English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

Naudotų transporto priemonių, kaip ir kitų prekių, muitinė vertė visų pirma nustatoma taikant sandorio vertės metodą, vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau- Taisyklės) 7 punktu. 

Jei muitinei lieka pagrįstų abejonių dėl sandorio vertės metodo taikymo, muitinės pareigūnas nusprendžia, kad deklaruojamas muitinio įvertinimo metodas netaikytinas ir, kaip nustatyta Taisyklių 41 punkte, pateikia deklarantui muitinės turimus duomenis kito muitinio įvertinimo metodo taikymui arba duomenis galinčios atsirasti mokestinės prievolės dydžio garantijai apskaičiuoti.

Asmenys privalo deklaruoti realią transporto priemonės vertę, t. y. nurodyti ir dokumentais pagrįsti visą sumokėtą ar mokėtiną už naudotą automobilį pinigų sumą, įskaitant visas pirkėjui tenkančias išlaidas (pvz. aukciono mokesčius (jei transporto priemonė įsigyta aukcione), transporto priemonių gabenimo (sausuma ir jūra) iki įvežimo Sąjungos muitų teritoriją vietos, draudimo ir kitas su jų gabenimu susijusias išlaidas).

Tai sudaro prielaidas greitai įforminti importo procedūrą, taupant asmens ir muitinės pareigūno laiką. Deklaruojant tikrus ir patikimus, dokumentais pagrįstus duomenis, muitinė taiko mažesnio intensyvumo tikrinimus (įskaitant žalią kanalą), šie importo atvejai sistemingai stebimi ir vertinami išleidus prekes.

Specifiniai klausimai, susiję su naudotų transporto priemonių deklaravimu, rinkos kainos nustatymu taikant Muitinės departamento aprobuotų naudotų transporto priemonių kainų žinyną „Autotransporto kainos Lietuvoje“ , „Oldtimer katalog“ ir kt.:

• Dėl transporto priemonės aprašymo muitinės deklaracijoje.

• Dėl naudotų transporto priemonių modelio (modifikacijos) nustatymo.

• Dėl transporto priemonių su vairu dešinėje pusėje vertinimo.

• Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ kainų taikymo naudotoms transporto priemonėms, kurios buvo skirtos (pagamintos) ne Europos Sąjungos ir ne JAV rinkoms.

• Dėl žinynuose „Oldtimer katalog“ ir „Autotransporto kainos Lietuvoje“ pateikiamų kainų taikymo.

• Dėl senų automobilių vertinimo remiantis žinynu „Oldtimer katalog“.

• Dėl VŠĮ „Emprekis“ pateikiamų kainų taikymo nustatant panašių transporto priemonių vertę.

• Dėl VŠĮ „Emprekis“ teikiamų individualių paklausimų apie naudotų transporto priemonių kainas.

Naudotų transporto priemonių muitinės vertės tikrinimo procese gali būti taikoma nepriklausoma ekspertizė.

• Dokumento kodas 9V05  apie vizualiai nematomus defektus. 

 

Dėl transporto priemonės aprašymo muitinės deklaracijoje.

Muitinės deklaracijoje (Duomenų elementas „Prekių aprašymas“) prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų joms iškart vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti.

Jeigu deklaruojamos kelių transporto priemonės, nurodoma transporto priemonės markė, modelis, modifikacija, spalva, pagaminimo metai, identifikavimo (kėbulo) numeris, degalų rūšis, variklio cilindrų tūris ir galingumas. Jeigu deklaruojamos nepilnai sukomplektuotos, apgadintos eismo įvykio metu ar dėl kitų priežasčių kelių transporto priemonės, turi būti aprašyti apgadinimai ir (arba) nurodytos trūkstamos detalės. Jeigu deklaruojamos naudotos kelių transporto priemonės – nurodoma „Naudota“.

Duomenys apie transporto priemonės markę, modelį ir modifikaciją reikalingi Muitinės departamento aprobuotų naudotų transporto priemonių kainų taikymui (kontrolei ir muitinio įvertinimo tikslams), todėl turi būti nurodomas pilnas transporto priemonės modelis, įskaitant modifikaciją, pvz.: markė: TOYOTA; modelis: CAMRY HYBRID SE; spalva: PILKA; pagaminimo metai: 2016; identifikavimo Nr.: 4T1BD1FK1GU194032; variklio talpa: 2500; variklio galia: 150; degalų rūšis: hibridinis elektrinis. Dėl transporto priemonių modelio (modifikacijos) nustatymo žiūrėti paaiškinimą „Dėl naudotų transporto priemonių modelio (modifikacijos) nustatymo“.

