English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Sąsaja su AIS/Importas

Įgyvendinant Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir stebėjimo Bendrijos viduje kompiuterizuotos sistemos (EMCS) funkcijas Lietuvos Respublikoje, Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau − VMI) 2010 m. balandžio 1 d. įdiegė ir naudoja Akcizų informacinę sistemą (toliau − AIS). Užtikrinant automatizuotą prekių gabenimo ir apmokestinimo akcizais kontrolę ši sistema susieta su MDAS sistema per AIS-MDAS sąsają.

2012 m. balandžio 2 d. atnaujintoje AIS versijoje pradedamas naudoti automatinis importo deklaracijos ir elektroninio akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumento (toliau − e-AD) duomenų sutikrinimas (toliau − kryžminė patikra). Importuojant akcizais apmokestinamas prekes, kurios per 5 darbo dienas nuo prekių išleidimo į laisvą apyvartą dienos nugabenamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį arba į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, gaunančio tokias prekes, nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, prievolė mokėti importo akcizus neatsiranda. Muitinės įstaigai, kurioje įforminta muitinės procedūra, nereikia pateikti VMI rašytinės pažymos apie prekių pristatymą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Šios nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai importo muitinės deklaracija įforminama MDAS ir po to parengiamas e-AD.

Įforminus importo procedūrą ir iš importo vietos gabenant importuotas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, AIS priemonėmis turi būti parengiamas e-AD. Muitinė per AIS-MDAS sąsają iš VMI gauna informaciją apie prekių pristatymą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį arba į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, gaunančio tokias prekes, nurodytą tiesioginio pristatymo vietą. Negavus minėtos informacijos per 5 darbo dienas, muitinė inicijuoja tyrimą ir, jeigu nustatomas pažeidimas, apskaičiuoja mokėtinus mokesčius, įskaitant importo akcizus.

1. Importuojant akcizais apmokestinamas prekes, kurios nugabenamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, esantį Lietuvoje, importo muitinės deklaracijoje (elektroninis pranešimas IEI15LT) turi būti nurodoma:

1.1. 37.1 laukelyje „Deklaruojama procedūra“ − dviženklis procedūros kodas 45 (prekių išleidimas į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimą taikant PVM arba akcizus ir jas įforminant muitinio sandėliavimo procedūrai). Pastaba: muitinės deklaracijoje negali būti deklaruojamos prekės, kurioms taikoma kita nei 45 muitinės procedūra. 

1.2. 37.2 laukelyje „Nacionalinis triženklis procedūros kodas“ − vienas iš nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų (2012 m. balandžio 2 d. galimi nacionaliniai muitinės procedūrų požymių kodai yra 011, 003, 017, 010, 0C9, 0D9, 0E9, 0I9. Aktualią informaciją galima rasti čia).

1.3. 33.5 laukelyje „Nacionalinis papildomas kodas“ − nacionalinis papildomas Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodas iš Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo (pateikiamas internete šiuo adresu), nurodantis apmokestinimą prekėms nustatytais akcizų tarifais.

1.4. 31, 41 laukelyje „Papildomas matavimo vienetas“ turi būti nurodomas prekei nustatyto papildomo matavimo vieneto kodas ir prekės kiekis, išreikštas šiuo papildomu matavimo vienetu bei akcizų apskaičiavimui reikalingi papildomi matavimo vienetai ir šiais matavimo vienetais išreikšti prekės kiekiai (informacija apie papildomus matavimo vienetus pateikiama LITAR sistemoje šiuo adresu bei šiuo adresu).

1.5. 47 laukelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ akcizų apskaičiavimo eilutėje:

 – pirmoje dalyje „Tipas“ įrašomas mokesčio tipo kodas „100“;

 – antroje dalyje „Pagrindas” nurodoma prekių apmokestinamoji vertė;

 – trečioje dalyje „Norma” įrašoma „0,0000“,

 – ketvirtoje dalyje „Suma“ įrašoma „0“;

 – penktoji dalis „Mokėjimo būdas“ nepildoma.

1.6. laukelyje „Maksimalus įsiskolinimas muitinei” įrašoma mokesčių, įskaitant importo akcizus, suma (šį laukelį pildo muitinės pareigūnas (deklarantui informacija nusiunčiama elektroniniu pranešimu IEI29LT)).

