English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Taikomos priemonės tikslas, trumpas aprašymas Europos Sąjungos (ES)  teisės aktai Lietuvos Respublikos teisės aktai Kompetentinga institucija

Priemone siekiama uždrausti įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, eksportą į tam tikras trečiąsias šalis:

  Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas

Užsienio reikalų ministerija (URM)

Krymas

Priemonė įvesta atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

Draudžiama:

- importuoti į ES Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes;

- eksportuoti prekes ir technologijas, išvardytas II R. 692/2014 priede (fiziniams ar juridiniams asmenims, Kryme arba Sevastopolyje

2014 m. berželio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

LRV 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1679 „Dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Baltarusija

Draudžiama eksportuoti bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje skirtą III R. 765/2006 priede nurodytą įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms

2006 m. gegužės 18 d. Tarybos  reglamentas  (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

   

Doneckas ir Luhanskas

Draudžiama:

- į ES importuoti šių teritorijų kilmės prekes;

- iš ES parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti  prekes ir technologijas, išvardytas II priede.

Europos Tarybos Reglamentas (ES) 2022/263    

Rusija

Draudžiama eksportuoti į Rusiją dvejopo naudojimo prekes naudojimui kariniais tikslais

2014 m. liepos 31 d. reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

LRV 2015 m. sausio 7 d. nutarimas Nr. 10 (dėl R. 833/2014 įgyvendinimo)

 

Irakas

Draudžiama importuoti iš Irako ir eksportuoti į jį reglamento Nr.1210/2003 II priede išvardytas kultūros vertybes

202003 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (E(EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

   

Iranas

Eksportuoti į Iraną reglamento 423/2007 I priede išvardytas prekes ir technologijas  leidžiama tik pateikus išankstinį leidimą

2012 m kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų  priemonių Iranui

   

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)

Draudžiama:

eksportuoti į Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką reglamento 2017/1509 II ir III prieduose išvardytas prekes importuoti II, IV, V, VI, VII prieduose išvardytas prekes

(tam tikras prekes išimties tvarka leidžiama eksportuoti ir importuoti  pateikus leidimą)

2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/1509 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007

   

Mianmaras (Birma)

Draudžiama eksportuoti į Mianmarą  Reglamento į 428/2009  I priedą įtrauktas  dvejopo naudojimo ir  Reglamento 401/2013 III priede išvardytas prekes ir technologijas

(išimties tvarka leidžiama pateikus leidimą)

2013 m. gegužės 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 401/2013 dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui/Birmai

   

Sudanas

Draudžiama teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su karine veikla ir su visų rūšių ginklų bei susijusių reikmenų, įskaitant ginklus ir amuniciją, karines transporto priemones ir įrangą, bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Sudane

2014 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 747/2014  dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane.

   

Zimbabvė

Draudžiama bet kokiam Zimbabvės fiziniam arba juridiniam asmeniui, įmonei arba organizacijai arba naudojimui Zimbabvėje eksportuoti įrangą, kuri gali būti panaudota represijoms šalies viduje.

2004 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 314/2004  dėl tam tikrų ribojančių priemonių, atsižvelgiant į padėtį  Zimbabvėje

   

 

Informacija atnaujinta 2022-03-17