English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitų teisės aktuose nustatytos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Identifikavimo kodo suteikimas asmeniui, teikiančiam atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Paslaugos apibūdinimas

Muitinės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenims, kurie pageidauja teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje kitiems asmenims muitinėje, kai pateikiama muitinės deklaracija, veikdami tiesioginiu (kai atstovas muitinėje veikia kito asmens vardu ir to asmens interesais) arba netiesioginiu (kai atstovas veikia savo vardu, tačiau kito asmens interesais) būdu, turi būti suteiktas identifikavimo kodas.

Asmuo (juridinis arba fizinis), kuriam gali būti suteiktas toks kodas:

- Lietuvos Respublikoje registruotas asmuo;

- Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiantis asmuo;

- trečiosios šalies asmuo – Sąjungos muitinės kodekso 170 straipsnio 3 dalies nurodytais atvejais.

Prašymas pateikiamas teritorinei muitinei. Jeigu pareiškėjas yra įsisteigęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje, prašymas turi būti pateiktas Kauno teritorinei muitinei.

Teisės aktai,

reguliuojantys

paslaugos teikimą

Sąjungos muitinės kodekso (2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas) 18 straipsnis;

Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 24 straipsnis;

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017-04-05 įsakymas Nr. 1B-288 „Dėl Asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisyklių ir Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“.

Informacija ir

dokumentai,

kuriuos turi pateikti

asmuo

Asmuo pateikia teritorinei muitinei laisvos formos rašytinį prašymą suteikti jam identifikavimo kodą, Prašyme turi būti nurodomas asmens pavadinimas (vardas, pavardė, gimimo data), elektroninės veiklos registracijos ir identifikavimo (EORI) kodas (jeigu turi), buveinės (gyvenamosios vietos) adresas, kontaktiniai duomenys. Kartu su prašymu būtina pateikti kvalifikacijos patvirtinimo dokumentą.

Jeigu asmuo, pageidaujantis teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, yra įsisteigęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kartu su prašymu turi pateikti asmens registravimą patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir profesinės kvalifikacijos patvirtinimo dokumentą.

Teritorinė muitinė asmeniui, kurio prašymas patenkinamas, išduoda Identifikavimo kodo suteikimo liudijimą.

Iškilus klausimams, kreiptis el. paštu [email protected]).

Paslaugos teikėjas

Vilniaus teritorinė muitinė,

Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius

e. p. [email protected]    

Kauno teritorinė muitinė,

Jovarų g. 3, Kaunas

e. p. [email protected]

Panevėžio pirmos kategorijos krovinių postas

Ramygalos g. 151, Panevėžys

tel. (8 45) 502 648

e. p. [email protected] 

Klaipėdos teritorinė muitinė,

S. Nėries g. 4, Klaipėda

e. p. [email protected]

Šiaulių pirmos kategorijos krovinių postas

Metalistų g. 4, Šiauliai

tel. (8 41) 540 041

e. p. [email protected]

Paslaugos vadovas

Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausioji inspektorė Aušra Svarauskienė

tel. (8 5) 266 6086;

e. p. [email protected]

Paslaugos suteikimo

trukmė

Per 30+120 dienų nuo prašymo pateikimo dienos

Paslaugos suteikimo

kaina

Neatlygintinai

Prašymo forma ir

turinys

Laisvos formos prašyme nurodydamas asmens pavadinimas (vardas ir pavardė), buveinės (gyvenamosios vietos) adresas, kontaktiniai duomenys, elektroninės veiklos registracijos ir identifikavimo (EORI) kodas (jeigu turi).

 

Savo nuomonę arba klausimus apie Lietuvos muitinės teikiamas paslaugas galite pateikti čia.

 

Informacija atnaujinta 2021-02-11