Dėl naudotų transporto priemonių modelio (modifikacijos) nustatymo.

Nustatant naudotų transporto priemonių muitinę vertę pagal Muitinės departamento aprobuotų naudotų transporto priemonių kainų žinynų duomenis arba duomenis iš kitų šaltinių, svarbu tiksliai identifikuoti transporto priemonę, t. y. nustatyti transporto priemonės modelį ir modifikaciją.

Naudota transporto priemonė identifikuojama remiantis jos registracijos (nuosavybės) dokumentuose bei pirkimo pardavimo dokumentuose pateikiama informacija, taip pat apžiūrint transporto priemonę. Importuotojas tiksliam transporto priemonės identifikavimui gali pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, transporto priemonės gamintojo įgalioto atstovo surašytus dokumentus.

Jei minėtais būdais tiksliai identifikuoti transporto priemonės negalima, transporto priemonė identifikuojama naudojantis transporto priemonių VIN dekoderiais:

1.   www.autocheck.com

2.   www.searchquarry.com/vin-decoder

3.    https://vpic.nhtsa.dot.gov/decoder

4.    https://www.carfax.eu

Transporto priemonė identifikuojama iš eilės taikant kiekvieną dekoderį nuo 1 iki 4, kol pasiekiamas tas punktas, pagal kurį galima vienareikšmiai identifikuoti transporto priemonę. Esant neaiškumams dėl transporto priemonės modifikacijos, gali būti konsultuojamasi su VŠĮ „Emprekis“.        

Dėl transporto priemonių su vairu dešinėje pusėje vertinimo.

Pagal rinkos specifiką, automobilių su vairu dešinėje pusėje (skirti Didžiosios Britanijos, Japonijos, Australijos, Pietų Korėjos ir kt. rinkoms) kainos negali būti prilyginamos ES rinkai skirtų automobilių kainoms. Automobilio su vairu dešinėje pusėje kaina nustatoma, pasirenkant analogiško ES rinkai skirto automobilio kainą, sumažinant jo vertę 35 proc.

Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ kainų taikymo naudotoms transporto priemonėms, kurios buvo skirtos (pagamintos) ne Europos Sąjungos ir ne JAV rinkoms.

Žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodomos Lietuvos rinkoje parduodamų naudotų transporto priemonių kainos. Iš JAV atgabentų JAV rinkai skirtų transporto priemonių rinkos kainos Lietuvoje skiriasi nuo Europos Sąjungos rinkai skirtų (pagamintų) transporto priemonių rinkos kainų, todėl žinyne JAV rinkai skirtų transporto priemonių kainos nurodomos atskirai. VŠĮ „Emprekis“ žinyne teikia išaiškinimą dėl kainų taikymo naudotoms transporto priemonėms, kurios buvo skirtos (pagamintos) ne Europos Sąjungos ir ne JAV rinkoms (http://www.emprekis.lt/about.php).

Dauguma naudotų transporto priemonių importuojamos iš tų valstybių, kurių rinkai jos pagamintos ir kurioje buvo eksploatuojamos. Išskirtiniais atvejais importuojamos naudotos transporto priemonės gali būti skirtos vienai trečiajai šaliai (pvz., JAV), o eksploatuotos arba tik įregistruotos kitoje trečiojoje šalyje. Tokiais atvejais taikant žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ pateiktas kainas, atsižvelgiama į tai, kurios šalies rinkai automobilis buvo pagamintas. Pavyzdžiui, importuotojas gali pateikti šalies, kuriai transporto priemonė buvo skirta, registracijos dokumentą (jei buvo registruota), automobilio gamintojo oficialaus atstovo išduotą pažymą, nurodančią, kuriai rinkai automobilis buvo pagamintas, duomenų bazių išrašus (pvz. www.carfax.eu, www.vingurus.com) ir kitą informaciją.

Esant neaiškumams dėl žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodytų kainų taikymo turi būti konsultuojamasi su VŠĮ „Emprekis“.

