English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Sąsaja su AIS/Eksportas

Įgyvendinant Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir stebėjimo Bendrijos viduje kompiuterizuotos sistemos (EMCS) funkcijas Lietuvos Respublikoje, Valstybinė mokesčių inspekcija 2010 m. balandžio 1 d. įdiegė ir naudoja Akcizų informacinę sistemą (toliau − AIS). Užtikrinant automatizuotą prekių gabenimo ir apmokestinimo akcizais kontrolę ši sistema susieta su MDAS sistema per AIS-MDAS sąsają.

2012 m. balandžio 2 d. atnaujintoje AIS versijoje muitinės formalumų atlikimo tvarka eksportuojamoms akcizais apmokestinamoms prekėms yra tokia:

1. Prieš pateikiant muitinei elektroninę eksporto deklaraciją (elektroninis pranešimas IE515LT), AIS sistemoje turi būti užregistruotas elektroninis akcizinių prekių gabenimo dokumentas (toliau − e-AD), t. y. AIS sistema e-AD suteikia numerį (toliau − ARC), kurį sudaro 21 ženklas.

2. Elektroninėje eksporto deklaracijoje kiekvienai prekei:

2.1. 40 laukelyje („Pirminis dokumentas“) turi būti nurodoma:

–  dokumento tipas „Z“;

–  dokumento kodas „AAD“;

–  dokumento numeris: ARC kartu su prekės eilės numeriu e-AD, papildytu nuliais iš kairės iki 3 ženklų (viso 24 ženklai). Pvz., 10LT00000S3A0171V7990001 (ARC - 10LT00000S3A0171V7990, prekės eilės numeris e-AD − 1); 10LT00000S3A0171V7988091 (ARC - 10LT00000S3A0171V7988, prekės eilės numeris e-AD − 91), 10LT00000S3A0171V7991121 (ARC - 10LT00000S3A0171V7991, prekės eilės numeris e-AD − 121).

Pagal šią informaciją MDAS identifikuoja, kad eksporto deklaracijos duomenys turi būti perduodami AIS.

2.2. 31, 41 laukelyje „Papildomas matavimo vienetas“ turi būti nurodomas prekei nustatyto papildomo matavimo vieneto kodas ir prekės kiekis, išreikštas šiuo papildomu matavimo vienetu bei akcizų apskaičiavimui reikalingi papildomi matavimo vienetai ir šiais matavimo vienetais išreikšti prekės kiekiai (informacija apie papildomus matavimo vienetus pateikiama LITAR sistemoje šiuo adresu bei šiuo adresu).

 2.3. 33.5 laukelyje „Nacionalinis papildomas kodas“ turi būti nurodomas nacionalinis papildomas Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodas iš Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo (pateikiamas internete šiuo adresu), jeigu jo reikalaujama atsižvelgiant į Akcizų įstatymo nuostatas.

3. MDAS įvertina eksporto deklaracijos duomenis, ir po eksporto deklaracijos priėmimo pradeda veikti MDAS sąsaja su AIS.

4. Elektroninio pranešimo IE515LT (su suteiktu MRN kodu) pagrindu sukurtas elektroninis pranešimas VMI515 siunčiamas AIS. Šioje sistemoje pradedamas automatinis eksporto deklaracijos ir e-AD duomenų sutikrinimas (toliau − kryžminė patikra). Jeigu kryžminės patikros rezultatas:

–  teigiamas, MDAS iš AIS gauna elektroninį pranešimą MD829, ir muitinis įforminimas tęsiamas;

–  neigiamas, MDAS iš AIS gauna elektroninį pranešimą MD839. MDAS „Klaidos ir įspėjimai“ bus gautas svarbus įspėjimas, kad kryžminės patikros rezultatas yra neigiamas. MDAS elektroniniu pranešimu IE528LT („Įspėjimai“ (angl. Warning)) informuoja deklarantą apie neigiamus kryžminės patikros rezultatus. Šiuo atveju deklarantas turi taisyti deklaracijos duomenis (pateikti elektroninį pranešimą IE513LT) arba prašyti deklaraciją pripažinti negaliojančia (pateikti elektroninį pranešimą IE514LT arba kreiptis raštu).

