English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
 •  
 • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

GVS portalo priemonėmis teikiamos paslaugos

GVS portalo priemonėmis muitinės elektroninių paslaugų gavėjams numatyta suteikti šias galimybes:

 • garantams – teikti ir valdyti garanto elektroninius įsipareigojimus, peržiūrėti GVS įregistruotų garanto įsipareigojimų duomenis, taip pat teikti ir tvarkyti duomenis apie prarastus garanto rašytinius įsipareigojimus;
 • ekonominės veiklos vykdytojams – peržiūrėti jų atžvilgiu GVS įregistruotų garantijų duomenis, tvarkyti papildomus prieigos kodus, teikti prašymus dėl piniginio užstato pripažinimo grąžintinu.

Prieigos prie GVS portalo suteikimo ir naudojimosi juo aprašymas pateikiamas GVS portalo naudotojo vadove. Prie GVS portalo prisijungiama adresu https://gvs.lrmuitine.lt.

Norėdami prisijungti prie GVS portalo tapatybę turite patvirtinti per Bendro naudotojų valdymo portalą (BAP).

 

Garantijos peržiūros formoje pateikiami duomenys:

 • Garantijos duomenys:  GRN, pagrindinis prieigos kodas, papildomi prieigos kodai ir būsena;
 • Garantijos panaudojimo duomenys: pateikiami garantijų panaudojimo ir atlaisvinimo duomenys. Jeigu muitinės operacijos stebėsena atliekama pagal kiekvieną deklaraciją (tranzito procedūros, atsiradusios mokestinės prievolės), tai atlikus garantijos panaudojimą arba atlaisvinimą yra perskaičiuojamas nepanaudotas muitinės operacijai registracijos metu priskirtas garantijos arba referencinis dydis. Jeigu muitinės operacijos panaudojimo stebėsena atliekama audito būdu, tai nepanaudotas dydis neperskaičiuojamas; 
 • Garantijos istorijos duomenys: pateikiami įrašai apie visus naudotojo atliktus veiksmus su garantija. 

Veiksmai su garantija: pateikiami veiksmai, kuriuos leidžiama atlikti su garantija. Leidžiamų atlikti veiksmų sąrašas priklauso nuo pasirinktam paslaugų gavėjui suteiktų veiklos profilių, paslaugos gavėjo atstovavimo būdo ir garantijos būsenos.

Garantijų ataskaitų formavimas:

 • Garantijų sąrašų ataskaitos foramvimas: garantijų sąrašas TSV formatu gali būti pateikiamas dviem failais, priklausomai nuo to, kokių garantijų sąrašas sudarytas. Leidžiama formuoti įvairius garantijų sąrašus pagal paieškos laukuose nurodomas reikšmes. TSV failų struktūra yra nustatyta ir nekeičiama; 
 • Atskiros garantijos panaudojimo duomenų ataskaitos formavimas: vienkartinių garantijų, kurios gali būti naudojamos vienai muitinės operacijai, panaudojimo duomenys pateikiami garantijų sąrašo ataskaitoje, garantijų, kurios gali būti naudojamos kelioms muitinės operacijoms, panaudojimo duomenų ataskaita formuojama atskirai. Ši ataskaita taikoma bendrajam garanto įsipareigojimui. 

Garantijų spausdinimas - yra galimybė atspausdinti garantijos duomenis. 

Garantams skirtos funkcijos:

 •  Garanto įsipareigojimo duomenų teikimas registravimui:

Garantui, kurio prisiimami įsipareigojimai pripažįstami muitinėje kaip vienkartinė arba bendroji garantija, GVS leidžiama teikti registravimui: 

  •  garanto bendrojo įsipareigojimo (1G tipas) duomenis;
  • garanto vienkartinio įsipareigojimo (2 tipas) duomenis.

Garantui, kurio prisiimami įsipareigojimai pripažįstami muitinėje kaip vienkartinė lakštų formos garantija, GVS leidžiama teikti vienkartinės lakštų formos garantijos (4 tipas) duomenis registravimui, taip pat teikti duomenis apie tranzito procedūros vykdytojams išduotus lakštus (4L tipas).

  • Registruoto garanto įsipareigojimo duomenų taisymas;
  • Registruoto garanto įsipareigojimo panaikinimas;
  • Pranešimas apie prarastus rašytinius įsipareigojimus. 

Ekonominės veiklos vykdydojams skirtos funkcijos: 

 • Papildomų prieigos kodų, suteikiamų naudojantis atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją (0 tipas), bendrąja garantija ir sumažinto dydžio bendrąja garantija tvarkymas;
 • Vienkartinio piniginio užstato pripažinimas grąžintinu, užpildant portale esančią prašymo formą.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2023-04-27