English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Pluoštinių kanapių produktų, išvardintų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2016/1237 priedo I dalies C, D, ir G skirsniuose (KN kodai ex 1207 99 20, 5302 10 00, 1207 99 91), išleidimui į laisvą apyvartą reikalaujama pateikti importo licenciją, atitinkančią Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 I priede nustatytą šabloną („importo licencija AGRIM“).

Importo licencija išduodama tik tada, kai valstybei narei, kurioje kanapių produktai bus išleisti į laisvą apyvartą, yra tinkamai įrodoma, kad buvo patenkintos visos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 str. 1 punkte ir Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 2016/1237 nustatytos sąlygos ir valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 str. 2 dalį nustatyti reikalavimai.    

2013 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas Nr. XII-336 nustato veiklos, susijusios su pluoštinių kanapių auginimu, priežiūros ir veiklos, susijusios su pluoštinių kanapių produktų įvežimu iš trečiųjų šalių, priežiūros, ir licencijavimo tvarką Lietuvos Respublikoje. Įstatymo 5 str. nurodyti reikalavimai importuojant pluoštinių kanapių produktus. Importuojant pluoštinių kanapių produktus, būtina turėti importo licenciją. Importuodamas pluoštinių kanapių sėklą ar sėjai neskirtas pluoštinių kanapių sėklas, importuotojas muitinės pareigūnams kartu su licencija turi pateikti ir pakuotės etiketės kopiją ar sėklos sertifikatą, kuriame nurodomas veislės pavadinimas, taip pat atsakingos institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad THC kiekis kanapėse neviršija 0,2 procento. Mėginius THC (tetrahidrokanabinolis) kiekiui nustatyti įgaliota tirti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija.

2013 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-908 patvirtintos Pluoštinių kanapių importo licencijavimo taisyklės. Licencijas, vadovaujantis įstatymo 6, 7 ir 9 str. nustatyta tvarka, išduoda, patikslina, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdo licencijų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, įspėja apie licencijos panaikinimą ir licencijos galiojimą panaikina Všį Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Šių taisyklių nuostatomis privalo vadovautis fiziniai, juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, importuojantys į Lietuvos Respublikos rinką pluoštinių kanapių produktus, taip pat įstatyme nurodytos kompetentingos institucijos, atsakingos už licencijų išdavimą ir licencijuojamos veiklos priežiūrą.

 

 

Informacija atnaujinta 2019-04-05