English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Importo kontrolės sistema - ICS2

Įvežimo bendrųjų deklaracijų (toliau – ENS) teikimas nuo 2024-06-01 žemiau nurodytomis sąlygomis privalomas į europinę ICS2 sistemą.

 

ESN teikti galima dviem būdais:

  1. Naudojantis  savo ar programinės įrangos tiekėjų, pagal žemiau nurodytus  ICS2 reikalavimus sukurtą ir ištestuotą programinę įranga, arba
  2. Europos komisijos sukurta ICS2 verslininko sąsaja(toliau STI-STP):
    1. STI-STP Atitikties Testavimo aplinka;
    2. STI-STP Gamybinė aplinka. STI -STP naudojimo mokymo medžiaga yra teikiam nuorodoje

 Lietuvos Respublikos muitinėje (toliau – Muitinė) įgyvendintos   Europos Komisijos (toliau – EK) vystomo projekto „SMK importo kontrolės sistema 2“ (toliau – ICS2) pirmoji, antroji ir trečioji versijos.

ICS2 yra skirta įvežimo bendrųjų deklaracijų (toliau – ENS) duomenų apie krovinius mainams bei šios informacijos valdymui ir įgyvendina Sąjungos muitinės kodekso (toliau – SMK) saugos ir saugumo keliamus reikalavimus, kuriais siekiama geriau apsaugoti bendrąją rinką ir Europos Sąjungos (toliau – ES) piliečius. ICS2 surinks duomenis apie visas į ES įvežamas prekes prieš jų atvykimą. Ekonominės veiklos vykdytojai (toliau – EVV) turės deklaruoti saugos ir saugumo duomenis ICS2 teikdami ENS duomenis. Pareiga pateikti ENS nustatyta vežėjui, įvežančiam prekes į Europos Sąjungą.

Prievolė pradėti teikti tokias deklaracijas nėra vienoda ir įsigaliojo skirtingu  laiku skirtingiems  EVV. Tai priklausys nuo paslaugų, kurias jie teikia dalyvaudami tarptautinėje prekių  judėjimo grandinėje, ir bus susieta su trimis ICS2 laidų išleidimo datomis (2021 m. kovo 15 d., 2023 m. kovo 1 d. ir 2024 m. birželio 3 d.). Etapais diegiamos sistemos kūrimo ir laidų diegimo datos nustatytos EK įgyvendinimo sprendimo (ES) 2023/2879 (1) priede pateiktame projekto „SMK importo kontrolės sistema 2“ (ICS2) apraše.

Kadangi  pagal darbo programą valstybėms narėms suteikiama galimybė pasirinkti, kada per tam tikrą laikotarpį (t. y. diegimo laikotarpį) įdiegti visos Europos ar nacionalinę elektroninę sistemą, minėto sprendimo priede yra aiškiai nustatyta, kad diegimo pradžios data yra anksčiausia data, nuo kurios valstybės narės gali pradėti eksploatuoti naują elektroninę sistemą, o diegimo pabaigos data – vėliausia data, iki kurios valstybės narės ir ekonominės veiklos vykdytojai turi pradėti naudoti naują arba sunaujovintą elektroninę sistemą. Diegimo pabaigos data taip pat turėtų būti pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su elektronine sistema, taikymo laikotarpio pabaigos data. Šie diegimo laikotarpiai reikalingi tam, kad sistemos galėtų būti naudojamos visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į kiekvienos sistemos naudojimo poreikius. Muitinės projektui, susijusiam su iki prekių atvežimo taikomais saugumo ir saugos reikalavimais (ICS2), taikomi diegimo laikotarpiai turėtų būti nustatomi pagal kitas taisykles. Šiuo atveju valstybės narės turėtų būti pasirengusios kiekvieną projekto versiją įdiegti nuo jos diegimo pradžios datos, o ekonominės veiklos vykdytojams valstybių narių sutikimu turėtų būti sudaroma galimybė prisijungti diegimo laikotarpiu. Atsižvelgdama į tai, kad kai kurios valstybės narės labai vėluoja įdiegti ICS2 2 versiją, Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2023/438 (8), kuriuo leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 4 dalį, kad informacijos mainams ir saugojimui, susijusiems su ICS2 2 versija, būtų galima naudoti neelektronines duomenų apdorojimo priemones. Be to, valstybės narės ir ekonominės veiklos vykdytojai išreiškė susirūpinimą, kad dėl šio vėlavimo gali būti neįmanoma laikytis ICS2 3 versijos projekto įgyvendinimo tvarkaraščio. Todėl Komisija turėtų nustatyti, kad ICS2 bus diegiama palaipsniui, 3 stadijomis: nuo 2023 m. birželio 3 d. ja pradės naudotis jūrų vežėjai, nuo 2024 m. gruodžio 4 d. – ekspeditoriaus lygmens dokumentus teikiantys asmenys ir galiausiai nuo 2025 m. balandžio 1 d. – kelių ir geležinkelių vežėjai;

