English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Eksportui, importui ir tranzitui naudojami kitų institucijų išduodami leidimai (dokumentai)

Pagal „vieno langelio“ principą teiktinų formalumų analizė 

 Valstybės institucija

 Leidimo (dokumento) pavadinimas

Sveikatos apsaugos ministerija

Leidimas importuoti paramai skirtus vaistus

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Leidimas išvežti kultūros vertybes

Ūkio ministerija

Tekstilės gaminių (Baltarusijos, Š. Korėjos kilmės), kuriems taikomos importo kvotos, priežiūros dokumentai

Išankstiniai leidimai tekstilės gaminių laikinajam išvežimui perdirbti

Plieno ir jo dirbinių, kuriems taikoma priežiūra, priežiūros dokumentai  (importui iš trečiųjų šalių)

Plieno ir jo dirbinių (Rusijos, Kazachstano kilmės), kuriems taikomos importo kvotos, importo licencijos

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Leidimas įvežti augalų dauginamąją medžiagą

Muitinės sandėlio, importo ir eksporto terminalo pripažinimo tinkamu augalinės kilmės produkcijai laikyti pažymėjimas

Pažyma dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą

Teisės naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą suteikimas

Registracija Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre

Leidimas išsirašyti augalo pasus patiems LR fitosanitarinio registro objektams

Augalo pasas

Fitosanitarinis sertifikatas

Leidimas įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais

Pažyma apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimą (išduodama tik tam tikrais atvejais)

Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo patikros atlikimas

Realizuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo patikros atlikimas

Šviežių vaisių ir daržovių atitikties Bendrijos prekybos standartams sertifikatas

Pažyma apie šviežių vaisių ir daržovių neatitiktį

Prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimas veiksminga

Licencija verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla

Registracija informacinėje sistemoje „Vaiskoris“

Vienkartinis leidimas įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių

Všį Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijos

Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Leidimas vežti radioaktyvias medžiagas

Leidimas vežti radioaktyvias atliekas

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos

Leidimas importuoti/eksportuoti narkotinius ir psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas

Leidimas eksportuoti narkotinius vaistus bei vaistines medžiagas arba psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Eksportuojamo negyvūninio maisto produkto sertifikatas

Veterinarijos sertifikatas gyvūnams, gyvūniniams produktams, pašarams

Gyvūninių produktų ir pašarų, vežamų tranzitu iš trečiųjų šalių į Rusijos Federaciją ir NVS šalis, perkraunant Lietuvos Respublikoje, veterinarijos sertifikatas

Veterinarinio įvežimo dokumentas (VID) gyvūniniams produktams

Bendrasis įvežimo dokumentas

Veterinarinio įvežimo dokumentas (VID) gyvūnams

Nekomercinis naminių gyvūnėlių vežimas  Europos Bendrijoje ir į (iš) trečiąsias šalis

Galvijų patikrinimo ataskaita (pagal Komisijos Reglamento (EB) 639/2003 2 straipsnio 2 dalį)

Suaugusių galvijų patinų mėsos sertifikatas

Suaugusių galvijų patinų priekinių ir/ar užpakalinių ketvirčių bekaulės mėsos sertifikatas

Aplinkos apsaugos agentūra

Laukinių gyvūnų ir augalų importo, eksporto leidimas, reeksporto sertifikatas

Pranešimo ir vežimo dokumentai (atliekoms)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės  departamentas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo, eksporto leidimai

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Leidimas išvežti dokumentus

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Leidimas importuoti ginklus

Leidimas eksportuoti ginklus

Leidimas gabenti ginklus tranzitu

Leidimas įvežti (išvežti) ginklus

Leidimas importuoti, įvežti pirotechnikos priemonių sudėtines dalis, žaliavas ar pirotechninius mišinius 

Leidimas importuoti, įvežti civilines pirotechnikos priemones

Leidimas eksportuoti, išvežti civilines pirotechnikos priemones

Leidimas gabenti tranzitu civilines pirotechnikos priemones

 

Informacija atnaujinta 2019-04-05