English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

2001 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora –  CITES) ratifikavimo. Ši konvencija Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2002 m. kovo 9 d.

Į CITES konvencijos priedus yra įtrauktos laukinės faunos ir floros rūšys, kurioms gresia arba gali grėsti pavojus, arba kurios yra tokios retos, kad dėl bet kokio masto prekybos kiltų šių rūšių išnykimo pavojus.

Daugiau informacijos apie pačią CITES konvenciją ir į jos priedus įtrauktas nykstančias rūšis galite rasti čia.

CITES konvencijos reikalavimai ES įgyvendinami Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą.

Siekiant apsaugoti laukinės faunos ir floros rūšis ir garantuoti jų išlikimą kontroliuojant prekybą jomis, įvežant į CITES konvencijos priedus įtrauktus gyvūnus ir augalus, jų dalis ar gaminius iš jų iš trečiųjų šalių ir išvežant į trečiąsias šalis, būtina pateikti Tarybos Reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą reglamente nurodytus leidimus, sertifikatus bei kitus dokumentus.

Kiekvienai gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų siuntai turi būti pateikiamas atskiras leidimas, kurį išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos  apsaugos agentūra.

Atkreipiame dėmesį, kad leidimai reikalingi, jei gabenamas prieduose nurodytas gyvūnas arba augalas (gyvas ar negyvas), bet kuri jo dalis arba jo dirbinys bei prekės, kurios, sprendžiant iš lydimųjų dokumentų, jų pakuočių, ženklų, etikečių ar kitų dalykų, yra tų rūšių gyvūnų arba augalų dalys ar jų dirbiniai arba turi jų savo sudėtyje.

Dėl informacijos, susijusios su minėtų leidimų ir sertifikatų išdavimu, reikia kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą.

Kai gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami ar išvežami pažeidžiant CITES konvencijos, reglamentų bei Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių reikalavimus, jie gali būti muitinės sulaikomi ir/ar konfiskuojami.

Teisės aktų, reglamentuojančių nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių apsaugą sąrašas:

- Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės;

- Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą;

- 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles;

- 2017 m. sausio 20 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2017/160, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą.

Informacija atnaujinta 2019-04-18