Dėl žinynuose „Oldtimer katalog“ ir „Autotransporto kainos Lietuvoje“ pateikiamų kainų taikymo.

Nustatant importuojamų naudotų transporto priemonių muitinę vertę ir muitinio įvertinimo kontrolės tikslams taikomi Muitinės departamento aprobuoti žinynai „Oldtimer katalog“ ir „Autotransporto kainos Lietuvoje“. Žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodomos rinkos kainos automobiliams, kurie yra iki 30 metų. Pasitaiko atvejų, kai tos pačios transporto priemonės kaina būna nurodyta abiejuose žinynuose. Muitinio įvertinimo tikslams pagrindiniu žinynu laikomas žinynas „Autotransporto kainos Lietuvoje“. Žinyne „Oldtimer katalog“ nurodytos kainos naudojamos toms transporto priemonėms, kurių kainos nepateiktos žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“.

Dėl senų automobilių vertinimo remiantis žinynu „Oldtimer katalog“.

Žinyne „Oldtimer katalog“ pateikiamos 5 automobilių kainos pagal jų būklę:
1 – nepriekaištingos būklės, 2 – geros būklės, 3 – naudotos būklės, 4 – nusidėvėjusios būklės,
5 – reikalingas remontas; automobilių būklės apibūdinimo vertimas pridedamas. Importuojamo automobilio būklė nustatoma atsižvelgiant į pateiktus būklės aprašymus, reikalui esant, grindžiama turto vertintojo surašyta išvada, kurioje nurodoma kokiai būklei automobilis priskiriamas.

Jei automobilis apgadintas autoįvykio metu ar dėl kitų priežasčių, automobilio muitinei vertei pagrįsti gali būti pateikiama turto vertinimo ataskaita. Po automobilio defektų, nurodytų turto vertinimo ataskaitoje, pašalinimo automobilio būklė turi atitikti automobilio būklę iki apgadinimo. Jei dėl remonto automobilio (atskirų automobilio dalių) būklė pagerėja, t. y. nebeatitinka žinyne „Oldtimer katalog“ pateikiamo būklės aprašymo, atsižvelgiant į tai turto vertinimo ataskaitoje atkūrimo (remonto) kaštuose (sąmatoje) turi būti įvertintas šių atskirų automobilio dalių pagerinimas. Dalių pagerinimas apskaičiuojamas, vadovaujantis Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V1-118 „Dėl koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis. Pažymėtina, kad seno automobilio apgadintos remontuojamos dalies dažų sluoksnio pagerinimo paruošimo-dažymo išlaidos (darbai ir medžiagos) priimamos kaip pusė apskaičiuotų atkūrimo (remonto) kaštuose paruošimo-dažymo išlaidų.

Jei senas automobilis priskiriamas 1-ai ar 2-ai būklei, nurodytai žinyne „Oldtimer katalog“, apskaičiuojant atkūrimo (remonto) kaštus keičiamų dalių nuvertėjimas neskaičiuojamas ir neišskaičiuojamas iš dalių kainos, bet jei dėl remonto automobilio (atskirų automobilio dalių) būklė pagerėja, įvertinamos atskirų dalių ar dažų sluoksnio pagerinimo išlaidos.

Dėl VŠĮ „Emprekis“ pateikiamų kainų taikymo nustatant panašių transporto priemonių vertę.

Jeigu duomenų apie atitinkamų transporto priemonių rinkos kainas žinyne (kataloge) nėra, vadovaujantis Taisyklių 19, 23 ir 34 punktais, transporto priemonių rinkos vertė nustatoma atsižvelgiant į panašių markių, modelių ir modifikacijų naudotų transporto priemonių rinkos kainas, nurodytas žinyne (kataloge), išskyrus atvejus, kai transporto priemonės modifikacija akivaizdžiai yra gerokai prabangesnė dėl jubiliejinės ar riboto kiekio serijos bei prabangesnės įrangos už tos pačios gamintojo markės ir modelio bazinės modifikacijos (pvz., „Dodge Challenger SRT Hellcat“, „Ford Mustang Boss“, „Ford Mustang Shelby GT350“).

Panašių markių, modelių ir modifikacijų transporto priemonės suprantamos kaip transporto priemonės, pagamintos to paties gamintojo markės, modelio ir panašios modifikacijos, t. y. pagal transporto priemonės įrangą. Atvejais, kai nėra galimybės naudotų transporto priemonių rinkos vertės nustatyti remiantis žinynu (katalogu), ji nustatoma remiantis kitais duomenimis.

