English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Svarbu

Pokyčiai laikinai saugomų prekių kiekio balansavimo srityje

Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos muitinėje gamybinėje aplinkoje pradės veikti atnaujinta NTKS versija, kuri turės sąsają su laikinai saugomų prekių kiekio balansavimu.

Tai reiškia, kad deklarantas prekėms, kurioms buvo įforminta prekių laikinojo saugojimo deklaracija MDAS priemonėmis ir kurios toliau bus gabenamos taikant tranzito procedūrą, išvykimo įstaigai, priėmusiai tranzito deklaraciją ar elektroninius TIR knygelės duomenis (deklarantas gavo elektroninį pranešimą IE028 kuriuo informuotas apie suteiktą MRN), NTKS priemonėmis turės būti pateiktas elektroninis pranešimas IELB20LT „Papildomas procedūrų ir elektroninių dokumentų susiejimas bei prekių kiekio balansavimas“. Elektroninį pranešimą IELB20LT galima pateikti tranzito deklaracijai ar elektroniniams TIR knygelės duomenims esantiems NTKS sistemoje būsenoje „Priimta“. Elektroninio pranešimo IELB20LT siuntimo kartai nėra ribojami, t. y. iki kol deklarantas gaus elektroninį pranešimą IELB21LT „Papildomo procedūrų ir elektroninių dokumentų susiejimo bei prekių kiekio balansavimo pranešimo priėmimas (nepriėmimas)“.

Detaliau - Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklėse patvirtintose 2015 m. kovo 31 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-244.

____________________________________________________

Dėl laikinojo identifikavimo kodo naudojimo

Vadovaujantis Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre tvarkos aprašu, patvirtintu Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1B-491, laikinasis identifikavimo kodas (ad hoc) suteikiamas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse registruotiems asmenims, neturintiems EORI kodo, kai tai susiję su muitinės formalumų atlikimu Lietuvos Respublikoje.

Laikinasis identifikavimo kodas suteikiamas vieną kartą ir vienai muitinės operacijai atlikti.

Praktikoje pasitaiko atvejų, kai Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje (toliau – MDAS) pateikus muitinės deklaraciją su asmeniui suteiktu laikinuoju identifikavimo kodu, pasirinkta muitinės procedūra neįforminama ir prekės neišleidžiamos, o tada MDAS negalima teikti naujos muitinės deklaracijos su tuo pačiu laikinuoju identifikavimo kodu.

Tokiu atveju deklarantas turi kreiptis į Muitinės informacinių technologijų paslaugų centrą (ITPC), nurodyti naujos deklaracijos, kurios nepavyksta pateikti MDAS, registracijos numerį (LRN), laikinąjį identifikavimo kodą ir aplinkybes, dėl kurių prekės neišleistos bei nurodyti susijusios deklaracijos pagrindinį registracijos numerį (MRN).

Įvertinus pateiktą informaciją, išimties tvarka suteikiamas leidimas taikyti veiklos tęstinumo procedūrą, panaudojant tą patį laikinąjį identifikavimo kodą, arba nurodoma priežastis, dėl kurios toks leidimas nesuteikiamas.     


Svarbu: keičiamas muitinės sandėlių tipų klasifikatorius

Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 16 d. įsigaliojo naujas muitinės sandėlių ir laikinojo saugojimo sandėlių tipų klasifikatorius. Todėl pateikiant importo arba eksporto (reeksporto) deklaracijų bei laikinojo saugojimo deklaracijų duomenis, sandėlio tipas turi būti pasirenkamas vienas iš naujų muitinės sandėlių tipų. 

Muitinės sandėlių ir laikinojo saugojimo sandėlių tipai keičiami taip:

A tipo atvirasis muitinės sandėlis keičiamas į R tipą;

B tipo atvirasis muitinės sandėlis – į S tipą;

C tipo uždarasis muitinės sandėlis – į U tipą;

D tipo uždarasis muitinės sandėlis – į U tipą;

E tipo uždarasis muitinės sandėlis – į U tipą;

F tipo atvirasis muitinės sandėlis  – į T tipą;

T tipo laikinojo prekių saugojimo sandėlis (importo ir eksporto terminalas)  – į V tipą.

