English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės laboratorija

Muitinės laboratorijos veikla

Muitinės laboratorija buvo įkurta 1991 m. rugsėjo 30 d. kaip Vilniaus teritorinės muitinės padalinys. 1995 m. kovo 1 d. ji reorganizuota į savarankišką Lietuvos muitinės padalinį – specialiąją muitinės įstaigą. Šiuo metu Muitinės laboratorijos etatų sąraše – 18 pareigybių.

Muitinės laboratorijos uždaviniai:

–        atlikti prekių (daiktų) pavyzdžių ir mėginių tyrimus ir teikti išvadas muitinės įstaigoms, kitoms valstybinės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl prekių klasifikavimo pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN), Europos Bendrijos integruotą tarifą (TARIC) ir kitas muitinės naudojamas nomenklatūras;

–        identifikuoti narkotines, psichotropines, nuodingas, pavojingas medžiagas ir kitus draudžiamus arba ribojamus įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos daiktus.

Muitinės laboratorijos užsakovai – muitinės įstaigos, kitos valstybinės institucijos, kurių veiklai vykdyti būtina žinoti prekių tarifinį klasifikavimą (Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, prokuratūra, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, policijos komisariatai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir kt.), taip pat juridiniai ir fiziniai asmenys.

Laboratorijos tyrimų pobūdį lemia Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje galiojantys mokesčių tarifai. Su Muitinės laboratorijoje atliekamais tyrimais ir nustatomu prekės kodu tiesiogiai susiję muito, akcizo, pridėtinės vertės mokesčiai, prekių kilmė ir vertė. Nuo prekių kodo priklauso įvairių apribojimų, draudimų (leidimų, licencijų, kvotų) taikymas. Todėl teisingas ir vienodas tokių pačių prekių tarifinis klasifikavimas užtikrina sąžiningą konkurenciją, sukuria vienodas verslo sąlygas šalyje ir Europos Sąjungoje.

Į Laboratoriją tyrimams patenka viskas, kas gabenama per valstybės sieną – maistas, gėrimai, tekstilės ir plastiko gaminiai, metalo dirbiniai, naftos produktai. Tai nulemia Muitinės laboratorijos išskirtinumą, lyginant su kitomis tyrimo laboratorijomis, paprastai atliekančiomis tik tam tikrų specifinių prekių tyrimus.

                

Tyrimams gaunamų mėginių įvairovė tiesiogiai lemia Muitinės laboratorijoje atliekamų tyrimų ir tyrimams naudojamos įrangos įvairovę. Šiuo metu Muitinės laboratorijos atliekamų tyrimų sąraše – daugiau kaip 100 tyrimo metodų, tyrimams naudojama daugiau kaip 80 įvairių įrenginių: dujų ir skysčių chromatografai, infraraudonųjų ir ultravioletinių spindulių spektrometrai, atomo absorbcijos, ultravioletinių spindulių ir rentgeno spindulių fluorescencijos spektrometrai, daugiafunkcis kuro analizatorius, automatiniai naftos produktų distiliatoriai, densimetrai, automatinis naftos produktų klampos matuoklis, Kjeldalio sistema baltymams nustatyti, mikroskopai su kompiuterine vaizdų analizės sistema, poliarimetras, refraktometrai, analizinės svarstyklės ir kt.

               

Per 2022 metus Laboratorija gavo 3 509 mėginius (2021 m. – 4 013 mėginių). Ištirti 3 535 mėginiai (2021 m – 4 184 mėginiai). Didžiausią mėginių dalį sudarė etilo alkoholis ir jo produktai (1 004 mėginiai), kontroliuojamos medžiagos (749 mėginiai), naftos produktai (313 mėginių), medienos dirbiniai (161 mėginys), tabakas ir jo gaminiai (141 mėginiai), trąšos (97 mėginiai), metalo dirbiniai (93 mėginiai).

Į Laboratoriją, prašydami atlikti tyrimus ir (arba) nustatyti prekių muitinės naudojamos nomenklatūros kodus, kreipėsi apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinė sienos apsaugos tarnyba, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, apskričių vyriausieji policijos komisariatai ir kitos institucijos bei fiziniai ir juridiniai asmenys. Minėtiems užsakovams per ataskaitinį laikotarpį pateikti dokumentai dėl prekių tarifinio klasifikavimo, ištirti mėginiai, kurių didžiausią dalį sudarė etilo alkoholis ir jo produktai (1 004 mėginiai), kontroliuojamos medžiagos (749 mėginiai), naftos produktai (313 mėginių), medienos dirbiniai (161 mėginys), tabakas ir jo gaminiai (141 mėginiai), trąšos (97 mėginiai), metalo dirbiniai (93 mėginiai).

Per 2022 m. Laboratorija muitinės įstaigoms pateikė 1780 tyrimo protokolus bei 26 specialisto išvadas. Vilniaus teritorinei muitinei surašyti 1241, Klaipėdos – 344, Kauno – 201 tyrimo protokolas. Kitoms institucijoms ir juridiniams asmenims 2022 metais pateikti 707 tyrimo dokumentai.

Siekiant efektyviai valdyti veiklos procesus ir užtikrinti tyrimų kokybę Muitinės laboratorijoje įdiegta vadybos sistema.

Laboratorijos atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimams Nacionalinis akreditacijos biuras pirmą kartą patvirtino 2006 metais. 2016 m. rugsėjo 8 d. Muitinės laboratorija buvo perakredituota naujam 5 metų laikotarpiui. 

2021 m. rugpjūčio 24 d. Nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo Muitinės laboratoriją standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai ir išdavė Akreditacijos pažymėjimą, liudijantį, kad Laboratorija yra akredituota maisto produktų, alkoholinių gėrimų, etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio, naftos produktų ir tekstilės medžiagų tyrimams atlikti. Nacionalinio akreditacijos biuro patvirtinta Muitinės laboratorijos akreditavimo sritis (lanksti)

                        

Muitinės laboratorijos aktuali akreditavimo sritis, patvirtinta Muitinės laboratorijos direktoriaus 2023 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3B-3.

Informacija atnaujinta 2023-03-06