English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

  • Lietuvos Respublikos muitinė
  • Verslui ir privatiems asmenims
  • Muitinės procedūros
  • Specialiosios procedūros
  • Perdirbimas
  • Laikinasis išvežimas perdirbti

Kas yra laikinai išvežamos perdirbti prekės?

Tai Sąjungos prekės, deklaruotos laikinojo išvežimo perdirbti procedūrai. Įforminus laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, Sąjungos prekės gali būti laikinai eksportuojamos iš Sąjungos muitų teritorijos perdirbimo operacijoms atlikti. Iš šių prekių gauti perdirbtieji produktai gali būti išleisti į laisvą apyvartą visai arba iš dalies juos atleidžiant nuo importo muito gavus prašymą, kurį pateikia leidimo turėtojas ar bet kuris kitas Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo, jei tas asmuo yra gavęs leidimo turėtojo sutikimą ir įvykdytos leidime nustatytos sąlygos.

Kokioms prekėms neleidžiama taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūros?

Procedūros neleidžiama taikyti:

- Sąjungos prekėms, kurias eksportavus grąžinamas importo muitas arba atsisakoma jį išieškoti;

- Sąjungos prekėms, kurios prieš jų eksportą dėl jų galutinio vartojimo buvo išleistos į laisvą apyvartą jų neapmokestinus muitu arba pritaikius sumažintą muito normą, tačiau jų galutinio vartojimo tikslai nebuvo pasiekti, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti šių prekių remonto operacijas;

- Sąjungos prekėms, kurias eksportavus mokamos eksporto grąžinamosios išmokos;

- Sąjungos prekėms, kurias eksportavus įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką gaunama kitokia finansinė nauda, išskyrus pirmiau nurodytas eksporto grąžinamąsias išmokas.

Kas yra perdirbimo operacijos ir perdirbtieji produktai?

Perdirbimo operacijos − bet kuri iš šių operacijų: prekių apdorojimas, įskaitant jų surinkimą, montažą arba priderinimą prie kitų prekių, prekių perdirbimas, prekių sunaikinimas, prekių remontas, įskaitant jų atnaujinimą ir sutaisymą, ir prekių, kurių neįmanoma aptikti perdirbtuosiuose produktuose, naudojimas, kai jos būtinos šiems produktams pagaminti arba jų gamybai palengvinti, net ir tais atvejais, kai jos visai arba iš dalies sunaudojamos gamybos procese (gamybos priedai).

Perdirbtieji produktai − prekės, su kuriomis įforminus perdirbimo procedūrą buvo atliktos perdirbimo operacijos.

Kas yra ekvivalentiškos prekės?

Ekvivalentiškos prekės yra ne Sąjungos prekės, kurios yra perdirbamos vietoj Sąjungos prekių, kurioms įforminta laikinojo išvežimo perdirbti procedūra. Laikinojo išvežimo perdirbti procedūros taikymo atveju galima importuoti perdirbtuosius produktus, gautus iš ekvivalentiškų prekių, anksčiau nei eksportuojamos jomis pakeičiamos prekės.

Kas yra standartinio prekių pakeitimo sistema?

Taikant standartinio prekių pakeitimo sistemą, importuoti produktai (pakaitos produktai) gali pakeisti perdirbtuosius produktus. Standartinio prekių pakeitimo sistema taikoma gavus muitinės leidimą, jeigu operacijos turinį sudaro defektų turinčių Sąjungos prekių remontas. Muitinė leidžia, kad, laikantis jos nustatytų sąlygų ir gavus suinteresuotojo asmens prašymą, pakaitos produktai būtų importuoti anksčiau nei eksportuojamos defektų turinčios prekės.

Kas ir kaip nustato laikotarpį, per kurį perdirbtieji produktai turi būti reimportuoti?

Muitinė nustato laikotarpį, per kurį perdirbtųjų produktų pavidalą įgijusios laikinai eksportuotos prekės turi būti reimportuotos į Sąjungos muitų teritoriją ir per kurį jos turi būti išleistos į laisvą apyvartą tam, kad būtų galima jas visai arba iš dalies atleisti nuo importo muito. Gavusi deramai pagrįstą leidimo turėtojo prašymą, muitinė gali tą laikotarpį pratęsti iki pagrįstai reikalingos trukmės.

Kokie teisės aktai reglamentuoja laikinojo išvežimo perdirbti procedūros taikymą?

Laikinojo išvežimo procedūros taikymą reglamentuoja:

- 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 210-223 ir 259–262 str.,

- 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kuriuos Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, 163,166, 169, 171-174, 176, 178,179, 183, 242 str.,

- 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės 259-264, 266 str.

Kaip ir kur išduodamas muitinės leidimas taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą?

Laikinojo išvežimo perdirbti procedūra gali būti atliekama tik gavus muitinės leidimą, kuriame nustatomos procedūros taikymo sąlygos. Leidimas laikinai išvežti perdirbti prekes išduodamas perdirbimo operacijas organizuojančio asmens prašymu. Prašymų pateikimą Lietuvos Respublikos muitinei ir leidimų išdavimą reglamentuoja Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016-04-28 įsakymu Nr. 1B-344.

Teritorinių muitinių pareigūnų, atsakingų už leidimų taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą išdavimą, sąrašas:

Teritorinė muitinė

 

Struktūrinis padalinys

Kontaktinis asmuo

Vilniaus teritorinė muitinė

Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius

 

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

Zita Kalpokienė

Tel. (8 5)  235 63 09

El. p. [email protected]

 

Kauno teritorinė muitinė

Jovarų g. 3, Kaunas

 

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

 

Panevėžio pirmos kategorijos krovinių postas

Ramygalos g. 151, Panevėžys

 

Rūtelė Merkevičiūtė,

Tel. (8 37) 30 42 91,

El. paštas [email protected]

Panevėžio pirmos kategorijos krovinių postas

 

Aušrelė Budrienė

Tel. (8 45) 50 26 72

El. p. [email protected] 

Klaipėdos teritorinė muitinė

S. Neries g. 4, Klaipėda

 

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

 

 

 

Ina Kleinauskienė

Tel. (8 46)  39 00 73

El. p. [email protected]

 

 

 

Informacija atnaujinta 2023-06-16