Laisvoji zona (nebuvo nustatytas tipas) - į Z tipą.

Pasirinkus muitinės sandėlio, laikinojo saugojimo sandėlio naująjį tipą iš aukščiau nurodytos lentelės, sandėlio numeris (identifikavimo kodas) nurodomas tas pats, koks yra nurodytas muitinės išduotame leidime.

Jeigu asmuo turi muitinės sandėlį, kuriame iki 2019 m. gegužės 1 d. galima laikyti ir laikinai saugomas prekes, pasirenkamas atitinkamas muitinės sandėlio tipas.


Papildomo funkcionalumo įdiegimas

Informuojame, kad š. m. kovo 16 d. baigiasi Centralizuoto importo ir eksporto muitinės deklaracijų priėmimo ir apdorojimo taikymo Lietuvos muitinėje bandomieji projektai.

Nuo 2018  m. kovo 17 d. įsigalioja Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 1B-205  ,,Dėl importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijos ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų įforminimu, pateikimo“. Vadovaujantis šiuo įsakymu:

1. Deklarantai, pateikdami standartines elektronines importo ir eksporto muitinės deklaracijas bei reeksporto deklaracijas (toliau – deklaracija) Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai (toliau – MDAS) turi atkreipti dėmesį į duomenų grupių „importo įstaiga“ ir „eksporto įstaiga“ (pagrindinė įstaiga) bei duomenų grupės „pateikimo įstaiga“ pildymą:

1.1. Duomenų grupėse „importo įstaiga“ arba „eksporto įstaiga“ įrašomas muitinės įstaigos, kuriai pateikiama standartinė deklaracija, kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351 (toliau – Muitinės įstaigų klasifikatorius).

1.2. Duomenų grupėje „pateikimo įstaiga“ įrašomas muitinės įstaigos, kuriai pateikiamos prekės, kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus.

Pateikimo ir pagrindinių muitinės įstaigų sąryšio lentelė

Pateikimo įstaigos (prekių pateikimo įstaigos)

Importo ir eksporto (pagrindinės) įstaigos (deklaracijų pateikimo ir įforminimo įstaigos)

Laikotarpis

Klaipėdos teritorinė muitinė

Šiaulių pirmos kategorijos krovinių postas (LTSR1000)

Klaipėdos krovinių postas (LTLR1000)

nuo 2017 09 01 iki 2018 03 16

Malkų įlankos jūrų uosto postas (kodas LTLU9000)

Molo jūrų uosto postas (kodas LTLUA000)

Pilies jūrų uosto postas (kodas LTLUB000)

Palangos oro uosto postas (kodas LTLA1000)

Šiaulių oro uosto postas (LTSA1000)

Radviliškio geležinkelio postas (LTSG3000)

Bugenių geležinkelio postas (LTSG4000)

Klaipėdos krovinių postas (LTLR1000)

Palangos oro uosto postas (kodas LTLA1000)

Klaipėdos krovinių postas „Centras“ (LTLC0100)

nuo 2018 03 17

Palangos oro uosto posto muitinio tikrinimo vieta „Būtingė“ (LTLA1001)

(galioja nuo 2020-06-01)

Šiaulių oro uosto postas (LTSA1000)

Pagėgių geležinkelio postas (LTLG3000)

Bugenių geležinkelio postas (LTSG4000)

Bugenių geležinkelio posto muitinio tikrinimo vieta „Plungės kooperatinė prekyba“ (LTSG4001)

(galioja nuo 2020-06-01)

Radviliškio geležinkelio postas (LTSG3000)

Radviliškio geležinkelio posto muitinio tikrinimo vieta „Aloyzo Grigaliūno transportas“ (LTSG3001)

(galioja nuo 2020-06-01)

Nidos kelio postas (LTLK1000)

Panemunės kelio postas (LTLK4000)

Klaipėdos krovinių postas (LTLR1000)

Klaipėdos krovinių posto muitinio tikrinimo vieta „Gollner Spedition“ (LTLR1006)

(galioja nuo 2020-06-01)

 
 

