English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

 

Projektas „Muitinio įvertinimo srities skaitmenizavimas“ (Nr. 04-018-P-0001).

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Prekių muitinė vertė yra muitų ir mokesčių (importuojamų prekių PVM apmokestinamoji vertė nustatoma atitinkamai patikslinus muitinę vertę) apskaičiavimo pagrindas, ja remiamasi nustatant sankcijas už muitų ir kai kurių kitų teisės aktų pažeidimus ir kt. Muitinis įvertinimas yra reikšmingas, importuojant prekes iš trečiųjų šalių ir išleidžiant jas į laisvą apyvartą, todėl problemos, susijusios su skaitmenizavimo stoka, mastas yra gana ženklus.

Muitinio įvertinimo sritis priskiriama prie sudėtingiausių, tačiau kartu ir prie mažiausiai skaitmenizuotų muitinės veiklos sričių (minimaliai automatizuotas tik atrankos tikrinimams procesas). Taikant muitinio įvertinimo metodus, būtinas ne tik gilus teisės aktų (pasaulinio, Europos Sąjungos  ir nacionalinio lygmens) išmanymas ir įvertinimas, bet ir jų interpretavimas. Be to, bazinis dokumentas, kuriuo iš esmės remiasi visa muitinio įvertinimo teorija (1994 m. PPO Muitinio įvertinimo susitarimas), yra sudarytas senokai, todėl natūralu, kad negali atspindėti informacinių technologijų pažangos sąlygotų esminių pokyčių pasaulinėse tiekimo grandinėse ir verslo modeliuose.

Ribotas skaitmenizavimas muitinio įvertinimo srityje sąlygoja nepakankamai efektyvią atranką muitinės vertės tikrinimams, ilgiau trunkantį muitinės vertės tikrinimo procesą, drauge ilgina muitinės formalumų laiką, reikalauja nemažų žmogiškųjų išteklių. Be to, muitinio įvertinimo metodai turi būti taikomi remiantis tik objektyviais ir kiekybiškai išmatuojamais duomenimis, bet šiuo metu muitinė neturi įgyvendinusi tokių duomenų šaltinių valdymo ir panaudojimo sprendimo IT priemonėmis.

Projekto veiklomis siekiama sukurti pagrindą vieningam, teisingam ir nešališkam muitinio įvertinimo metodų taikymui Lietuvos muitinėje, padidinti muitinės vertės kontrolės efektyvumą (sutrumpinti muitinio tikrinimo procesą, palengvinti muitinės formalumų atlikimą be arba su minimaliu pareigūno dalyvavimu), sukurti palankias konkurencijos sąlygų sąžiningam verslui ir sumažinti korupcijos pasireiškimo rizikas.

Projekto veiklos prisideda prie Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ plano „6. Veiksmingas viešasis sektorius ir prielaidos atsitiesti po pandemijos“ komponento „Išmanusis mokesčių administravimas siekiant sparčiau mažinti PVM atotrūkį“ reformos „Naujos duomenų analizės priemonės ir muitinės IT sistemų atnaujinimas“ F.1.6.5 5 papriemonės 170 rodiklio įgyvendinimo.

Projekto tikslas – išnagrinėti muitinio įvertinimo metodų taikymo skaitmenizavimo galimybes ir parengti jas pagrindžiančius dokumentus. Šie dokumentai, taip pat naujo duomenų analizės metodo taikymo muitinei vertei nustatyti sprendimo sukūrimas ir įgyvendinimas bus pagrindas įvertinti tolesnių žingsnių perspektyvą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022-10-24 iki 2025-12-31.

Projekto tikslinė grupės:

    • Muitinės pareigūnai, atliekantys muitinės vertės tikrinimus ir prekių muitinį įvertinimą muitinio įforminimo metu ir po prekių išleidimo;

    • Muitinės klientai, asmenys, kurių deklaruojamų prekių muitinė vertė bus tikrinama efektyviau, o muitinio įvertinimo metodai bus taikomi vieningai, teisingai ir nešališkai, t. y. bus užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos teisėtam verslui.

Projekto uždaviniai:

1. Skaitmenizuotų sprendimų muitinio įvertinimo srityje galimybių pagrindimo dokumentų parengimas, kurie apima:

1.1. Valstybių narių taikomų muitinio įvertinimo srities skaitmenizavimo sprendimų vertinimo analizės ataskaitą;

1.2. Muitinio įvertinimo metodų taikymo skaitmenizavimo galimybių studiją;

1.3. Muitinio įvertinimo metodų skaitmenizavimo veiklos modelį.

2. Parengtų skaitmenizuotų sprendimų muitinio įvertinimo srityje galimybių pagrindimo dokumentų pristatymas muitinės pareigūnams.

3. Naujo duomenų analizės metodo taikymo muitinei vertei nustatyti sprendimo sukūrimas ir įdiegimas.

Projekto rezultatai:

1. Parengti skaitmenizuotų sprendimų muitinio įvertinimo srityje galimybių pagrindimo dokumentai.

2. Pristatyti, parengti skaitmenizuotų sprendimų muitinio įvertinimo srityje galimybių pagrindimo dokumentai muitinės pareigūnams.

3. Naujai identifikuotas mažiausiai vienas duomenų analizės metodas, pavyzdžiui, išskirčių metodas, nuspėjamasis duomenų analizės metodas, nurodomasis duomenų analizės metodas ir kiti.

4. Į muitinės informacinę sistemą įdiegtas naujai identifikuotas duomenų analizės metodas, kuris pagerins informacinės sistemos formuojamų duomenų kokybę.

5. Muitinės informacinė sistema pradeda taikyti praktikoje įdiegtą naujai identifikuotą duomenų analizės metodą.

 

Informacija atnaujinta 2024-01-16