English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

  • Lietuvos Respublikos muitinė
  • Verslui ir privatiems asmenims
  • Prekių muitinis įvertinimas
  • Duomenys muitiniam įvertinimui
  • Įmonių bendrasis pelningumas

Įmonių bendrasis pelningumas (Lietuvos statistikos departamento duomenys)

Duomenys taikomi vadovaujantis Turto vertintojų arba ekspertų išvadų naudojimo, nustatant prekių muitinę vertę, taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − MD) generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1B-1150, 11 punktu ir vadovaujantis Dedukcinio prekių muitinės vertės nustatymo metodo taikymo instrukcijos, patvirtintos MD generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1B-308, 13 punktu.

Tuo atveju, jei importuotojo pateiktos Pelno (nuostolių) metinės ataskaitos duomenimis importuotojo apskaičiuota veiklos pelno norma yra neigiama arba pelno ir bendrųjų išlaidų norma gerokai skiriasi nuo tos pačios veiklos įmonių Lietuvos statistikos departamento (toliau − SD) apskaičiuotos bendrojo pelningumo normos, arba importuotojas negali pateikti Pelno (nuostolių) ataskaitos, pelno ir bendrųjų išlaidų dydis, atimamas iš prekės vieneto kainos, gali būti apskaičiuojamas pagal SD pateiktus bendrojo pelningumo duomenis.

Taikant Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių, patvirtintų MD generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989, 39 ir 46 punktus, vadovaujamasi SD pateiktu įmonių, kurių pagrindinė veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas (G4511), 2021 m. bendruoju pelningumu (9,25 proc.).

2021 m. duomenys taikomi nuo 2022 m. gruodžio 1 d.

Įmonių bendrasis pelningumas

SD oficialiosios statistikos portalas

 

Informacija atnaujinta 2022-11-30

DETALIAU