Šiaulių pirmos kategorijos krovinių postas (LTSR1000)

Šiaulių pirmos kategorijos krovinių posto muitinio tikrinimo vieta „Šiaulių tiekimo bazė“LTSR1001)

(galioja nuo 2020-06-01)

Malkų įlankos jūrų uosto postas (kodas LTLU9000)

Malkų įlankos jūrų uosto posto muitinio tikrinimo vieta „Kuršiai“ (LTLU9001)

(galioja nuo 2020-06-01)

Malkų įlankos jūrų uosto posto muitinio tikrinimo vieta „Terminalas“ (LTLU9002)

(negalioja nuo 2020-07-15)

Malkų įlankos jūrų uosto posto muitinio tikrinimo vieta „Konteineriai“ (LTLU9003)

(negalioja nuo 2020-07-15)

Molo jūrų uosto postas (kodas LTLUA000)

Molo jūrų uosto posto muitinio tikrinimo vieta „Burės“ (LTLUA001)

(galioja nuo 2020-06-01)

Pilies jūrų uosto postas (kodas LTLUB000)

Nidos upių uosto postas (LTLU4000)

Rusnės upių uosto postas (LTLUD000)

Kauno teritorinė muitinė

Krovinių postas „Tiekimas“ (LTKR2000)

Krovinių postas „Centras“ (LTKR1000)

nuo 2017 09 01 iki 2018 03 16

Kauno oro uosto postas (LTKA1000)

Alytaus krovinių postas (LTKR6000)

Marijampolės krovinių postas (LTKR5000)

Panevėžio pirmos kategorijos krovinių postas (LTPR2000)

Kybartų kelio postas (LTKK2000)

nuo 2017 12 11 iki 2018 03 16

Ramoniškių kelio postas (LTKK3000)

nuo 2017 12 11 iki 2018 03 16

Kybartų geležinkelio postas (LTKG3000)

nuo 2017 12 11 iki 2018 03 16

Kauno oro uosto postas (LTKA1000)

Kauno krovinių postas „Centras“ (LTKC0100)

nuo 2018 03 17

Kybartų geležinkelio postas (LTKG3000)

Kybartų kelio postas (LTKK2000)

Ramoniškių kelio postas (LTKK3000)

Krovinių postas „Centras“ (LTKR1000)

(negalioja nuo 2018-11-01 )

Krovinių postas „Tiekimas“ (LTKR2000)

Krovinių posto „Tiekimas“ muitinio tikrinimo vieta „Ad Verbum“ (LTKR2002)

(galioja nuo 2020-06-01)

Krovinių posto „Tiekimas“ muitinio tikrinimo vieta „KIT“ (LTKR2004)

(galioja nuo 2020-06-01)

Krovinių posto „Tiekimas“ muitinio tikrinimo vieta „Lavisa“ (LTKR2006)

(galioja nuo 2020-06-01)

Krovinių posto „Tiekimas“ muitinio tikrinimo vieta „Lavisos LEZ“ (LTKR2008)

(galioja nuo 2020-06-01)

Krovinių posto „Tiekimas“ muitinio tikrinimo vieta „Jovarai“ (LTKR2009)

(galioja nuo 2020-06-01)

Marijampolės krovinių postas (LTKR5000)

Alytaus krovinių postas (LTKR6000)

(negalioja nuo 2020-04-13)

Panevėžio pirmos kategorijos krovinių postas (LTPR2000)

Nemuno upių uosto postas (LTLUC000)

Vilniaus teritorinė muitinė

Krovinių postas „Savanoriai“ (LTVR1000)

Vaidotų geležinkelio postas (LTVG2000)

nuo 2017 09 01 iki 2018 03 16

Krovinių postas „Kirtimai“ (LTVR3000)

Krovinių postas „Paneriai“ (LTVR5000)

Krovinių postas „Žirmūnai“ (LTVR4000)

Utenos krovinių postas (LTPR4000)

Vilniaus oro uosto postas (LTVA1000)

Vaidotų geležinkelio postas (LTVG2000)

Vilniaus oro uosto postas (LTVA1000)