1.7. 48 laukelyje „Mokėjimo atidėjimas“ įrašomas garantijos tipas, numeris ir suma, ne mažesnė negu mokesčių, įskaitant importo akcizus, suma (laukelyje „Maksimalus įsiskolinimas muitinei” įrašyta suma).

2. Importuojant akcizais apmokestinamas prekes, kurias numatoma išgabenti į kitą ES valstybę narę (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 35 straipsnis, Importuotų ir tiekiamų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklės) ir kurios iki šio išgabenimo laikinai padedamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, esantį Lietuvoje, importo deklaracijoje nurodoma:

2.1. 37.1 laukelyje „Deklaruojama procedūra“ − „42“;

2.2. 37.2 laukelyje „Nacionalinis triženklis procedūros kodas“ − nacionalinis muitinės procedūros požymio kodas „017“;

2.3. 33.5 laukelyje „Nacionalinis papildomas kodas“ − nacionalinis papildomas Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodas iš Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo (pateikiamas internete šiuo adresu), nurodantis apmokestinimą prekėms nustatytais akcizų tarifais;

2.4. 31, 41 laukelyje „Papildomas matavimo vienetas“ − prekei nustatyto papildomo matavimo vieneto kodas ir prekės kiekis, išreikštas šiuo papildomu matavimo vienetu bei akcizų apskaičiavimui reikalingi papildomi matavimo vienetai ir šiais matavimo vienetais išreikšti prekės kiekiai (informacija apie papildomus matavimo vienetus pateikiama LITAR sistemoje šiuo adresu bei šiuo adresu);

2.5. 47 laukelyje „Mokesčių apskaičiavimas“ akcizų bei PVM apskaičiavimo eilutėse:

– pirmoje dalyje „Tipas“ įrašomas mokesčio tipo kodas („100“ − akcizų eilutėje, „B00“ − PVM eilutėje);

– antroje dalyje „Pagrindas” nurodoma prekių apmokestinamoji vertė;

– trečioje dalyje „Norma” įrašoma „0,0000“;

– ketvirtoje dalyje „Suma“ įrašoma „0“;

– penktoji dalis „Mokėjimo būdas“ nepildoma;

2.6. laukelyje „Maksimalus įsiskolinimas muitinei” − mokesčių, įskaitant importo akcizus, bet neįskaitant importo PVM, suma (šį laukelį pildo muitinės pareigūnas (deklarantui informacija nusiunčiama elektroniniu pranešimu IEI29LT)).

2.7. 48 laukelyje „Mokėjimo atidėjimas“ − garantijos tipas, numeris ir suma, ne mažesnė negu mokesčių, įskaitant importo akcizus, bet neįskaitant importo PVM, suma (laukelyje „Maksimalus įsiskolinimas muitinei” įrašyta suma).

2 punkte nurodytų  deklaracijų duomenys bus siunčiami AIS ir, AIS priemonėmis parengus e-AD, bus atliekama kryžminė patikra nuo 2012 m. gegužės 9 d. Muitinės įstaigai, kurioje įforminta muitinės procedūra, VMI rašytinės pažymos apie prekių pristatymą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį pateikti nereikės.

3. Importuojant akcizais apmokestinamas prekes, grįžtamosios procedūros arba supaprastintų procedūrų atveju (išskyrus deklaracijų, kuriose nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūrą, kai kartu su deklaracija nepateikti tam tikri būtini lydintieji dokumentai, t. y. kurių 1 langelio antrojoje skiltyje įrašyta raidė „B“) bendrajame administraciniame dokumente arba, atitinkamai, elektroninėje muitinės deklaracijoje  turi būti deklaruojami mokėtini akcizai. Minėtų deklaracijų duomenys AIS nesiunčiami, kryžminė patikra neatliekama. Importo akcizai grąžinami (atsisakoma išieškoti), jeigu asmuo muitinės įstaigai, kurioje įforminta muitinės procedūra, pateikia rašytinę VMI pažymą apie prekių pristatymą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

 

Informacija atnaujinta 2017-01-16