 Dėl VŠĮ „Emprekis“ teikiamų individualių paklausimų apie naudotų transporto priemonių kainas.

Individualūs VŠĮ „Emprekis“ atsakymai apie importuojamų naudotų transporto priemonių rinkos kainas teikiami tik tuo atveju, kai jų negalima nustatyti remiantis žinynu (katalogu), t. y., jeigu jame nepateiktos tokių pat arba panašių transporto priemonių kainos.

 Naudotų transporto priemonių muitinės vertės tikrinimo procese gali būti taikoma nepriklausoma ekspertizė.

Teisė muitinei atlikti muitinį tikrinimą (kurio metu visų pirma gali būti tikrinamos prekės), kuris, jos nuomone, yra būtinas, yra nustatyta 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), 46 straipsnio 1 punkte. Sąjungos muitinės kodekso 188 straipsnio c punkte įvardyti veiksmai, kuriuos muitinė, tikrindama priimtoje muitinės deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą, gali atlikti. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktas), 238 straipsnyje nustatyta, kad „jeigu muitinė nusprendžia pagal Kodekso 188 straipsnio c punktą patikrinti prekes <...> , ji šiuo tikslu paskiria laiką, vietą ir apie tai praneša deklarantui“. Sąjungos muitinės kodekso 189 straipsnyje nustatyta tikrinamų prekių pristatymo į jų tikrinimo vietą sąlygos ir deklaranto atsakomybė, o Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 239 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad  tuo atveju, „jei deklarantas atsisako dalyvauti tikrinant prekes arba muitinei nesuteikia būtinos pagalbos, nustatomas terminas, iki kurio jis turi atvykti arba suteikti pagalbą“, o jeigu deklarantas iki nurodyto termino neįvykdo muitinės reikalavimų, muitinė turi teisę tikrinti prekes deklaranto rizika. Jei būtina, muitinė gali kreiptis į atitinkamą ekspertą.

Įgyvendinant Taisyklių 43 punkto nuostatą, kad „muitinė, atlikdama deklaruojamos naudotos transporto priemonės muitinės vertės tikrinimą, gali, nepriklausomai nuo importuotojo pateiktų dokumentų, susijusių su transporto priemonės apgadinimo ar defektų šalinimo sąmatos pagrindimu, sudaryti defektų šalinimo sąmatą, kreiptis į draudimo bendrovių žalų nustatymo ekspertus, nepriklausomus turto vertintojus, automobilių gamintojų autorizuotus centrus ir kt.“, muitinė atrankos būdu taiko deklaruojamo „Dokumento apie vizualiai nematomus defektus“ (toliau – Dokumentas) turinio teisingumo tikrinimą.

Esant pagrįstoms abejonėms dėl kartu su muitinės deklaracija pateiktame Dokumente esančių duomenų ir (arba) informacijos išsamumo ar teisingumo, muitinė numato susisiekti su pasirinktu Autorizuotu centru, suderinti tikrintinos transporto priemonės pateikimo aspektus ir informuoti deklarantą apie muitinės sprendimą atlikti transporto priemonės tikrinimą, nurodant sprendimo pagrindą, tikrinimo vietą ir laiką.

Duomenys, susiję su deklaranto informavimu apie paskirtą naudotos transporto priemonės tikrinimo vietą ir laiką, muitinės siūlymas dalyvauti transporto priemonės pervežimo ir jos tikrinimo procese, taip pat deklaranto atsakymas (-ai) į muitinės pranešimus teikiami Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos priemonėmis.

 Dokumento kodas 9V05 apie vuzualiai nematomus defektus. 

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 9 d įsakymu Nr. 1B-429 „Dėl Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos        23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtintas naujas dokumento, nurodomo muitinės deklaracijos laukelyje „Pateiktas dokumentas“, nacionalinis kodas 9V05 „Dokumentas apie vizualiai nematomus defektus“. Deklaruojant naudotą transporto priemonę ir pateikiant minėtą Dokumentą muitinei, jis turi būti nurodomas  muitinės deklaracijos 44 laukelyje.

 

Informacija atnaujinta 2024-02-07