Vilniaus krovinių postas „Centras“ (LTVC0100)

nuo 2018 03 17

Kenos geležinkelio postas (LTVG1000)

Vaidotų geležinkelio postas (LTVG2000)

Lavoriškių kelio postas (LTVK1000)

Medininkų kelio postas (LTVK2000)

Šalčininkų kelio postas (LTVK3000)

Raigardo kelio postas (LTVK8000)

Šumsko kelio postas (LTVKB000)

Tverečiaus kelio postas (LTVKB100)
(galioja nuo 2020-07-01)

Krovinių postas „Savanoriai“ (LTVR1000)

Krovinių postas „Kirtimai“ (LTVR3000)

Krovinių postas „Žirmūnai“ (LTVR4000)

Krovinių postas „Paneriai“ (LTVR5000)

Utenos krovinių postas (LTPR4000)

Vilniaus pašto postas (LTVP1000)

Švendubrės upių uosto postas (LTVU1000)

   

 

1.3. Jeigu taikoma veiklos tęstinumo (popierinė) importo arba eksporto muitinės procedūra arba reeksportas, deklaracijos turi būti pateikiamos ir įforminamos muitinės įstaigose, kurioms pateikiamos prekės (pateikimo įstaigose). Įvedant deklaracijų, įformintų taikant veiklos tęstinumo procedūrą, duomenis MDAS, duomenų grupėse „importo įstaiga“ arba „eksporto įstaiga“ įrašomas muitinės įstaigos kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus; duomenų grupė „pateikimo įstaiga“ – nepildoma.

2. Jeigu kartu su elektroninėmis importo arba eksporto muitinės deklaracijomis būtina pateikti tam tikrus dokumentus, deklarantui sudaryta galimybė dokumentų skenuotas kopijas (PDF formatu) pateikti į MDAS siunčiant elektroninį pranešimą IEATDLT. Deklarantas, gavęs elektroninį pranešimą IESUPLT, kuriuo prašoma iki jame nurodytos datos pateikti importo arba eksporto muitinės įstaigai (pagrindinei įstaigai) prašomą informaciją ir/arba dokumentus, šios informacijos pateikimui turėtų naudoti elektroninį pranešimą IESUPALT (detaliau apie šio pranešimo naudojimą rasite adresu: http://www.lrmuitine.lt/web/guest/591). 


Nuo 2017 m. birželio 26 d. su muitine verte susijusių duomenų deklaracija (D.V.1), kaip atskiras dokumentas, nepildoma ir nepateikiama. Daugiau informacijos pateikiama čia


Importo deklaracijos 40 laukelio pildymas, kai prekės atgabentos taikant TIR procedūrą

Kai prekės atgabentos taikant TIR procedūrą, tai importo deklaracijos 40 laukelyje nurodoma:

– dokumento tipo kodas – „952“,

– dokumento numeris – MRN, suteiktas elektroniniams TIR knygelės duomenims.


Dėl laikinojo prekių saugojimo

Pateikus elektroninę prekių laikinojo saugojimo deklaraciją (elektroninis pranešimas IES15LT), sistema automatiškai suteikia numerį – MRN, asmuo apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IES28LT.

Nuo š. m. balandžio 29 d. pateikus elektroninę prekių laikinojo saugojimo deklaraciją, MDAS priemonėmis privalu informuoti muitinę apie prekių pateikimą (elektroninis pranešimas IESGPLT „Prekių pateikimas“).

Laikinasis saugojimas (laikinojo saugojimo terminai – 90 dienų) pradedamas skaičiuoti sistemoje gavus elektroninį pranešimą IESGPLT „Prekių pateikimas“. Asmuo informuojamas elektroniniu pranešimu IES29LT.

Iki kol bus parengtos verslo sistemos, asmuo gali elektroninį pranešimą IESGPLT „Prekių pateikimas“ pateikti naudojantis MDAS Verslininko portalu.


