English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

  • Lietuvos Respublikos muitinė
  • Verslui ir privatiems asmenims
  • Prekių muitinis įvertinimas
  • Duomenys muitiniam įvertinimui
  • Transporto išlaidų apskaičiavimas

Duomenys transporto išlaidoms apskaičiuoti

Vadovaujantis Prekių sandorio vertės patikslinimo jų gabenimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1199, 13 punktu, tais atvejais, kai prekės gabenamos nemokamai arba pirkėjo transportu, jų gabenimo iki įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietos išlaidos, kurios įskaitomos į importuojamų prekių sandorio vertę, apskaičiuojamos remiantis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 138 str. 3 dalyje nurodytais transporto tarifais, o jeigu tikslesnių duomenų apie šiuos tarifus nėra, − naudojantis Lietuvos statistikos departamento Muitinės departamentui pateiktais duomenimis apie transporto įmonių vidutines pajamas iš tarptautinio prekių gabenimo.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2020 metų krovinių vežimo pajamos už 1 tonkilometrį buvo 0,1011 Eur.

Pateikta informacija taikoma nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Informacija atnaujinta 2021-03-31

DETALIAU