English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Galutinio vartojimo procedūra

Galutinis vartojimas – specialioji procedūra, viena iš Reglamento (ES) Nr. 925/2013 (toliau–SMK) 211 str. 1 dalies a punkte nurodytų muitinės procedūrų. Įforminus galutinio vartojimo procedūrą, prekės gali būti išleistos į laisvą apyvartą dėl jų tikslinės paskirties neapmokestinant muitu arba taikant sumažintą muito normą.

Kokioms prekėms taikomas galutinis vartojimas?

Tam tikros importuojamos prekės dėl savo ypatingos paskirties (pvz., prekės, skirtos laivams ir orlaiviams statyti ir remontuoti) visai arba iš dalies neapmokestinamos importo muitais. Tokios prekės, išleidus jas į laisvą apyvartą, turi būti vartojamos pagal nustatytą paskirtį muitinei prižiūrint.

Prekės, išleistos į laisvą apyvartą galutinio vartojimo sąlygomis, lieka muitinės prižiūrimos tol, kol šios sąlygos įvykdomos arba atsisakoma jas vykdyti (pvz., kol atliekamos tokios operacijos, dėl kurių šios prekės buvo visai arba iš dalies neapmokestintos importo muitais, arba kol jos eksportuojamos, sunaikinamos arba pradedamos vartoti pagal kitą paskirtį, sumokėjus muitinei atsiradusią skolą). SMK 215 str. 1 dalies, 254 str. 4 dalies nuostatos reglamentuoja atvejus, kada taikomai galutinio vartojimo procedūrai muitinės priežiūra yra baigta.

Kokie teisės aktai reglamentuoja galutinio vartojimo procedūros taikymą?

Galutinio vartojimo procedūros taikymą reglamentuoja:

- 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 210–254 str.,

- 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kuriuos Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, 161–139 str.,

- 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės 258–268 str.,

- 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 22 str.

Kaip ir kur išduodamas muitinės leidimas taikyti galutinio vartojimo procedūrą?

Galutinio vartojimo procedūra gali būti atliekama tik gavus muitinės leidimą, kuriame nustatomos procedūros taikymo sąlygos. Norėdamas taikyti galutinį vartojimą, asmuo pateikia teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje saugomi pagrindiniai pareiškėjo tvarkomos apskaitos dokumentai (registrai) ir yra numatoma visų prekių arba jų dalies galutinio vartojimo vieta, rašytinį prašymą.

Prašymų pateikimą Lietuvos Respublikos muitinei ir leidimų išdavimą reglamentuoja Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016-04-28 įsakymu Nr. 1B-344.

Teritorinių muitinių pareigūnų, atsakingų už leidimų taikyti galutinį vartojimą išdavimą, sąrašas:

Teritorinė muitinė

 

Struktūrinis padalinys

Kontaktinis asmuo

Vilniaus teritorinė muitinė

Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius

 

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

Zita Kalpokienė, tel. 8 5 235 6309, 

el. p. [email protected]

Irma Pileckytė, tel. 8 5 235 6307, 

el. p. [email protected]

Dalia Žostautaitė, tel. 8 5 235 6310, 

el. p.  [email protected]

 

Kauno teritorinė muitinė

Jovarų g. 3, Kaunas

 

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

 

 

 

Rūtelė Merkevičiūtė, tel. 8 37 304261, 

el. p. [email protected]

 Irena Pupeikienė, tel. 8 37 304261, 

el. p. [email protected]

Klaipėdos teritorinė muitinė

S. Neries g. 4, Klaipėda

 

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

 

i

 

Ina Kleinauskienė, tel. 8 46 390073, 

el. p. [email protected]

Daiva Budginienė, tel. 8 46 390070, 

el. p. [email protected]

Irma Žukauskienė, tel. 8 46 390072, 

el. p. [email protected]

 

Informacija atnaujinta 2023-01-11