Eksporto fakto patvirtinimas

Nuo 2009 m. liepos 1 d. deklarantas išvežimo fakto patvirtinimą gauna elektroniniu pranešimu IE599LT, ir jokie papildomi patvirtinimai teritorinėse muitinėse eksportuotojams neišduodami. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas iš MDAS deklarantui reiškia eksportuotų prekių išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos fakto patvirtinimą (žr. Elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų eksporto procedūrų vykdymu, mainų taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-362 (Žin., 2009, Nr. 78-3260), 4.13 punktą). Jeigu deklarantas nėra ir eksportuotojas, tai deklarantas turi galimybę šio pranešimo duomenis perduoti eksportuotojui. Ši nuostata taikoma eksporto deklaracijoms, įformintoms 2009 m. liepos 1 d. ir vėliau. Todėl, rekomenduojame (tiek deklarantams, tiek eksportuotojams) saugoti elektroninius pranešimus IE599LT.

Išimtis sudaro tik tie atvejai, kai MDAS neveikimo atveju muitinė leidžia taikyti grįžtamąją procedūrą (šiuo atveju įforminamos rašytinės eksporto deklaracijos) arba prekės iš Bendrijos muitų teritorijos išgabenamos taikant supaprastinto deklaravimo procedūras (realus prekių išgabenimas su verslo dokumentais, pateikiant vėliau papildomas elektronines eksporto deklaracijas). Šioje pastraipoje išvardytais atvejais nuostatos nepakeistos, t. y. eksporto deklaracijos 3-iajame egzemplioriuje bei atitinkamai įformintuose verslo dokumentuose išvežimo iš Bendrijos įstaigos uždeda žymas, patvirtinančias eksporto faktą.


Dėl prekių iš Turkijos

Nuo 2010 m. vasario 16 d. nebegalima naudoti muitinės procedūros kodo 49 prekėms iš Turkijos. Pateikiant tokias prekes muitiniam įforminimui, atsižvelgus į aplinkybes, turi būti parinkti muitinės procedūros kodai 40 ar 42, o mokesčiams apskaičiuoti turi būti parinktas tinkamas nacionalinis procedūros požymio kodas iš klasifikatoriaus, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr.1B-329 „Dėl muitinės departamento direktoriaus įsakymo Nr. 1B-338 „Dėl nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ir nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo.“

Neretai klaidingai naudojamas nacionalinis muitinės procedūros požymio kodas „1NB“, nurodytas Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1B-329, 9 punkte.

Kodą „1NB“ atitinkantis muitinės procedūros požymis yra „Prekės, neapmokestinamos bendraisiais muitais, o apmokestinamos tik antidempingo, kompensaciniais bei papildomais muitais“. Šio muitinės procedūros požymio teisinis pagrindas muitų skaičiavimo atžvilgiu − 1995 m. gruodžio 22 d. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/95 dėl baigiamojo muitų sąjungos etapo įgyvendinimo (4 ir 46 straipsniai). Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje įvedus minėtą kodą „1NB“, muitai, akcizai ir PVM apskaičiuojami automatiniu būdu, naudojantis LITAR sistemos duomenimis, tačiau prekėms bendrieji muitai skaičiuojami taikant nulinę mokesčio normą.

Nacionalinis muitinės procedūros požymio kodas „1NB“ neturi būti naudojamas, kai muitinės deklaracijos 34a langelyje nurodoma „TR“, 36 langelyje − preferencija „400“ ir prekėms taikomas muitų sąjungos tarifas. Šis kodas naudotinas tik tuomet, kai išleidžiamos į laisvą apyvartą atgabentos iš Turkijos su A.TR judėjimo sertifikatu ne Turkijos kilmės prekės.


Deklaracijų įforminimas tam tikrais atvejais

Bendrijos muitinės kodekse bei Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatose nustatyti atvejai, kada galima pateikti muitinės deklaraciją, kurios įforminimo metu turi būti taikomi teisės aktai (atitinkama normatyvinė informacija, klasifikatoriai, kodų sąrašai, muitų normos ir pan., toliau − normatyvinė informacija), galioję pirminės (ankstesnės) deklaracijos pateikimo dieną. Tokie atvejai gali būti:

1.      įforminant naują deklaraciją, vietoje pripažintos negaliojančia (BMK ĮN 251 str.);

2.      retrospektyviai įforminant eksporto deklaraciją (BMK ĮN 795 str.);

3.      įforminant importo deklaraciją išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai po laikinojo įvežimo perdirbti (BMK 121, 122 str.).

