English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

  • Lietuvos Respublikos muitinė
  • Verslui ir privatiems asmenims
  • Muitinės procedūros
  • Specialiosios procedūros
  • Tranzitas
  • Sąjungos/bendroji tranzito procedūra

Bendroji tranzito procedūra

Bendroji tranzito procedūra taikoma prekėms, gabenamoms tarp Europos Sąjungos (ES) 28 valstybių narių ir ELPA šalių – Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, Turkijos, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Serbijos. Ši procedūra taikoma vadovaujantis Europos Bendrijos ir ELPA šalių konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, kuri buvo pasirašyta Interlakene 1987 m. gegužės 20 d. (toliau – Konvencija). Ši Konvencija taikoma gabenant prekes tranzitu visų rūšių transportu, išskyrus jūrų transportą. Jungtinio savitarpio pagalbos ES ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių bendrojo tranzito ir prekybos prekėms formalų supaprastinimo komiteto Sprendimu Nr. 1/2016 atlikti Konvencijos pakeitimai, atitinkantys Sąjungos muitinės kodekso (toliau − SMK) nuostatas. Prašymus ateityje prisijungti prie Konvencijos yra pateikusios ir daugiau valstybių (pvz.: Rusijos Federacija, Baltarusijos ir Ukrainos Respublikos).

Sąjungos tranzito procedūra

Sąjungos tranzito procedūra taikoma vežant muitinės prižiūrimas prekes tarp ES valstybių narių, taip pat iš ES į Andorą ir San Mariną bei iš jų į ES valstybes nares. Šios procedūros atlikimo tvarką reglamentuoja 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas  (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/651 (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2446), ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Reglamentas (ES) Nr.  2015/2447).

Sąjungos / Bendroji tranzito sistema

Kas yra tranzito procedūros vykdytojas?

Muitinei deklaraciją pateikiantis asmuo arba asmuo, dėl kurio interesų minėta deklaracija pateikiama, arba asmuo, kuriam buvo perduotos su muitinės procedūra susijusios teisės ir pareigos.

Kas yra tranzito deklaracija?

Elektroniniai tranzito deklaracijos duomenys, atitinkantys 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo C2 priedėlio reikalavimus.

Tranzito deklaracijos

Veiklos tęstinumo procedūros taikymo atvejais naudojami šie dokumentai:

- Bendrasis administracinis dokumentas (BAD) arba,

- Ekonominių operacijų vykdytojo kompiuterizuota sistema ant paprasto popieriaus atspausdintas BAD, kurio forma numatyta 2015 m. liepos 28 d. Komisijos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B-01 priede arba,

- Tranzito lydimasis dokumentas arba tranzito ir (arba) saugumo lydimasis dokumentas, prie kurio prireikus pridedamas prekių sąrašas arba tranzito ir (arba) saugumo prekių sąrašas.

Kas yra verslininko portalas?

Taikomoji programinė įranga, skirta elektroninių duomenų mainams tarp deklaranto, prekių pateikėjo ir kompetentingų Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų vykdyti. Plačiau galite pasiskaityti Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas (NTKS-2).  

Prekių pateikimas muitinei?

Pranešimas muitinei apie prekių pristatymą į muitinės įstaigą arba bet kurią kitą muitinės nustatytą arba priimtiną vietą ir galimybė atlikti šių prekių muitinį tikrinimą.

Elektroninė tranzito deklaracija įvežant prekes į Sąjungos muitų teritoriją turi būti teikiama su saugos ir saugumo duomenimis.

Kas yra pateikėjas?

Prekių, kurios gabenamos įforminus Sąjungos / bendrąją tranzito procedūrą gavėjas arba kitas asmuo (vežėjas, ekspeditorius, muitinės tarpininkas ar kt.), pateikiantis minėtas prekes paskirties įstaigoje ir atliekantis su tuo susijusius muitinės formalumus.

Ar yra atvejų, kai elektroninė tranzito deklaracija gali būti pateikta be saugos ir saugumo elementų?

Taip, šiais atvejais:

- kai prekės gabenamos tarp valstybių, su kuriomis pasirašytos sutartys (Šveicarija, Norvegija);

- kai Sąjungos prekės, kurios siunčiamos iš vienos Sąjungos muitų teritorijos dalies į kitą per vienos ar daugiau ELPA šalių teritoriją pagal Bendrojo tranzito konvenciją.

