateikiama Lietuvos muitinės svetainės rubrikoje „Paslaugos/Elektroninės sistemos/Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema/Sąsaja su AIS/Importas“.

Importo PVM

Importo PVM objektas yra prekių importas, kai pagal PVM įstatymo nuostatas prekės laikomos importuotomis šalies teritorijoje.

Importo PVM tarifai (nuo 2023-01-01)

Paaiškinimą dėl PVM tarifo prekėms nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nuo 2023-01-01 galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl PVM įstatymo lengvatinio PVM tarifo taikymo nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams ir šių produktų deklaravimo galite rasti čia.

Atvejus, kai importuojamos prekės neapmokestinamos importo PVM (apmokestinamos PVM taikant 0 proc. PVM tarifą), reglamentuoja PVM įstatymo 20 straipsnio 4 dalies, 29, 34−40, 43, 44, 48 straipsnių, 53 straipsnio 2 dalies ir 112 straipsnių nuostatos.

Vadovaujantis PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies nuostatomis, importuojamų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, apskaičiuojama prie šių prekių muitinės vertės papildomai pridedant šias sumas (jeigu jos nėra įtrauktos į šių prekių muitinę vertę):
1) už šias prekes sumokėtus arba sumokėtinus ne Europos Sąjungoje ar ne Lietuvos Respublikoje nustatytus muitus, mokesčius ir kitas įmokas, taip pat Europos Sąjungoje už šias prekes nustatytus importo muitus, Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje nustatytus mokesčius ir kitas įmokas (išskyrus patį PVM);
2) išlaidų, susijusių su prekių vežimu (įskaitant papildomas vežimo paslaugas) ir draudimu, dydį, taip pat sumokėtus ar sumokėtinus komisinius už atstovavimą ir prekių pakavimo vertę, jeigu visos nurodytosios išlaidos susijusios su prekių atgabenimu į pirmąją paskirties vietą šalies teritorijoje. Taikant šias nuostatas, pirmąja paskirties vieta šalies teritorijoje laikoma vežimo dokumentuose nurodyta prekių pristatymo vieta arba, jeigu prekių pristatymo vieta nenurodyta, pirmoji jų įvežimo į šalies teritoriją vieta;
3) šios dalies 2 punkte nurodytų paslaugų, susijusių su prekių gabenimu iš pirmosios paskirties vietos į kitą paskirties vietą Europos Sąjungos teritorijoje, jeigu ši vieta yra žinoma apmokestinimo momentu, vertę.

Nuo 2013 m. kovo 1 d. Lietuvos PVM mokėtojai apskaičiuoto importo PVM už importuotas į Lietuvą prekes neturi mokėti į muitinės surenkamąją sąskaitą ir už jį nereikalaujama pateikti garantijos, nes šis apskaičiuotas importo PVM įskaitomas (sumokamas) VMI. Daugiau informacijos pateikiama Lietuvos muitinės svetainės rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims/Mokesčių administravimas/PVM įskaitymas“. 

Tarifų integravimas


Akcizų ir PVM tarifai integruoti Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (LITAR) sistemoje, kurioje pagal prekės kodą realiuoju laiku galima rasti informacijos apie iš trečiųjų šalių importuojamoms prekėms taikomus ES muitus ir nacionalinius mokesčius, kai kuriuos importo ir eksporto draudimus ir apribojimus.

LITAR sistemoje duomenys (žr. Nacionalinių duomenų (PVM ir akcizų tarifų) pateikimo ypatumai) apie akcizus ir (arba) lengvatinį 5 ar 9 procentų PVM tarifą integruoti remiantis papildomo kodo koncepcija: skirtingi akcizų tarifai integruoti naudojant papildomus kodus X***, lengvatiniai 5 ar 9 procentų PVM tarifai – papildomus kodus Z***, alkoholiui taikomi akcizų tarifai kartu su lengvatiniu 5 procentų PVM tarifu – papildomus kodus Y***. Nacionalinė tarifinė informacija daugeliu atvejų integruota Kombinuotosios nomenklatūros pozicijos ar subpozicijos – prekės kodo keturių ar šešių ženklų – lygmenyje, todėl jei LITAR prie konkretaus TARIC prekės kodo nurodytas papildomas kodas X***, Y*** ar Z***, tai reiškia, kad prekė gali būti akcizų objektas ir (arba) jai gali būti taikomas lengvatinis 5 ar 9 procentų PVM tarifas, tačiau kiekvienu atveju turi būti vadovaujamasi Akcizų ir PVM įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių apmokestinimą akcizais ir PVM, nuostatomis.


Deklaravimo ypatumai

Jeigu importuojamos prekės yra akcizų objektas ir (arba) apmokestinamos lengvatiniu PVM tarifu, muitinės deklaracijos 33 langelio „Prekių kodas“ penktoje skiltyje privalo būti nurodytas keturženklis nacionalinis papildomas kodas (X***, Y*** arba Z***) iš Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1B-240

Jeigu importuojamos akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo importo akcizų (neatsiranda prievolės mokėti akcizų) ir (arba) importuojamos prekės neapmokestinamos importo PVM (apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą), tuomet muitinės deklaracijos 37 langelio „Procedūra“ antroje skiltyje įrašomas nacionalinis triženklis papildomas procedūros kodas iš Nacionalinių triženklių papildomų procedūrų kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-837. Nacionalinius triženklius papildomų procedūrų kodus ir triženklius papildomus procedūrų kodus atitinkančias mokesčių skaičiavimo taisykles galite rasti čia.

Importuojant akcizais neapmokestinamus energinius produktus, kurie nurodyti Akcizų įstatymo 1 priede (išskyrus KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamus energinius produktus), bet nenurodytus Akcizų įstatymo 2 priede, t. y. kuriems netaikomi prekių kontrolės ir gabenimo reikalavimai ir kurie nėra skirti parduoti arba naudoti kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras, muitinės deklaracijos 31 langelio „Krovinio vietos ir prekių aprašymas“ vidurinėje dalyje, kairėje pusėje įrašant prekės aprašymą, turi būti nurodyta tokio importuojamo energinio produkto panaudojimo paskirtis (t. y. prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti, importo draudimams bei apribojimams taikyti, nustatytiems importo muitams ir kt. mokesčiams apskaičiuoti).

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2024-02-29