English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Kultūros vertybių ir antikvarinių dirbinių apsauga

Sąvoka „kultūros vertybės“ apima tiek religines, tiek pasaulietines vertybes, kurios kiekvienos valstybės yra laikomos reikšmingomis archeologijai, priešistorei, istorijai, literatūrai, menui ir mokslui ir kurios priklauso šioms kategorijoms:

            a) retos faunos, floros, mineralų ir anatomijos kolekcijos bei pavyzdžiai ir paleontologijos mokslui įdomūs objektai;
            b) istorijos, mokslo ir technologijos istorijos, karybos ir visuomenės istorijos vertybės bei vertybės susijusios su tautos vadovų, mąstytojų, mokslininkų bei menininkų gyvenimu ar nacionalinės reikšmės įvykiais;
            c) archeologinių kasinėjimų medžiaga ir archeologiniai radiniai;
            d) išardytų (išskaidytų) meno, istorijos paminklų ir archeologinių vietų atskiri elementai;
            e) antikvarinės daugiau kaip šimto metų senumo vertybės – monetos, įrašai ir graviruoti spaudai;
            f) etnologijai reikšmingi objektai;
            g) meninės vertybės;
            h) reti rankraščiai ir inkunabulai, senos knygos, dokumentai ir ypatingos reikšmės leidiniai (istorijos, meno, mokslo, literatūros ir pan.), pavieniai arba jų rinkiniai;
            i) pašto ženklai, žyminiai ir kiti panašūs ženklai;
            j) archyvai, įskaitant garso įrašų, fotografijos ir kinematografijos archyvus;
            k) daugiau kaip šimto metų senumo baldų dirbiniai ir seni muzikos instrumentai.

„ 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto ir 2004 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1424 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo“ reglamentuoja kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimą iš Lietuvos Respublikos, leidimų jiems išvežti išdavimo tvarką bei patvirtina kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašą. “

Nuorodos į teisės aktus:

Tarybos Reglamentas

LR Vyriausybės nutarimas

 

Dėl kultūros paveldo importo

 

Kultūros paveldas yra vienas pagrindinių civilizacijos elementų, turintis simbolinę vertę ir įkūnijantis žmonijos kultūrinę atmintį. Jis praturtina visų tautų kultūrinį gyvenimą ir jas vienija bendros atminties, žinių bei civilizacijos raidos pagrindu. Todėl jis turėtų būti apsaugotas nuo neteisėto pasisavinimo ir plėšimo.

Archeologinių vietovių plėšimas vyko visais laikais, tačiau dabar šis reiškinys yra pasiekęs pramoninį mastą .  Prie šio reiškinio pridėjus prekybą neteisėtai iškastomis kultūros vertybėmis tai traktuojama kaip sunkus nusikaltimas civilizacijų kultūrai.

Kol yra galimybė tarptautinėje rinkoje pelningai prekiauti neteisėtai iškastomis kultūros vertybėmis ir iš jų pelnytis nepatiriant per didelės rizikos būti išaiškintam, tol tokie kasinėjimai ir plėšimai tęsis.

Siekdama uždrausti į Sąjungos muitų teritoriją neteisėtai įvežti iš trečiųjų šalių eksportuojamas kultūros vertybes, ypatingą dėmesį skiriant paveldui iš trečiųjų šalių, kenčiančių nuo ginkluotų konfliktų,  ES pirmiausia ėmėsi priemonių užtikrinti, kad į Sąjungos muitų teritoriją įvežamų tam tikrų kultūros vertybių tikrinimai būtų atliekami vienodai.

 Tuo tikslu 2019 m. balandžio 17 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/880 dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo.

Šis reglamentas taikomas nuo jo įsigaliojimo dienos.

Pastaba: nepaisant 1 dalies: a) 3 straipsnio 1 dalis taikoma nuo 2020 m. gruodžio 28 d.; b) 3 straipsnio 2–5, 7 ir 8 dalys, 4 straipsnio 1–10 dalys, 5 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 8 straipsnio 1 dalis taikomos nuo tos dienos, kurią pradeda veikti 8 straipsnyje nurodyta elektroninė sistema, arba ne vėliau kaip 2025 m. birželio 28 d. Komisija datą, kurią įvykdomos šios dalies sąlygos, paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

 

Informacija atnaujinta 2021-10-21