Informuojame, kad šiuo metu MDAS normatyvinės informacijos, galiojusios iki 2009-07-01, taikymas nėra pilnai įdiegtas. Todėl iki MDAS bus pritaikyta naudoti normatyvinę informaciją, deklaruojant prekes, kurioms muitinės deklaracijoje turi būti naudojama normatyvinė informacija, galiojusi iki 2009-07-01, taikoma „Grįžtamoji procedūra“. T. y. šiuo atveju muitiniam įforminimui turi būti teisės aktų nustatyta tvarka užpildyti importo arba eksporto rinkiniai:

–       blankai, atitinkantys šių dokumentų spausdinimo reikalavimus, nustatytus Reglamento Nr. 2454/93 ir juo vadovaujantis parengtų Muitinės departamento teisės aktų; arba

–       egzemplioriai, atspausdinti ant paprasto balto popieriaus naudojant valstybės institucijų arba kitų asmenų kompiuterines priemones ir atitinkantys Reglamento Nr. 2454/93 31-34, 45k ir 45l prieduose pateiktas atitinkamų egzempliorių formas.

Apie tinkamą normatyvinės informacijos įdiegimą į MDAS informuosime papildomai.


MDAS naujos funkcijos

Nuo 2011 m. vasario 1 d. MDAS įdiegtos naujos funkcijos: muitinės pareigūnas, atlikdamas muitinį tikrinimą, gali kreiptis į deklarantą dėl atitinkamų muitinės deklaracijos duomenų patikslinimo arba dokumentų pateikimo. Toks kreipimasis realizuojamas iš MDAS siunčiant elektroninį pranešimą IESUPLT, kuriame išdėstytos kreipimosi į deklarantą priežastys (arba duodami nurodymai) ir terminas, iki kurio reikia atlikti tam tikrus veiksmus, pvz., taisyti deklaracijos duomenis ar pateikti prašomą dokumentą.

Deklarantas, gavęs minėtą elektroninį pranešimą, turi atlikti atitinkamus veiksmus. Joks specialus elektroninis pranešimas kaip atsakymas į IESUPLT neturi būti siunčiamas į MDAS.


Muitinę ir statistinę vertę patikslinančių duomenų elementų deklaravimas

Vadovaujantis elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-360 (Žin., 2009, Nr. 78-3258) pateikiant elektroninę muitinės deklaraciją, asmuo prašomas:

privalomai suvesti visus muitinę vertę patikslinančius duomenų elementus. Elementų kodai ir jų sąryšis su Duomenų, susijusių su muitinės verte, deklaracijos (D.V.1) langeliais yra skelbiami čia

Taip pat būtina užpildyti MDAS laukelį „Muitinė vertė“, jeigu prekių muitinė ir statistinė vertės skiriasi. Tuo atveju, kai prekių muitinė vertė sutampa su statistine verte, prekių muitinė vertė privalo būti nurodyta MDAS laukelyje „Statistinė vertė“; minėtu atveju MDAS laukelis „Muitinė vertė“ neturėtų būti pildomas.


Dokumento kodo „C710“ nurodymo muitinės deklaracijoje

Atkreipiame dėmesį, kad dokumento kodas „C710 – informacinis lapas“ gali būti naudojamas muitinės deklaracijoje įrašant informaciją apie informacinius lapus INF, kurie sukuriami ir įforminami tik specialiųjų procedūrų – laikinojo įvežimo perdirbti ar laikinojo išvežimo perdirbti (IM/EX, EX/IM) – taikymo atvejais. Šių lapų naudojimo atvejai nustatyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 176, 181 ir 241 straipsniuose bei Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 271 straipsnyje. Jeigu tam tikrais atvejais, deklaranto nuomone, būtina nurodyti dokumentą, kuriam TARIC duomenų bazėje nėra priskirtas atitinkamas kodas, galima naudoti kodą „9Z02 – kiti ne Lietuvos Respublikos institucijų išduodami dokumentai“.

 

 

Informacija atnaujinta 2023-06-28