Veiklos tęstinumo procedūra. Kada galima pateikti popierinę tranzito deklaraciją?

Popierinę deklaraciją gavus muitinės leidimą galite pateikti, jei laikinai neveikia:

- Nacionalinė tranzito kontrolės sistema (NTKS) sistema, arba

- kompiuterizuota sistema, kurią naudodami procedūros vykdytojai, įskaitant įgaliotuosius siuntėjus pateikia Sąjungos tranzito deklaraciją, arba

- elektroninis kompiuterizuotos sistemos, kurią naudodami procedūros vykdytojai pateikia Sąjungos tranzito deklaraciją, ir

- NTKS elektroninis ryšys (kai programinė ir (arba) aparatinė įranga arba infrastruktūra, naudojama dirbti su Verslininko moduliu, neveikia ilgiau kaip 2 valandas).

Plačiau apie tai Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1B-1029 „Dėl Muitinės veiklos tęstinumo taisykles, taikomas neveikiant muitinės arba asmens elektroninėms sistemoms, patvirtinimo“.

Kaip atliekama tranzito procedūra?

Tranzito procedūra pirmiau atliekama išvykimo muitinės įstaigoje, o paskui paskirties muitinės įstaigoje.

1. Muitinės formalumai išvykimo muitinės įstaigoje: išvykimo muitinės įstaiga, įforminusi elektroninę tranzito deklaraciją ir priėmusi sprendimą išleisti prekes:

- siunčia deklaruotai paskirties įstaigai elektroninį pranešimą apie numatomą atvykimą (IE001). Deklarantas elektroniniu pranešimu (IE029LT) informuojamas apie prekių išleidimą;

- išduoda Tranzito lydimąjį dokumentą arba kai būtina tranzito/saugumo lydimąjį dokumentą, kuris privalo lydėti prekes į paskirties įstaigą.

Supaprastintos Sąjungos / bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo statusu, atveju Tranzito lydimąjį dokumentą arba tranzito saugumo lydimąjį dokumentą atspausdina verslininkas (įgaliotas siuntėjas).

2. Muitinės formalumai paskirties muitinės įstaigoje: paskirties muitinės įstaiga, atlikusi muitinį įforminimą, siunčia išvykimo muitinės įstaigai elektroninį pranešimą apie atvykimo užregistravimą (IE006) bei tikrinimo rezultatų elektroninį pranešimą (IE018).

Plačiau apie keitimąsi elektroniniais pranešimais Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1B-1019 „Dėl Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Sąjungos (bendrųjų) tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“. 

Kur kreiptis, jei iškiltų klausimų dėl tranzito procedūros taikymo ir tranzito užbaigimo fakto patvirtinimo?

Teritorinių muitinių pareigūnai, atsakingų už tranzito procedūrų priežiūrą, sąrašas:

 

Muitinės pareigūno vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktinis telefonas

Elektroninio pašto adresas

 

 

Vilniaus teritorinė muitinė

 

Vida Šutienė

MPPS

viršininko pavaduotoja

(8 5) 235 6302

[email protected]   

Liudmila Armanavičienė

MPPS vyr. inspektorė

(8 5) 235 6324

[email protected]

 

 

Kauno teritorinė muitinė

 

Laima Pakštaitienė

MPPS vyresn. inspektorė

(8 37) 304 266

[email protected]

Kristina Šidiškienė

MPPS vyr. inspektorė

(8 37) 304 263

[email protected]

 

 

Panevėžio pirmos kategorijos krovinių postas

 

Renata Starkuvienė

Vyr. inspektorė

(8 45) 502648

[email protected]  

 

 

Klaipėdos teritorinė muitinė

 

Asta Savickienė

MPPS vyr. inspektorė

(8 46) 39 00 55

[email protected]

Marijona Jurgutienė

MPPS vyr. inspektorė

(8 46) 39 00 76

[email protected]

Neringa Jazdauskienė

MPPS vyresn. inspektorė

(8 46) 39 00 75

[email protected]

 

 

Šiaulių pirmos kategorijos krovinių postas

 

Giedrius Šimkūnas

Vyr. inspektorius

(8 41) 54 00 36

[email protected]  

Daiva Ivanauskienė

Vyr. inspektorė

(8 41) 59 65 05

[email protected]  

 

Informacija atnaujinta 2022-02-17