English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Bendra informacija

Muitinio sandėliavimo procedūros įforminimą prekėms reglamentuoja 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 5, 210–222, 240–242, 256 str., 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/341, 1, 2, 161–166, 177–180, 201–203 str.

Muitinis sandėliavimas – muitinės procedūra, priklausanti vienai iš specialiųjų procedūrų. Prekės, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo muitinės procedūra, paprastai laikomos muitinės nustatytose vietose – muitinės sandėliuose. Šios prekės gali būti laikinai išvežtos iš muitinės sandėlio. Tokiems atvejams reikalingas išankstinis teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje įsteigtas muitinės sandėlis, leidimas. 

Muitinės sandėliuose prekės gali būti saugomos neribotą laiką, o importuojant prekes dažnai nėra žinoma, kaip toliau bus jomis disponuojama. Todėl atsiranda galimybė muitinės sandėliuose saugoti tokias prekes tol, kol surandamas pirkėjas. Taip pat muitinės sandėlyje galima didelę siuntą suskaidyti dalimis ir parduoti skirtingiems pirkėjams. Ir svarbiausia tai, kad prekių saugojimo metu nereikia mokėti importo muitų ir kitų privalomųjų mokesčių. Šie mokesčiai sumokami, kai prekės pradedamos vartoti.

Muitinė gali leisti, kad muitinės sandėlio patalpose būtų atliekamas prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti arba galutinio vartojimo procedūra, perdirbimas, jeigu laikomasi tų procedūrų taikymui numatytų sąlygų, netaikant importo muito, kitų privalomųjų mokėjimų, prekybos politikos priemonių, jeigu jomis nedraudžiama įvežti prekių į Sąjungos muitų teritoriją arba išvežti iš tos teritorijos. Šiuo atveju minėtoms prekėms muitinio sandėliavimo procedūra netaikoma.

Muitinė gali leist muitinės sandėliuose laikyti ir eksportuojamas prekes, kurias eksportavus susigrąžinami už jas sumokėti importo muitai ir mokesčiai arba mokamos grąžinamosios išmokos.

Muitinės sandėlių steigimas ir veikla

Muitinės sandėlių turėjimo sąlygas ir veiklą reglamentuoja 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), 5, 22–32, 39, 44, 210–222 str., 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/341 (OL 2016 L 69, p. 1) (toliau – Sąjungos muitinės kodekso deleguotasis aktas), 1, 2, 8–18, 161–166, 177–180, 201–203 str.

Leidimą turėti muitinės sandėlį, jų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą arba panaikinimą reglamentuoja Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1B-992 patvirtintos Leidimų turėti muitinės sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklių nuostatos.

Muitinės sandėliuose laikomų prekių apskaita tvarkoma vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-764 „Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių ataskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

Prekių saugojimo vietos (teritorijos) tinkamumas muitinės sandėlio (laikinojo saugojimo sandėlio) veiklai

Reikalavimai prekių saugojimo vietos (teritorijos) tinkamumo muitinės sandėlio (laikinojo saugojimo sandėlio) veiklai patvirtinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1B-577 „Dėl Prekių saugojimo vietos (teritorijos tinkamumo muitinės sandėlio (laikinojo saugojimo sandėlio veiklai įvertinimo aprašo patvirtinimo“.

Neapmuitinamos parduotuvės veikia kaip muitinės sandėliai, nurodyti Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 201 str.

Informacija atnaujinta 2022-02-01