 

Šiuo metu Lietuvos Respublikos muitinė baigė veiklas, būtinas ICS2 trečiosios  versijos (R3) funkcionavimui.

EVV, kuriems taikomi nuo ICS2 R3 įdiegimo datos galiojantys ICS2 duomenų teikimo reikalavimai yra:

    1. Pašto paslaugų tiekėjai;

    2. Skubių siuntų vežėjai;

    3. Oro vežėjai;

    4. Ekspeditoriai valdantys oro kelių gabenamų siutų duomenis;

    5. jūrų vežėjai - nuo 2023 m. birželio 3 d.;

    6. Jūrų ekspeditoriaus lygmens dokumentus teikiantys asmenys - nuo 2024 m. gruodžio 4 d.;

    5. kelių ir geležinkelių vežėjai - nuo 2025 m. balandžio 1 d. – kelių ir geležinkelių vežėjai;

 

Šie EVV privalo pasiruošti nuo 2023-06-01, o jeigu pateikė prašymą atidėti  terminą – nuo aukščiau paminėtų datų teikti  ENS duomenų rinkinius pagal ICS2 R3 specifikacijas visoms prekėms. Tai reiškia, kad visoms prekėms įvežamoms į ES yra ar bus privaloma papildomai pateikti informaciją prieš prekių pakrovimą ir jų gabenimo metu, kad įvykdyti  išankstinių  ENS duomenų pateikimo reikalavimus. ENS duomenų rinkiniai teikiami pagal EK nustatytus reikalavimus ir EK parengtas specifikacijas.

Taip pat šiems EVV bus privaloma pateikti pranešimą apie Laivo arba Orlaivio atvykimą (AN), kuris taip pat turės būti teikiamas per EL ICS2 sistemą pagal EK nustatytus reikalavimus ir EK parengtas specifikacijas.

Pranešimas apie prekių pateikimą (PN) bus teikiamas į Prekių pateikimo muitinės kontrolei sistemą (PPMKS) pagal Muitinės parengtą PPMKS vartotojo sąsajos specifikaciją.

Dokumentų paketas skirtas muitinės klientų naudojamų taikomųjų programų, kurios keisis duomenimis su PPMKS sistema, kūrėjams:

PPMKS kliento sąsajos specifikacijos versija v1.0 (įsigalioja nuo 2023-03-01) PPMKS-CLIENT-IS-EN_v1.00;

PPMKS kliento sąsajos specifikacijoje nurodyti sąrašai programavimo reikmėms skelbiami rubrikoje https://lrmuitine.lt/web/guest/950.

Svarbiausią informaciją  apie ICS2 ir  vaizdo įrašą rasite čia .

Išankstinės įvežimo deklaracijos (ENS) asmenims kuriems taikomi ICS2 trečiosios  versijos reikalavimai nuo 2023-06-03 (su galimais termino atidėjimais tam tikroms transporto rūšims, aprašytais aukščiau) teikiamos ne nacionalinei muitinei, o Europos komisijos (EK)  centrinei ICS2 sistemai per centrinę verslininko sąsają.

Išankstinių įvežimo deklaracijų (ENS) duomenų teikimo reikalavimus, funkcines ir technines specifikacijas  parengė ir teikia Europos komisija (EK), jos publikuojamos tam skirtame EK tinklalapyje, tikslesnė nuoroda čia. 

Perėjimo nuo ICS2 R1 prie R2 strategija pateikiama Europos Komisijos parengtame dokumente kuris pateikiamas nuorodoje.

 

Informacija atnaujinta 2024-04-23