English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Kultūros vertybių ir antikvarinių dirbinių apsauga

Sąvoka „kultūros vertybės“ apima tiek religines, tiek pasaulietines vertybes, kurios kiekvienos valstybės yra laikomos reikšmingomis archeologijai, priešistorei, istorijai, literatūrai, menui ir mokslui ir kurios priklauso šioms kategorijoms:

            a) retos faunos, floros, mineralų ir anatomijos kolekcijos bei pavyzdžiai ir paleontologijos mokslui įdomūs objektai;
            b) istorijos, mokslo ir technologijos istorijos, karybos ir visuomenės istorijos vertybės bei vertybės susijusios su tautos vadovų, mąstytojų, mokslininkų bei menininkų gyvenimu ar nacionalinės reikšmės įvykiais;
            c) archeologinių kasinėjimų medžiaga ir archeologiniai radiniai;
            d) išardytų (išskaidytų) meno, istorijos paminklų ir archeologinių vietų atskiri elementai;
            e) antikvarinės daugiau kaip šimto metų senumo vertybės – monetos, įrašai ir graviruoti spaudai;
            f) etnologijai reikšmingi objektai;
            g) meninės vertybės;
            h) reti rankraščiai ir inkunabulai, senos knygos, dokumentai ir ypatingos reikšmės leidiniai (istorijos, meno, mokslo, literatūros ir pan.), pavieniai arba jų rinkiniai;
            i) pašto ženklai, žyminiai ir kiti panašūs ženklai;
            j) archyvai, įskaitant garso įrašų, fotografijos ir kinematografijos archyvus;
            k) daugiau kaip šimto metų senumo baldų dirbiniai ir seni muzikos instrumentai.

„ 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto ir 2004 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1424 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo“ reglamentuoja kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimą iš Lietuvos Respublikos, leidimų jiems išvežti išdavimo tvarką bei patvirtina kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašą. “

Nuorodos į teisės aktus:

Tarybos Reglamentas

LR Vyriausybės nutarimas

 

Informacija atnaujinta 2016-12-13