English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

SVARBU. Atkreipiame dėmesį, kad nustatyti atvejai, kai prekių pateikėjai (vežėjai) pažeidžia Taisyklių  5.1.2.3 papunktį, t. y., jeigu elektroniniame pranešime IE507LT „Pranešimas apie prekių atvykimą arba ketinimą jas pateikti“ nurodyta saugojimo žymos reikšmė „taip“, prekių pateikėjas, gavęs leidimą išgabenti prekes iš Sąjungos muitų teritorijos (elektroninis pranešimas IE525LT), tai pačiai faktinei išvežimo muitinės įstaigai turi pateikti elektroninį pranešimą IE547LT „Elektroninis eksporto manifestas“.

Aukščiau nurodytuoju atveju, išvežimo muitinės įstaigos muitinės išvežimo formalumus pradės tik vežėjui pateikus prekes ir nurodžius elektroninio eksporto manifesto MRN. Ši nuostata netaikoma veiklos tęstinumo atveju (žr. Muitinės veiklos tęstinumo taisyklių 25 punktą).

Dėl elektroninio eksporto manifesto taikymo oro ir jūrų transportu išgabenamoms prekėms

Atsižvelgę į verslo atstovų keliamus klausimus, susijusius su elektroninio eksporto manifesto taikymu išgabenant eksportuojamas (reeksportuojamas) prekes oro bei jūrų transportu, teikiame paaiškinimą:

1. Šiuo metu Lietuvos muitinėje vykdomas elektroninių eksporto supaprastintų ir papildomų deklaracijų pateikimo ir muitinio įforminimo bandomasis projektas. Iki bus apibendrinti minėtojo bandomojo projekto rezultatai ir galutinai įdiegtas reikiamas MDAS funkcionalumas, deklaruojant prekes, tiekiamas kaip atsargas orlaiviams ir laivams, gali būti teikiama viena standartinė elektroninė eksporto (reeksporto) deklaracija visam atsargų kiekiui. Išvežimo muitinės įstaigai vykdant atsargų orlaiviams ir laivams priežiūrą kaip informacija apie atitinkamo atsargų kiekio išvežimą (pristatymą į orlaivius) gali būti naudojami dokumentai, kurie iki 2016 m. balandžio 30 d. naudojami kaip supaprastintos deklaracijos (turint atitinkamą išduotą leidimą). Šiais atvejais Eksporto lydimojo dokumento kitoje pusėje registruojami bendro atsargų kiekio dalies išvežimai. Šie „popieriniai nurašymai“ taip pat gali būti pakeisti naudojant elektroninį eksporto manifestą. Šiuo atveju visam pagal vieną eksporto (reeksporto) deklaraciją eksportuojamų (reeksportuojamų) prekių kiekiui registruojamas prekių atvykimas (MDAS siunčiamas elektroninis pranešimas IE507LT), o kiekvieną kartą išgabenant atitinkamą atsargų kiekį MDAS siunčiamas elektroninis pranešimas IE547LT (žr. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1B-362 „Dėl Elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“ 5.8–5.16 papunkčius).

2. Tuo atveju, kai eksportuojamos (reeksportuojamos) skubios siuntos, kurios orlaiviais išgabenamos iš Sąjungos muitų teritorijos, šie gabenimai, Muitinės departamento nuomone, neturėtų būti laikomi jungtinių prekių krovinių gabenimais, nes tokioms siuntoms neįforminamas paskesnis vienas transporto dokumentas tai pačiai transporto priemonei, gabenančiai krovinius  į išvežimo muitinės įstaigą. Todėl nurodytuoju atveju netaikomos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1B-688 „Dėl elektroninio eksporto manifesto privalomojo naudojimo“ 1.1.2 punkto nuostatos.

Dėl elektroninių importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų

Atkreipiame deklarantų dėmesį, kad tuo atveju, kai MDAS teikiamos elektroninės importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijos:

1. Standartinės A tipo, tai reiškia, kad deklarantas atsakingas ir už tai, kad prekės deklaracijos pateikimo momentu būtų fiziškai pristatomos pateikimo muitinės įstaigoms arba bet kurioms kitoms muitinės nustatytoms arba muitinei priimtinoms  vietoms (jeigu turimi muitinės formalumų supaprastinimai).

2. Standartinės D tipo, tai reiškia, kad deklarantas ketina fiziškai pristatyti prekes muitinės įstaigoms arba bet kurioms kitoms muitinės nustatytoms arba muitinei priimtinoms  vietoms (jeigu turimi muitinės formalumų supaprastinimai) vėliau. Šiuo atveju, fiziškai pristačius prekes, būtina apie tai informuoti muitinę išsiunčiant elektroninį pranešimą apie prekių pateikimą IEIGPLT (importo atveju) arba IE5GPLT (eksporto ir reeksporto atveju).

Informacija atnaujinta 2023-03-15