5. Pataisius elektroninius duomenis (elektroninis pranešimas IE513LT), nauji duomenys elektroninio pranešimo IE513LT pagrindu sukurtu elektroniniu pranešimu VMI513 siunčiami AIS, ir šioje sistemoje atliekama kryžminė patikra. MDAS elektroniniu pranešimu IE504LT („Ispėjimai“ (angl. Warning)) informuoja deklarantą apie neigiamus kryžminės patikros rezultatus. Eksporto deklaracija turi būti taisoma, iki bus atsiųstas į MDAS elektroninis pranešimas MD829 (teigiamas kryžminės patikros rezultatas).

6. Jeigu deklarantas, gavęs iš MDAS neigiamus kryžminės patikros rezultatus, per 1 val. nepataiso deklaracijos duomenų (elektroninis pranešimas IE513LT) arba nesikreipia dėl deklaracijos pripažinimo negaliojančia (pateikdamas elektroninį pranešimą IE514LT arba raštu), muitinės pareigūnas priima sprendimą neišleisti prekių eksporto procedūrai.

7. Užbaigus eksportuojamų prekių muitinės formalumus eksporto įstaigose, MDAS perduos AIS elektroninį pranešimą VMI501 (duomenis apie prekių išleidimą eksportui).

8. Po prekių išleidimo eksportui pripažinus eksporto deklaraciją negaliojančia, MDAS perduos AIS elektroninį pranešimą VMI510 (duomenis apie eksporto deklaracijos pripažinimą negaliojančia). 

9. Užbaigus eksportuojamų prekių muitinės formalumus išvežimo įstaigoje, MDAS perduos AIS elektroninį pranešimą VMI518 (išvežimo faktą identifikuojančius duomenis).

10. Supaprastintų procedūrų taikymo atveju, kai eksporto deklaracijos įforminamos asmens pageidaujamoje vietoje, kryžminė patikra AIS neatliekama. Šiuo atveju MDAS tik perduos AIS elektroninius pranešimus VMI501 (duomenis apie prekių išleidimą eksportui) ir VMI518 (išvežimo faktą identifikuojančius duomenis).

11. Jeigu akcizinių prekių gabenimo dokumentas įformintas Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka ne AIS („popierinis“ AAD) arba pateikiama papildoma eksporto deklaracija supaprastintų procedūrų taikymo atveju, tai šio dokumento numeris nurodomas elektroninės eksporto deklaracijos 44 laukelyje (ne 40 laukelyje), naudojant dokumento kodą „C651“ (detalesnę informaciją galite rasti čia). Šiuo atveju elektroniniais pranešimais per AIS-MDAS sąsają nesikeičiama, ir elektroninė eksporto deklaracija MDAS įforminama įprasta tvarka.

12. Kai pateikus elektroninę eksporto deklaraciją akcizais apmokestinamoms prekėms MDAS iš AIS per 2 val. negauna kryžminės patikros rezultatų (elektroninio pranešimo MD829 arba MD839), elektroninė eksporto deklaracija MDAS įforminama įprasta tvarka.

13. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje esant pranešimui apie AIS neveikimą, eksportuojamoms akcizais apmokestinamoms prekėms muitinės formalumai atliekami vadovaujantis 11 punkto nuostatomis.

14. Rašytinių eksporto deklaracijų, įformintų taikant grįžtamąją procedūrą, duomenis vėliau įkėlus į MDAS, elektroniniais pranešimais per AIS-MDAS sąsają nesikeičiama, t. y. kryžminė patikra neatliekama.

 

Informacija atnaujinta 2017-01-16