English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Verslininko sąsajos specifikacija

Verslininko sąsajos specifikacija − dokumentas, kuriame apibrėžta sąsaja tarp MDAS sistemos ir ekonominės veiklos vykdytojų naudojamų taikomųjų programinių sistemų. Šios sąsajos apibrėžimas aprašo veiksmų sekų diagramas, keitimosi elektroniniais pranešimais scenarijus, apima visų elektroninių pranešimų, suprantamų kaip XML dokumentai, specifikavimą ir kitus detalius techninio komunikavimo (mainų) aspektus.

Dokumentų paketas skirtas ekonominės veiklos vykdytojų naudojamų taikomųjų programų, kurios keisis duomenimis su MDAS sistema, kūrėjams.

Nuo 2017 m. birželio 26 d. galioja dokumento, kuriame apibrėžtos bendrosios sąsajos tarp ekonominės veiklos vykdytojų naudojamų taikomųjų programinių sistemų ir muitinės informacinių sistemų nuostatos, techninio komunikavimo (mainų) aspektai ir kt., Verslininko sąsajos specifikacija (bendroji dalis) versija 1.10, nuo 2018 m. birželio 27 d. galioja dokumento, kuriame apibrėžta sąsaja tarp MDAS sistemos ir ekonominės veiklos vykdytojų naudojamų taikomųjų programinių sistemų,  Verslininko sąsajos specifikacija (I, II tomai) versija 2.09.

Informacija skirta Elektroninių garantijų pateikimo muitinei iš garanto informacinės sistemos funkcionalumo programinės įrangos kūrėjams - Garanto sąsajos specifikacija versija 1.30 ir Verslininko sąsajos specifikacija (bendroji dalis) versija 1.10.

Informacija programinės įrangos muitinės tarpininkams ir deklarantams gamintojų dėmesiui. Vykdomi Verslininko portalo ir duomenų mainų su verslo sistemomis atnaujinimo darbai. Atnaujinamas paslaugos gavėjo paskyros registravimo ir aktyvavimo sprendimas. Prie paskyros paslaugų gavėjo atstovas galės prisijungti naudodamasis muitinės Bendrojo autentifikavimo portalo BAP priemonėmis, suteikiančiomis galimybę identifikuoti paslaugų gavėjo atstovą muitinėje registruotu skaitmeniniu sertifikatu ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos VIISP priemonėmis, suteikiančiomis galimybę patvirtinti tapatybę, naudojant asmens tapatybės kortelę su integruotais kvalifikuotais skaitmeniniais sertifikatais, komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemomis, asmeniniu kvalifikuotu skaitmeniniu sertifikatu, mobiliuoju parašu. Parengta žiniatinklio paslaugos, skirtos verslo ir muitinės sistemų komunikacijai, specifikacija – EM-VARTAI FSS Išorinėms sistemoms v.2.30. Prieiga prie elektroninių muitinės paslaugų bus suteikiama, vadovaujantis šia specifikacija.

 

PRIEIGOS PRIE MUITINĖS TINKLINĖS PASLAUGOS TESTAVIMO APLINKOJE SUTEIKIMO GAIRĖS

Norint gauti prieigą prie muitinės tinklinės sąsajos testavimo aplinkos, reikia atlikti šiuos žingsnius:

•    Bendro autentifikavimo portale (https://bap-app-tst.lrmuitine.lt) užregistruoti paslaugų gavėją (jungiantis per VIISP, o jei nėra galimybės El. valdžios vartuose atstovauti paslaugų gavėjui, registracijos formą pildyti BAP portale). Registracijos formoje nurodyti EORI kodą, jei jis paslaugų gavėjui yra paskirtas testinėje aplinkoje, kitu atveju – jį sugeneruos ir priskirs muitinės). Prisijungus naudotojui, sugeneruoti muitinės išduodamą skaitmeninį sertifikatą, kuris būtų naudojamas žiniatinklio paslaugos sesijos bilietui gauti (vadovaujantis dokumento „EM-VARTAI FSS išorinėms sistemoms specifikacijos“ v2.30 2.2 papunkčiu).

•    el. paštu itpc@lrmuitine.lt informuoti apie paslaugų gavėjo registraciją bei pateikti sistemos pavadinimą, versiją ir skaitmeninio sertifikato viešąją dalį. Testavimo tikslais galima naudoti bet kurį techniniu atžvilgiu galiojantį X.509 skaitmeninį sertifikatą, nepriklausomai nuo to, kaip jis yra sugeneruotas. Pageidaujamas failo plėtinys yra *.DER, tačiau priimamas bet kuris kitas standartinėmis priemonėmis iš *.DER konvertuojamas failas. Jei paslaugų gavėjas BAP priemonėmis registruotas be VIISP duomenų, laiške reikia pateikti sertifikato pasirašymo prašymą (CSR), parengtą vadovaujantis Sertifikato generavimo instrukcija.

Registracijos metu bus sukurtas muitinės tinklinės sąsajos naudotojas, paslaugos gavėjui bus priskirtas testinis EORI kodas, jei tokio kodo jis neturėjo, bei paslaugų gavėjo atstovui bus priskirtos papildomos atstovaujamos įmonės, kad sistemų kūrėjai teisingai įgyvendintų galimus atstovavimus.

 

Pasiteirauti galite el. paštu ITPC@lrmuitine.lt

 

 

Informacija atnaujinta 2019-03-29