English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Kas yra laikinai įvežamos perdirbti prekės?

Tai ne Sąjungos prekės, deklaruotos laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai. Įforminus laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, šios prekės gali būti naudojamos Sąjungos muitų teritorijoje atliekant vieną arba daugiau perdirbimo operacijų, netaikant prekėms importo muito, kitų privalomųjų mokėjimų, numatytų kitose atitinkamose galiojančių teisės aktų nuostatose, ir prekybos politikos priemonių, jeigu jomis nedraudžiama įvežti prekių į Sąjungos muitų teritoriją arba išvežti iš tos teritorijos.

Kas yra perdirbimo operacijos ir perdirbtieji produktai?

Perdirbimo operacijos – bet kuri iš šių operacijų: prekių apdorojimas, įskaitant jų surinkimą, montažą arba priderinimą prie kitų prekių, prekių perdirbimas, prekių sunaikinimas, prekių remontas, įskaitant jų atnaujinimą ir sutaisymą, ir prekių, kurių neįmanoma aptikti perdirbtuosiuose produktuose, naudojimas, kai jos būtinos šiems produktams pagaminti arba jų gamybai palengvinti, net ir tais atvejais, kai jos visai arba iš dalies sunaudojamos gamybos procese (gamybos priedai).

Perdirbtieji produktai − prekės, su kuriomis įforminus perdirbimo procedūrą buvo atliktos perdirbimo operacijos.

Kas yra ekvivalentiškos prekės?

Ekvivalentiškos prekės yra Sąjungos prekės, kurios yra perdirbamos vietoj prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra. Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros taikymo atveju galima eksportuoti perdirbtuosius produktus, gautus iš ekvivalentiškų prekių, anksčiau nei importuojamos jomis pakeičiamos prekės.

Kas ir kaip nustato laikinojo įvežimo perdirbti procedūros taikymo laikotarpį?

Muitinė nustato laikotarpį, per kurį laikinojo įvežimo perdirbti procedūra turi būti pripažinta įvykdyta. Šis laikotarpis skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią ne Sąjungos prekėms įforminama procedūra, ir nustatomas įvertinus laiką, kurio reikia perdirbimo operacijoms atlikti ir procedūrai pripažinti įvykdyta.

Kaip baigiama laikinojo įvežimo perdirbti procedūra?

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūra baigiama, kai prekėms, kurioms ši procedūra buvo įforminta, arba perdirbtiesiems produktams įforminama kita muitinės procedūra, prekės ar produktai reeksportuojami iš Sąjungos muitų teritorijos, sunaikinami, nepaliekant jokių atliekų, arba perduodami valstybės nuosavybėn.

Kokie teisės aktai reglamentuoja laikinojo įvežimo perdirbti procedūros taikymą?

Laikinojo įvežimo procedūros taikymą reglamentuoja:

- 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 210-225 ir 256–258 str.,

- 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kuriuos Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, 161-164,166-176, 178-183, 240-241 str.,

- 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 259-269, 271, 324-325 str.

Kaip ir kur išduodamas muitinės leidimas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą?

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūra gali būti atliekama tik gavus muitinės leidimą, kuriame nustatomos procedūros taikymo sąlygos. Leidimas laikinai įvežti perdirbti prekes išduodamas perdirbimo operacijas atliekančio arba perdirbimą organizuojančio asmens prašymu. Prašymų pateikimą Lietuvos Respublikos muitinei ir leidimų išdavimą reglamentuoja Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016-04-28 įsakymu Nr. 1B-344.

Teritorinių muitinių pareigūnų, atsakingų už leidimų laikinai įvežti prekes perdirbti išdavimą, sąrašas

Teritorinė muitinė

 

Struktūrinis padalinys

Kontaktinis asmuo

Vilniaus teritorinė muitinė

Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius

 

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

Zita Kalpokienė

Tel. (8 5)  235 63 09

El. p. [email protected]

 

Kauno teritorinė muitinė

Jovarų g. 3, Kaunas

 

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

 

Panevėžio pirmos kategorijos krovinių postas

Ramygalos g. 151, Panevėžys

 

Rūtelė Merkevičiūtė

Tel. (8 37)  30 42 91

El.p. [email protected]

 

Aušrelė Budrienė

Tel. (8 45) 50 26 72

El. p. [email protected] 

Klaipėdos teritorinė muitinė

S. Neries g. 4, Klaipėda

 

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

 

 

 

Ina Kleinauskienė

Tel. (8 46)  39 00 73

El. p. [email protected]

 

 

 

Informacija atnaujinta 2023-06-16