English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Vidinis pranešimų kanalas

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie rengiamus, daromus ar padarytus teisės pažeidimus Lietuvos Respublikos muitinėje pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuo, kurį su muitine sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimti su tyrimo atlikimu susiję sprendimai vadovaujantis Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašu. Jūsų suteiktos informacijos konfidencialumas užtikrinamas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Užpildykite prikabintą nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą praneškite laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta:

    •    pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;

    •    žinomą informaciją apie konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes;

    •    asmenį (-is), kuris rengiasi daryti pažeidimą, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;

    •    sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės, ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešėte, jeigu pranešėte, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;

    •    vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji ir (ar) korespondencijos gavimo vieta arba elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys ryšiui palaikyti;

    •    su muitine siejančius ar siejusius tarnybos, darbo santykius ar sutartinius santykius;

    •    jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Pranešimo apie pažeidimą forma

Pasirašytą pranešimą apie pažeidimą pateikite elektroniniu paštu adresu [email protected]

Muitinės departamento Imuniteto tarnyba administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

 

Jeigu iškiltų klausimams, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:

Vilniuje – Elžbieta Andruškevič, (85) 235 6395;

Kaune – Justina Daškevičienė, tel. (8 37) 304 219;

Klaipėdoje – Andrius Romanovas, tel. (846) 390 067.

 

Susipažinkite su teisės aktais, reglamentuojančiais pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

    •    Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

    •    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

    •    Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas


Informacija atnaujinta 2023-11-13